เนื้อเพลง Enjoy (Further over The Edge Mix) คำอ่านไทย Bjork

Bash, sit, bash, sit, bash, sit, bash, sit, bash, sit, bash, sit, bash,
( แบ็ฌ , ซิท , แบ็ฌ , ซิท , แบ็ฌ , ซิท , แบ็ฌ , ซิท , แบ็ฌ , ซิท , แบ็ฌ , ซิท , แบ็ฌ ,)
Sit, bash, bash, bash, bash, sit, sit, sit, sit,
(ซิท , แบ็ฌ , แบ็ฌ , แบ็ฌ , แบ็ฌ , ซิท , ซิท , ซิท , ซิท ,)
En- sit, en- sit, en- sit, en- sit, en-, en- sit, en-, en- sit, en-, en- sit, en -sit,
(อัง ซิท , อัง ซิท , อัง ซิท , อัง ซิท , อัง , อัง ซิท , อัง , อัง ซิท , อัง , อัง ซิท , อัง ซิท ,)
Enjoy, joy, enjoy, joy, enjoy, joy, enjoy
(เอ็นจอย , จอย , เอ็นจอย , จอย , เอ็นจอย , จอย , เอ็นจอย)
Enjoy, joy, enjoy, joy, enjoy, joy, enjoy, joy
(เอ็นจอย , จอย , เอ็นจอย , จอย , เอ็นจอย , จอย , เอ็นจอย , จอย)
Sit, bash, sit, bash, sit, bash, sit, bash, joy, bash, joy, bash, joy, bash, joy, bash, bash
(ซิท , แบ็ฌ , ซิท , แบ็ฌ , ซิท , แบ็ฌ , ซิท , แบ็ฌ , จอย , แบ็ฌ , จอย , แบ็ฌ , จอย , แบ็ฌ , จอย , แบ็ฌ , แบ็ฌ)
Enjoy, enjoy, joy, enjoy, joy, enjoy, joy, enjoy
(เอ็นจอย , เอ็นจอย , จอย , เอ็นจอย , จอย , เอ็นจอย , จอย , เอ็นจอย)
En-, en-
(อัง , อัง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Enjoy (Further over The Edge Mix) คำอ่านไทย Bjork

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น