เนื้อเพลง Jet Pac คำอ่านไทย Eve 6

You’re the one stepping on the back of my shoes
( ยัวร์ ดิ วัน สเต๊ปพิง ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย ชู)
You’re the one using me as a muse
(ยัวร์ ดิ วัน ยูสซิง มี แอส ซา มยูส)
You’re the one with the jet pack strapped to your back ready to go
(ยัวร์ ดิ วัน วิธ เดอะ เจ๊ต แพ็ค สแตปชฺ ทู ยุร แบ็ค เร๊ดี้ ทู โก)

It’s you and her and nobody else the lights are low and she’s so ready
(อิทซ ยู แอนด์ เฮอ แอนด์ โนบอดี้ เอ๊ลส เดอะ ไล๊ท แซร์ โลว แอนด์ ชี โซ เร๊ดี้)
You’re already on your way to the door
(ยัวร์ ออลเร๊ดี้ ออน ยุร เวย์ ทู เดอะ ดอร์)
You’re at the bar the tender gives you a free drink and winks, she’s perfect
(ยัวร์ แอ็ท เดอะ บาร์ เดอะ เท๊นเด้อร์ กี๊ฝ ยู อะ ฟรี ดริ๊งค แอนด์ วิงค , ชี เพ๊อร์เฟ็คท)
You sweat bullets, spill the drink and you leave
(ยู สเว็ท บัลเล่ , สพิลล เดอะ ดริ๊งค แอนด์ ยู ลี๊ฝ)
Everyone leaves the party except a gorgeous twenty something, you turn and run
(เอ๊วี่วัน ลี๊ฝ เดอะ พ๊าร์ที่ เอ็กเซ๊พท ดา กอจัซ ทเว้นที่ ซัมติง , ยู เทิร์น แอนด์ รัน)
You call me up
(ยู คอลลํ มี อั๊พ)

You’re the one stepping on the back of my shoes
(ยัวร์ ดิ วัน สเต๊ปพิง ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย ชู)
You’re the one using me as a muse
(ยัวร์ ดิ วัน ยูสซิง มี แอส ซา มยูส)
You’re the one with the jet pack strapped to your back ready to go
(ยัวร์ ดิ วัน วิธ เดอะ เจ๊ต แพ็ค สแตปชฺ ทู ยุร แบ็ค เร๊ดี้ ทู โก)

So the way you act, is it just an act or some strange courtship ritual
(โซ เดอะ เวย์ ยู แอ๊คท , อีส ซิท จั๊สท แอน แอ๊คท ออ ซัม สเทร๊งจ โคทฌิพ รีชอวล)
A habitual nervous reaction
(อะ ฮะบีชอวล เนอฝัซ ริแอคฌัน)
Hey it’s just me, set yourself free, why don’t you let me know what’s going on
(เฮ อิทซ จั๊สท มี , เซ็ท ยุรเซลฟ ฟรี , วาย ด้อนท์ ยู เล็ท มี โนว์ ว๊อท โกอิ้ง ออน)
Inside your cluttered head
(อิ๊นไซด์ ยุร คลัทเทอะ เฮด)

You’re the one stepping on the back of my shoes
(ยัวร์ ดิ วัน สเต๊ปพิง ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย ชู)
You’re the one using me as a muse
(ยัวร์ ดิ วัน ยูสซิง มี แอส ซา มยูส)
You’re the one with the jet pack strapped to your back ready to go
(ยัวร์ ดิ วัน วิธ เดอะ เจ๊ต แพ็ค สแตปชฺ ทู ยุร แบ็ค เร๊ดี้ ทู โก)

What the hell are you talking about is that what you would say
(ว๊อท เดอะ เฮ็ลล อาร์ ยู ทอคอิง อะเบ๊าท อีส แดท ว๊อท ยู เวิด เซย์)
If I were to wonder out loud would it make you turn away
(อิ๊ฟ ฟาย เวอ ทู วั๊นเด้อร เอ๊าท เลาด เวิด ดิท เม้ค ยู เทิร์น อะเวย์)
Just a curious question
(จั๊สท ดา คิ๊วเรียส เคว๊สชั่น)

If it was you and me and nobody else would you want me to want to be ready to go
(อิ๊ฟ อิท วอส ยู แอนด์ มี แอนด์ โนบอดี้ เอ๊ลส เวิด ยู ว้อนท มี ทู ว้อนท ทู บี เร๊ดี้ ทู โก)
Would you want to take the lights down low
(เวิด ยู ว้อนท ทู เท้ค เดอะ ไล๊ท เดาน โลว)

You’re the one stepping on the back of my shoes
(ยัวร์ ดิ วัน สเต๊ปพิง ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย ชู)
You’re the one using me as a muse
(ยัวร์ ดิ วัน ยูสซิง มี แอส ซา มยูส)
You’re the one with the jet pack strapped to your back ready to go
(ยัวร์ ดิ วัน วิธ เดอะ เจ๊ต แพ็ค สแตปชฺ ทู ยุร แบ็ค เร๊ดี้ ทู โก)

Hey it’s just me, set yourself free, why don’t you let me know what’s going on
(เฮ อิทซ จั๊สท มี , เซ็ท ยุรเซลฟ ฟรี , วาย ด้อนท์ ยู เล็ท มี โนว์ ว๊อท โกอิ้ง ออน)
Hey it’s just me, set yourself free
(เฮ อิทซ จั๊สท มี , เซ็ท ยุรเซลฟ ฟรี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jet Pac คำอ่านไทย Eve 6

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น