เนื้อเพลง Talkin’ John Birch Paranoid Blues คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

Well, I was feelin’ sad and feelin’ blue,
(เวลล , ไอ วอส ฟีลิน แซ้ด แอนด์ ฟีลิน บลู ,)
I didn’t know what in the world I was gonna do,
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์ ว๊อท อิน เดอะ เวิลด ดาย วอส กอนนะ ดู ,)
Them Communists they wus comin’ around,
(เด็ม คอมมิวนิซท เด wus คัมอิน อะราวนฺดฺ ,)
They wus in the air,
(เด wus ซิน ดิ แอร์ ,)
They wus on the ground.
(เด wus ออน เดอะ กราวนด์)
They wouldn’t gimme no peace. . .
(เด วูดดึ่น กีมมิ โน พี๊ซ)

So I run down most hurriedly
(โซ ไอ รัน เดาน โมซท เฮอริดลิ)
And joined up with the John Birch Society,
(แอนด์ จอย อั๊พ วิธ เดอะ จอน เบิช โซไซ๊ที่ ,)
I got me a secret membership card
(ไอ ก็อท มี อะ ซี๊เขร็ท เมมเบอะฌิพ ค้าร์ด)
And started off a-walkin’ down the road.
(แอนด์ สท๊าร์ท ออฟฟ อะ วอคกิน เดาน เดอะ โร้ด)
Yee-hoo, I’m a real John Bircher now!
(ยี ฮู , แอม มา เรียล จอน Bircher นาว !)
Look out you Commies!
(ลุ๊ค เอ๊าท ยู คอมมิ !)

Now we all agree with Hitlers’ views,
(นาว วี ออล อะกรี วิธ ฮิตเลอร์ ฝิว ,)
Although he killed six million Jews.
(ออลโทร ฮี คิลล์ ซิกซ์ มิ๊ลเลี่ยน จู)
It don’t matter too much that he was a Fascist,
(อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ทู มัช แดท ฮี วอส ซา แฟฌอิซท ,)
At least you can’t say he was a Communist!
(แอ็ท ลีซท ยู แค็นท เซย์ ฮี วอส ซา คอมมิวนิซท !)
That’s to say like if you got a cold you take a shot of malaria.
(แด้ท ทู เซย์ ไล๊ค อิ๊ฟ ยู ก็อท ดา โคลด์ ยู เท้ค เก ฌ็อท อ็อฝ มะเลเรียะ)

Well, I wus lookin’ everywhere for them gol-darned Reds.
(เวลล , ไอ wus ลุคกิน เอวี่แวร์ ฟอร์ เด็ม gol ดาน เร้ด)
I got up in the mornin’ ‘n’ looked under my bed,
(ไอ ก็อท อั๊พ อิน เดอะ มอร์นิน เอ็น ลุ๊ค อั๊นเด้อร มาย เบ๊ด ,)
Looked in the sink, behind the door,
(ลุ๊ค อิน เดอะ ซิ๊งค , บีฮายน์ เดอะ ดอร์ ,)
Looked in the glove compartment of my car.
(ลุ๊ค อิน เดอะ กลัฝ ค็อมพาทเม็นท อ็อฝ มาย คารํ)
Couldn’t find ’em . . .
(คูดซึ่น ไฟนด์ เอ็ม)

I wus lookin’ high an’ low for them Reds everywhere,
(ไอ wus ลุคกิน ไฮฮ แอน โลว ฟอร์ เด็ม เร้ด เอวี่แวร์ ,)
I wus lookin’ in the sink an’ underneath the chair.
(ไอ wus ลุคกิน อิน เดอะ ซิ๊งค แอน อันเดอะนีธ เดอะ แชร์)
I looked way up my chimney hole,
(ไอ ลุ๊ค เวย์ อั๊พ มาย ชีมนิ โฮล ,)
I even looked deep inside my toilet bowl.
(ไอ อี๊เฝ่น ลุ๊ค ดี๊พ อิ๊นไซด์ มาย ท๊อยเหล็ท โบลว์)
They got away . . .
(เด ก็อท อะเวย์)

Well, I wus sittin’ home alone an’ started to sweat,
(เวลล , ไอ wus ซิทดิน โฮม อะโลน แอน สท๊าร์ท ทู สเว็ท ,)
Figured they wus in my T.V. set.
(ฟิ๊กเก้อร เด wus ซิน มาย ที วี เซ็ท)
Peeked behind the picture frame,
(พีค บีฮายน์ เดอะ พิ๊คเจ้อร์ เฟรม ,)
Got a shock from my feet, hittin’ right up in the brain.
(ก็อท ดา ช๊อค ฟรอม มาย ฟีท , ฮิทดิน ไร๊ท อั๊พ อิน เดอะ เบรน)
Them Reds caused it!
(เด็ม เร้ด แคสซฺ ดิท !)
I know they did . . . them hard-core ones.
(ไอ โนว์ เด ดิด เด็ม ฮาร์ด คอร์ วัน)

Well, I quit my job so I could work alone,
(เวลล , ไอ ควิท มาย จ๊อบ โซ ไอ เคิด เวิ๊ร์ค อะโลน ,)
Then I changed my name to Sherlock Holmes.
(เด็น นาย เช้งจํ มาย เนม ทู เชอร์ลอค อาโฮมสฺ)
Followed some clues from my detective bag
(ฟ๊อลโล่ว ซัม คลู ฟรอม มาย ดิเทคทิฝ แบ๊ก)
And discovered they wus red stripes on the American flag!
(แอนด์ ดิสโค๊ฟเฝ่อร์ เด wus เร้ด ซทไรพ ออน ดิ อะเมริแค็น แฟล๊ก !)
That ol’ Betty Ross . . .
(แดท ol Betty หรอช)

Well, I investigated all the books in the library,
(เวลล , ไอ อินเฝ๊สทิเกท ออล เดอะ บุ๊ค ซิน เดอะ ไล๊บรารี่ ,)
Ninety percent of ’em gotta be burned away.
(ไนนทิ เพอร์เซ็น อ็อฝ เอ็ม กอททะ บี เบิร์น อะเวย์)
I investigated all the people that I knowed,
(ไอ อินเฝ๊สทิเกท ออล เดอะ พี๊เพิ่ล แดท ไอ โนว์ ,)
Ninety-eight percent of them gotta go.
(ไนนทิ เอท เพอร์เซ็น อ็อฝ เด็ม กอททะ โก)
The other two percent are fellow Birchers . . . just like me.
(ดิ อ๊อเธ่อร์ ทู เพอร์เซ็น อาร์ เฟ๊ลโล่ว Birchers จั๊สท ไล๊ค มี)

Now Eisenhower, he’s a Russian spy,
(นาว ไอเซ็นฮาวเวอร์ , อีส ซา รัฌแอ็น สพาย ,)
Lincoln, Jefferson and that Roosevelt guy.
(ลินเคิน , เจฟเฟอะซัน แอนด์ แดท รูเซฝเวล กาย)
To my knowledge there’s just one man
(ทู มาย นอลเอ็จ แดร์ จั๊สท วัน แมน)
That’s really a true American: George Lincoln Rockwell.
(แด้ท ริแอ็ลลิ อะ ทรู อะเมริแค็น : จอจ ลินเคิน Rockwell)
I know for a fact he hates Commies cus he picketed the movie Exodus.
(ไอ โนว์ ฟอร์ รา แฟคท ฮี เฮท คอมมิ ครัส ฮี พีคเค็ท เดอะ มูวี่ เอคโซะดัซ)

Well, I fin’ly started thinkin’ straight
(เวลล , ไอ finly สท๊าร์ท ติ้งกิน สเทร๊ท)
When I run outa things to investigate.
(เว็น นาย รัน เอ้าดา ทริง ทู อินเฝ๊สทิเกท)
Couldn’t imagine doin’ anything else,
(คูดซึ่น อิมแม๊จิ้น โดย เอนอิธิง เอ๊ลส ,)
So now I’m sittin’ home investigatin’ myself!
(โซ นาว แอม ซิทดิน โฮม investigatin ไมเซลฟ !)
Hope I don’t find out anything . . . hmm, great God!
(โฮพ ไอ ด้อนท์ ไฟนด์ เอ๊าท เอนอิธิง อึม , เกรท ก๊อด !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Talkin’ John Birch Paranoid Blues คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น