เนื้อเพลง Pop N*ggas คำอ่านไทย Ja Rule feat Pharrell Williams

[Ja Rule]:
( [ จา รูล ] :)
How many n*ggas hit the scene like Rule
(ฮาว เมนอิ เอ็น *ggas ฮิท เดอะ ซีน ไล๊ค รูล)
Bentley, GT, pushin’ through block flooded, with jewels
(เบนลี่ , GT , พรุซชิน ทรู บล๊อค ฟลั๊ด , วิธ จิ๊วเอ็ล)
H-2 with hungerous Rule beside me
(เฮส 2 วิธ hungerous รูล บีไซด์ มี)
Armed up with the army, don’t play that with nobody
(อาร์ม อั๊พ วิธ ดิ อามิ , ด้อนท์ เพลย์ แดท วิธ โนบอดี้)
Rule, Murder and Gotti
(รูล , เม๊อร์เด้อร์ แอนด์ ก๊อดดิ)
We hittin’ b*tches like Lowe’s be hittin’ switches, 16 at a time
(วี ฮิทดิน บี *tches ไล๊ค Lowes บี ฮิทดิน สวิทเชท , 16 แอ็ท ดา ไทม์)
Times that behind with me down we lose and find
(ไทม์ แดท บีฮายน์ วิธ มี เดาน วี ลู้ส แอนด์ ไฟนด์)
Xed out of they mind, but these are the times
(Xed เอ๊าท อ็อฝ เด ไมนด์ , บั๊ท ฑิส อาร์ เดอะ ไทม์)
With renegades prowling this b*tch with braids
(วิธ เรนอิเกด prowlings ดิส บี *tch วิธ บเรด)
Leather gloves with dark shades and sowed off day
(เล๊เธ่อร์ กลัฝ วิธ ด๊าร์ค เฉด แซน เซา ออฟฟ เดย์)
Reminscing the Cleo, she go to living life flawlessly
(Reminscings เดอะ Cleo , ชี โก ทู ลีฝอิง ไล๊ฟ flawlessly)
Who the boss, you know this
(ฮู เดอะ บอส , ยู โนว์ ดิส)
Who the God, unfortunately
(ฮู เดอะ ก๊อด , อันฟอชุนิทลิ)
I’m givin’ n*ggas one to three
(แอม กีฝอิน เอ็น *ggas วัน ทู ทรี)
That means one to three hours to accomplish what we built here
(แดท มีน วัน ทู ทรี เอาเอ้อร์ ทู แอ๊คคอมผลิช ว๊อท วี บิลท เฮียร)
You didn’t know, this is Rule here
(ยู ดิ๊นอิน โนว์ , ดิส ซิส รูล เฮียร)
I’m cocking back, I got an idea
(แอม cockings แบ็ค , ไอ ก็อท แอน ไอเดีย)

[Chorus]:
([ ค๊อรัส ] :)
Just hop n*gga, hop n*gga, just hop n*ggas, cause I pop n*ggas
(จั๊สท ฮ็อพ เอ็น *gga , ฮ็อพ เอ็น *gga , จั๊สท ฮ็อพ เอ็น *ggas , ค๊อส ไอ พ็อพ เอ็น *ggas)
When you see the Rule comin’
(เว็น ยู ซี เดอะ รูล คัมอิน)
Clear the block n*ggas, hop n*ggas, just hop n*ggas, cause I pop n*ggas
(เคลียร์ เดอะ บล๊อค เอ็น *ggas , ฮ็อพ เอ็น *ggas , จั๊สท ฮ็อพ เอ็น *ggas , ค๊อส ไอ พ็อพ เอ็น *ggas)
When you see the chrome run
(เว็น ยู ซี เดอะ คโรม รัน)
Hop n*gga, hop n*gga, just hop n*gga, cause I pop n*ggas
(ฮ็อพ เอ็น *gga , ฮ็อพ เอ็น *gga , จั๊สท ฮ็อพ เอ็น *gga , ค๊อส ไอ พ็อพ เอ็น *ggas)
When you see the Rule comin’
(เว็น ยู ซี เดอะ รูล คัมอิน)
Clear the block n*ggas, hop n*gga, just hop n*gga, cause I pop n*ggas
(เคลียร์ เดอะ บล๊อค เอ็น *ggas , ฮ็อพ เอ็น *gga , จั๊สท ฮ็อพ เอ็น *gga , ค๊อส ไอ พ็อพ เอ็น *ggas)
When you see the chrome run

(เว็น ยู ซี เดอะ คโรม รัน)

[Ja Rule]:
([ จา รูล ] :)
Ya’ll n*ggas wanna see the N-G
(ยอล เอ็น *ggas วอนนา ซี เดอะ เอ็น จี)
I’ll go watch it like it’s a hundred and ten of me
(อิลล โก ว๊อทช อิท ไล๊ค อิทซ ซา ฮั๊นเดร็ด แอนด์ เท็น อ็อฝ มี)
Guns bustin’ in every direction, the public enemy
(กัน บัสติน อิน เอ๊เฝอร์รี่ ดิเรคฌัน , เดอะ พับลิค เอ๊นนิมี่)
But nah I ain’t Chuck B, it’s Rule baby
(บั๊ท นาห์ ไอ เอน ชัค บี , อิทซ รูล เบ๊บี้)
Ya’ll n*ggas wanna get it crazy, come on ya’ll can’t fade me
(ยอล เอ็น *ggas วอนนา เก็ท ดิธ คเรสิ , คัมมอน ยอล แค็นท เฟด มี)
The music is slavery, roll up and haze me
(เดอะ มิ๊วสิค อีส ซแลฝเออะริ , โรลล อั๊พ แอนด์ เฮส มี)
Because most n*ggas is lazy cotton pickers
(บิคอส โมซท เอ็น *ggas ซิส เล๊ซี่ ค๊อทท่อน pickers)
Once they find out it’s me and my n*ggas they gone
(วั๊นซ เด ไฟนด์ เอ๊าท อิทซ มี แอนด์ มาย เอ็น *ggas เด กอน)
Cause they prisoners of they own home, we party and get it on
(ค๊อส เด พรีสเนอะ อ็อฝ เด โอว์น โฮม , วี พ๊าร์ที่ แอนด์ เก็ท ดิธ ออน)
Live it up, as soo as we hit ’em home
(ไล้ฝ อิท อั๊พ , แอส soo แอส วี ฮิท เอ็ม โฮม)
We tuckin’ away the chrome and humpin’ up on some hos
(วี tuckin อะเวย์ เดอะ คโรม แอนด์ ฮัพปิน อั๊พ ออน ซัม โฮซ)
We them n*ggas you love to hate…I know
(วี เด็ม เอ็น *ggas ยู ลัฝ ทู เฮท ไอ โนว์)
Who care I been blowin’ your b*tch back out for years
(ฮู แคร์ ไอ บีน โบลวิน ยุร บี *tch แบ็ค เอ๊าท ฟอร์ เยียร์)
Plus we shared so many tears for me
(พลัส วี แชร์ โซ เมนอิ เทียร์ ฟอร์ มี)
While you was away, was around the time I made ” Put It On Me ”
(ไวล์ ยู วอส อะเวย์ , วอส อะราวนฺดฺ เดอะ ไทม์ ไอ เมด ” พุท ดิธ ออน มี “)
So homie, stay from ’round here you ain’t know, this Rule here
(โซ โฮมี , สเทย์ ฟรอม ราวนด เฮียร ยู เอน โนว์ , ดิส รูล เฮียร)
I’m cockin’ back, I got an idea
(แอม cockin แบ็ค , ไอ ก็อท แอน ไอเดีย)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Pharrell Williams]:
([ พาเรล วิลเลี่ยม ] :)
Yeah, you feelin’ hot tonight?
(เย่ , ยู ฟีลิน ฮอท ทูไน๊ท)
Well, look it here playboy we could go outside
(เวลล , ลุ๊ค อิท เฮียร พเลบอย วี เคิด โก เอ๊าทไซ้ด)
Yeah, you feelin’ hot tonight?
(เย่ , ยู ฟีลิน ฮอท ทูไน๊ท)
Well, look it here playboy we could go outside
(เวลล , ลุ๊ค อิท เฮียร พเลบอย วี เคิด โก เอ๊าทไซ้ด)
Huh, you feelin’ hot tonight?
(ฮู , ยู ฟีลิน ฮอท ทูไน๊ท)
Well look it here lil’ mama we could go outside
(เวลล ลุ๊ค อิท เฮียร ลิล มามะ วี เคิด โก เอ๊าทไซ้ด)
Huh, you feelin’ hot tonight?
(ฮู , ยู ฟีลิน ฮอท ทูไน๊ท)
Well look it here lil’ mama we could go outside
(เวลล ลุ๊ค อิท เฮียร ลิล มามะ วี เคิด โก เอ๊าทไซ้ด)

[Ja Rule]:
([ จา รูล ] :)
Certain n*ggas need to be kissed in the ground that I walk
(เซ๊อร์เท่น เอ็น *ggas นี๊ด ทู บี คิสส อิน เดอะ กราวนด์ แดท ไอ ว๊อล์ค)
Shuttin’ up when I talk, it’s Rule in full floss
(ชัทดิน อั๊พ เว็น นาย ท๊อล์ค , อิทซ รูล อิน ฟูล ฟล็อซ)
5-0 is tellin’ him X marks the speasy
(5 0 อีส เทลลิน ฮิม เอ๊กซฺ ม๊าร์ค เดอะ speasy)
How many n*ggas gettin’ this money, it can’t be easy
(ฮาว เมนอิ เอ็น *ggas เกดดิน ดิส มั๊นนี่ , อิท แค็นท บี อีสอิ)
Believe me, I see between cracks and crevices
(บีลี๊ฝ มี , ไอ ซี บีทะวีน แคร๊ค แซน คเรฝอิซ)
Angelic and devilish, who thinks better than this?
(แอ็นเจลอิค แอนด์ เดฝลิฌ , ฮู ทริ๊งค เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ดิส)
The shell love and angel live in the darkest angels
(เดอะ เชลล์ ลัฝ แอนด์ แอ๊งเจล ไล้ฝ อิน เดอะ ดาร์คเนท แอ๊งเจล)
This is Rule here, I’m cockin’ back, I got an idea
(ดิส ซิส รูล เฮียร , แอม cockin แบ็ค , ไอ ก็อท แอน ไอเดีย)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Pharrell Williams]:
([ พาเรล วิลเลี่ยม ] :)
Yeah, you feelin’ hot tonight?
(เย่ , ยู ฟีลิน ฮอท ทูไน๊ท)
Well look it here playboy we could go outside
(เวลล ลุ๊ค อิท เฮียร พเลบอย วี เคิด โก เอ๊าทไซ้ด)
Yeah, you feelin’ hot tonight?
(เย่ , ยู ฟีลิน ฮอท ทูไน๊ท)
Well look it here playboy we could go outside
(เวลล ลุ๊ค อิท เฮียร พเลบอย วี เคิด โก เอ๊าทไซ้ด)
Huh, you feelin’ hot tonight?
(ฮู , ยู ฟีลิน ฮอท ทูไน๊ท)
Well look it here lil’ mama we could go outside
(เวลล ลุ๊ค อิท เฮียร ลิล มามะ วี เคิด โก เอ๊าทไซ้ด)
Huh, you feelin’ hot tonight?
(ฮู , ยู ฟีลิน ฮอท ทูไน๊ท)
Well look it here lil’ mama we could go outside
(เวลล ลุ๊ค อิท เฮียร ลิล มามะ วี เคิด โก เอ๊าทไซ้ด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pop N*ggas คำอ่านไทย Ja Rule feat Pharrell Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น