เนื้อเพลง Near Me คำอ่านไทย Sheryl Crow

I’ve been watching you from the corner of my eye
( แอฝ บีน วัทชิง ยู ฟรอม เดอะ ค๊อร์เน่อร์ อ็อฝ มาย อาย)
I can’t stand it, be too close, can’t stand it
(ไอ แค็นท สแทนด์ ดิท , บี ทู โคลส , แค็นท สแทนด์ ดิท)
Be too far and I can’t say why, yeah
(บี ทู ฟาร์ แอนด์ ดาย แค็นท เซย์ วาย , เย่)
And as the shadow fades
(แอนด์ แอส เดอะ แฌดโอ เฟด)
Where you walk away
(แวร์ ยู ว๊อล์ค อะเวย์)
My secret’s written all across my face
(มาย ซี๊เขร็ท วึ้น ออล อะคร๊อส มาย เฟซ)

I only want you near me
(ไอ โอ๊นลี่ ว้อนท ยู เนียร์ มี)
I only want you near me
(ไอ โอ๊นลี่ ว้อนท ยู เนียร์ มี)
Tonight, tonight
(ทูไน๊ท , ทูไน๊ท)
I only want you near me
(ไอ โอ๊นลี่ ว้อนท ยู เนียร์ มี)
I only want you near me
(ไอ โอ๊นลี่ ว้อนท ยู เนียร์ มี)
Tonight, ohh
(ทูไน๊ท , โอ้)

Oh, I’ve been watching you from the corner of the sea
(โอ , แอฝ บีน วัทชิง ยู ฟรอม เดอะ ค๊อร์เน่อร์ อ็อฝ เดอะ ซี)
You are silent
(ยู อาร์ ไซ๊เล่นท)
Eyes of eyes
(อาย อ็อฝ อาย)
You are silent
(ยู อาร์ ไซ๊เล่นท)
Hands of hands
(แฮนด์ อ็อฝ แฮนด์)
And I want them both on me
(แอนด์ ดาย ว้อนท เด็ม โบทรฺ ออน มี)
But in the quiet strain
(บั๊ท อิน เดอะ ไคว๊เอ้ท สเทรน)
The mention of your name
(เดอะ เม๊นชั่น อ็อฝ ยุร เนม)
And I’m running from you
(แอนด์ แอม รันนิง ฟรอม ยู)
And running to you all the same
(แอนด์ รันนิง ทู ยู ออล เดอะ เซม)

I only want you near me
(ไอ โอ๊นลี่ ว้อนท ยู เนียร์ มี)
I only want you near me
(ไอ โอ๊นลี่ ว้อนท ยู เนียร์ มี)
Tonight, tonight
(ทูไน๊ท , ทูไน๊ท)
I only want you near me
(ไอ โอ๊นลี่ ว้อนท ยู เนียร์ มี)
I only want you near me
(ไอ โอ๊นลี่ ว้อนท ยู เนียร์ มี)
Tonight, oh tonight
(ทูไน๊ท , โอ ทูไน๊ท)
I only want you near me
(ไอ โอ๊นลี่ ว้อนท ยู เนียร์ มี)
I only want you near me
(ไอ โอ๊นลี่ ว้อนท ยู เนียร์ มี)
Tonight
(ทูไน๊ท)
Round and round we go
(ราวนด แอนด์ ราวนด วี โก)
The shadows dance by so slow
(เดอะ แฌดโอ แด๊นซ์ บาย โซ สโลว์)
But only for me to know
(บั๊ท โอ๊นลี่ ฟอร์ มี ทู โนว์)

I only want you near me
(ไอ โอ๊นลี่ ว้อนท ยู เนียร์ มี)
I only want you near me
(ไอ โอ๊นลี่ ว้อนท ยู เนียร์ มี)
Tonight, oh tonight
(ทูไน๊ท , โอ ทูไน๊ท)
I only want you near me
(ไอ โอ๊นลี่ ว้อนท ยู เนียร์ มี)
I only want you near me
(ไอ โอ๊นลี่ ว้อนท ยู เนียร์ มี)
Tonight, oh tonight
(ทูไน๊ท , โอ ทูไน๊ท)
I only want you near me
(ไอ โอ๊นลี่ ว้อนท ยู เนียร์ มี)
I only want you near me
(ไอ โอ๊นลี่ ว้อนท ยู เนียร์ มี)
Tonight
(ทูไน๊ท)
Hey yeah
(เฮ เย่)

I only want you near me
(ไอ โอ๊นลี่ ว้อนท ยู เนียร์ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Near Me คำอ่านไทย Sheryl Crow

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น