เนื้อเพลง I Shot Ya คำอ่านไทย LL Cool J

Intro:
( อินโทร :)

Blaze this one, word up!
(เบลซ ดิส วัน , เวิร์ด อั๊พ !)
I’ma blaze this one
(แอมอา เบลซ ดิส วัน)
No doubt! Uhh, check it, check it, check it!!!
(โน เดาท ! อา , เช็ค อิท , เช็ค อิท , เช็ค อิท ! ! !)
Uhh, uhh, check it, check it, check it!!!
(อา , อา , เช็ค อิท , เช็ค อิท , เช็ค อิท ! ! !)
I’m Uncle L, check it, check it, check it!!!
(แอม อั๊งเคิ่ล แอล , เช็ค อิท , เช็ค อิท , เช็ค อิท ! ! !)
The Trackmasters, check it, check it, check it!!!
(เดอะ Trackmasters , เช็ค อิท , เช็ค อิท , เช็ค อิท ! ! !)
Now everybody now, check it, check it, check it!!!
(นาว เอวี่บอดี้ นาว , เช็ค อิท , เช็ค อิท , เช็ค อิท ! ! !)
All my n*ggas now, check it, check it, check it!!!
(ออล มาย เอ็น *ggas นาว , เช็ค อิท , เช็ค อิท , เช็ค อิท ! ! !)
Yeah, we ’bout to serve this one off nice, y’nahmean?
(เย่ , วี เบาท ทู เซิร์ฝ ดิส วัน ออฟฟ ไน๊ซ์ , ynahmean)
Word up, check it!
(เวิร์ด อั๊พ , เช็ค อิท !)

I shot ya!
(ไอ ฌ็อท ยา !)
I’m splittin brothers open like a doctor
(แอม splittin บร๊าเท่อรํ โอ๊เพ่น ไล๊ค เก ด๊อคเท่อร์)
Ya fell asleep, the vampire teeth got’cha
(ยา เฟ็ล อะสลี๊พ , เดอะ แฝ๊มไพร์ ทีท ก๊อดชา)
I drop ya down in boilin acid
(ไอ ดรอพ ยา เดาน อิน บอยลิน เอ๊สิด)
Ya melt like plastic, elastic, is drastic
(ยา เม้ลท ไล๊ค พแลซทิค , อีล๊าสติค , อีส ดแรซทิค)
Violations, room vibrations, son
(ไฝโอะเลฌัน , รูม ไฝบเรฌัน , ซัน)
cock the hammer let the Uncle give em one
(ค๊อค เดอะ แฮ๊มเมอร์ เล็ท ดิ อั๊งเคิ่ล กี๊ฝ เอ็ม วัน)
Done take a flick of a wicked lunatic
(ดัน เท้ค เก ฟลิค อ็อฝ อะ วิค ลยูนะทิค)
puttin hits on your clique, got’cha wife in turnin tricks
(พันดิน ฮิท ออน ยุร คลีค , ก๊อดชา ไว๊ฟ อิน เทินนิน ทริ๊ค)
What? You don’t wanna, I thought that you was bawlin
(ว๊อท ยู ด้อนท์ วอนนา , ไอ ธอท แดท ยู วอส บอวลิน)
Now watch cos I cock ya love, ya girlies fallin
(นาว ว๊อทช คอซ ซาย ค๊อค ยา ลัฝ , ยา เกิลอิ แฟลลิน)
Uh, what’s my function? Lyrical injection
(อา , ว๊อท มาย ฟั๊งก์ชั่น ลีริแค็ล อินเจคฌัน)
Blazin n*ggas, hittin em raw with no protection
(เบลซิน เอ็น *ggas , ฮิทดิน เอ็ม รอว์ วิธ โน พโระเทคฌัน)
I take advantage
(ไอ เท้ค แอดแฝ๊นเทจ)
Ya fear me, I’m doin damage
(ยา เฟียร์ มี , แอม โดย แด๊เหมจ)
Ya hear me
(ยา เฮียร มี)
the whole scenario is dreary
(เดอะ โฮล ซิเนริโอ อีส ดเรียริ)
MC’s is gettin wet up in the game
(เมซีสฺ ซิส เกดดิน เว๊ท อั๊พ อิน เดอะ เกม)
I meet you up in Memphis, just call my name
(ไอ มี๊ท ยู อั๊พ อิน เมมฟริซ , จั๊สท คอลลํ มาย เนม)
I shot ya!
(ไอ ฌ็อท ยา !)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

Ya wanna [uhh]
(ยา วอนนา [ อา ])
Ya wanna [uhh]
(ยา วอนนา [ อา ])
Ya wanna hit, give me a hour [uhh]
(ยา วอนนา ฮิท , กี๊ฝ มี อะ เอาเอ้อร์ [ อา ])
plus a pen and a pad [uhh, check it, check it, check it!!!]
(พลัส ซา เพ็น แอนด์ อะ แพ็ด [ อา , เช็ค อิท , เช็ค อิท , เช็ค อิท ! ! ! ])
I shot ya!
(ไอ ฌ็อท ยา !)
*repeat*
(*รีพี๊ท *)

I shot ya! [uhh]
(ไอ ฌ็อท ยา ! [ อา ])
I got ya strap to the stagin
(ไอ ก็อท ยา ซทแร็พ ทู เดอะ stagin)
Trapped in a cagin, toe kissin a Cajun
(แทร๊พ อิน อะ cagin , โท คิซซิน อะ Cajun)
Ya mob’s locked down underneath the surface
(ยา ม๊อบ ล๊อค เดาน อันเดอะนีธ เดอะ เซ๊อร์เฟซ)
Ya gettin nervous for talkin sh*t with no purpose
(ยา เกดดิน เนอฝัซ ฟอร์ ทอคกิ่น ฌะ *ที วิธ โน เพ๊อร์โพส)
Laced up, mind charmer, mad drama
(แล็ค อั๊พ , ไมนด์ ชาเมอะ , แม้ด ดร๊าม่า)
What goes around comes around, not around farmers
(ว๊อท โกซ อะราวนฺดฺ คัม อะราวนฺดฺ , น็อท อะราวนฺดฺ ฟาเมอะ)
Silence, shhhh, very deadly
(ไซเล็นซ , shhhh , เฝ๊รี่ เดดลิ)
Come and battle, let me add you to my medley
(คัม แอนด์ แบ๊ทเทิ้ล , เล็ท มี แอ๊ด ยู ทู มาย เม๊ดลี่ย์)
Possessin power, takin everything I can grasp
(Possessin พ๊าวเว่อร์ , ทอคกิ่น เอ๊วี่ติง ไอ แคน กราซพ)
Go get it now, why you always dwellin on the past?
(โก เก็ท ดิธ นาว , วาย ยู ออลเว dwellin ออน เดอะ พาสท์)
Baby boys reminiscin old school sh*t
(เบ๊บี้ บอย reminiscin โอลด์ สคูล ฌะ *ที)
Young fools get d*cked, LL rules the sh*t
(ยัง ฟูล เก็ท d*cked , LL รูล เดอะ ฌะ *ที)
with a platinum fist, the relentless abyss
(วิธ อะ พแลทนัม ฟิซท , เดอะ ริเลนทเล็ซ อะบิซ)
I take you to a land where piranhas like to kiss
(ไอ เท้ค ยู ทู อะ แลนด์ แวร์ เพอรานา ไล๊ค ทู คิซ)
Massacre, mmuh, blowin up the tour bus passengers
(แม๊สเคอร์ , mmuh , โบลวิน อั๊พ เดอะ ทัวร์ บัส แพซเซ็นเจอะ)
Chuckin the colour outta cartoon character
(Chuckin เดอะ คัลเออะ เอ๊าตา คาทูน แค๊ร์แรคเท่อร์)
Ya get serious
(ยา เก็ท ซี๊เรี๊ยส)
Real n*ggas recognise what my theory is
(เรียล เอ็น *ggas เรคอ็อกไนส ว๊อท มาย ธีโอรี่ อีส)
I shot ya!
(ไอ ฌ็อท ยา !)

Chorus
(ค๊อรัส)

Bridge:
(บริดจ :)

I shot ya!
(ไอ ฌ็อท ยา !)
Word up, I’ma lace this sh*t crazy, y’nahmean?
(เวิร์ด อั๊พ , แอมอา เลซ ดิส ฌะ *ที คเรสิ , ynahmean)
Word up, we’re gonna blow the spot up, kid
(เวิร์ด อั๊พ , เวีย กอนนะ โบลว์ เดอะ สพอท อั๊พ , คิด)
No doubt about it
(โน เดาท อะเบ๊าท ดิธ)
Yeah, yeah, I ain’t thru, I ain’t thru, I ain’t thru
(เย่ , เย่ , ไอ เอน ธรู , ไอ เอน ธรู , ไอ เอน ธรู)

Uh-uh-uh-oh, lookin kinda leary
(อา อา อา โอ , ลุคกิน กินดา leary)
Ya clique thought I fell off, they didn’t wanna hear me
(ยา คลีค ธอท ไอ เฟ็ล ออฟฟ , เด ดิ๊นอิน วอนนา เฮียร มี)
Oh really, now teel me how long have you been whinin?
(โอ ริแอ็ลลิ , นาว teel มี ฮาว ลอง แฮ็ฝ ยู บีน วายนิน)
Sixteen years, twenty million albums, yeah you’re climbin
(ซิคซทีน เยียร์ , ทเว้นที่ มิ๊ลเลี่ยน อั๊ลบั้ม , เย่ ยัวร์ แคลมบิน)
I love your joint Rock The Bells, it was mad hot
(ไอ ลัฝ ยุร จอยนท ร๊อค เดอะ เบลล์ , อิท วอส แม้ด ฮอท)
Ya record ’bout the Radio was blowin up my spot
(ยา เร๊คขอร์ด เบาท เดอะ เร๊ดิโอ วอส โบลวิน อั๊พ มาย สพอท)
My girl was on your chip when you flipped I Need Love
(มาย เกิร์ล วอส ออน ยุร ชิพ เว็น ยู ฟริพทฺ ดาย นี๊ด ลัฝ)
Your backseat countset was mad b*tter, son
(ยุร แบคซี๊ดทฺ countset วอส แม้ด บี *tter , ซัน)
I loved your boomin system it was wicked as could be
(ไอ ลัฝ ยุร บูมิน ซิ๊สเท่ม อิท วอส วิค แอส เคิด บี)
You bad, now I’m writin on your pink cookies
(ยู แบ้ด , นาว แอม ไรดิน ออน ยุร พิ๊งค คูคอิ)
And you had me screamin Mama Said Knock Ya Out
(แอนด์ ยู แฮ็ด มี สครีมมิน มามะ เซ็ด น๊อค ยา เอ๊าท)
Ya jinglin, baby, no doubt
(ยา จิคกาย , เบ๊บี้ , โน เดาท)
Uh, talk to me [what, what, uhh, uhh] become a zombie, walk to me
(อา , ท๊อล์ค ทู มี [ ว๊อท , ว๊อท , อา , อา ] บีคัม อะ สอมบิ , ว๊อล์ค ทู มี)
Ain’t a MC alive who fought with me
(เอน ดา เอมซี อะไล๊ฝ ฮู ฟอท วิธ มี)
Y’nahmean? Man, rock it
(Ynahmean แมน , ร๊อค อิท)
Easy does it
(อีสอิ โด ซิท)
I gotta pluck it like buzzards
(ไอ กอททะ พลัค อิท ไล๊ค บัดเสิด)
I shot ya!
(ไอ ฌ็อท ยา !)

Chorus [x3]
(ค๊อรัส [ x3 ])

Outro: [over chorus]
(เอ๊าโต : [ โอ๊เฝ่อร ค๊อรัส ])

What, what, what, what, what
(ว๊อท , ว๊อท , ว๊อท , ว๊อท , ว๊อท)
Uh, what?
(อา , ว๊อท)
Y’nahmean? This is how we gettin down for crizzown
(Ynahmean ดิส ซิส ฮาว วี เกดดิน เดาน ฟอร์ crizzown)
No diggity, y’knowI’msayin?
(โน diggity , yknowImsayin)
Trackmasters lace me, y’knowI’msayin?
(Trackmasters เลซ มี , yknowImsayin)
And I take care of mines, y’knowImean?
(แอนด์ ดาย เท้ค แคร์ อ็อฝ ไมน์ , yknowImean)
That’s it son!
(แด้ท ซิท ซัน !)
Peace!
(พี๊ซ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Shot Ya คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น