เนื้อเพลง Runaway คำอ่านไทย Wyclef Jean feat Earth Wind & Fire The Product G&B

[Wyclef]
( [ วายเครฟ ])
To my people doing time
(ทู มาย พี๊เพิ่ล ดูอิง ไทม์)
To my people rest in peace [y’all ready for the refugee camp?]
(ทู มาย พี๊เพิ่ล เรสท อิน พี๊ซ [ ยอล เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ เรฟิวจี แค๊มพํ ])
Introducing Earth, Wind & Fire
(อินเทอร์ดิวซิง เอิร์ทร , วินด & ไฟเออะร)
Yah yah yah
(ยา ยา ยา)
Come on come on come on
(คัมมอน คัมมอน คัมมอน)

No money in my pocket
(โน มั๊นนี่ อิน มาย พ๊อคเค่ท)
Gotta get a no limit
(กอททะ เก็ท ดา โน ลิ๊หมิท)
So I became America’s most wanted
(โซ ไอ บิเคม อะเมริคะ โมซท ว้อนท)
All I ever wanted was a fancy car
(ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท วอส ซา แฟ๊นซี คารํ)
A crib for my mom and a mastercard
(อะ คริบ ฟอร์ มาย มัม แอนด์ อะ mastercard)
Baby you know it’s in Hollywood
(เบ๊บี้ ยู โนว์ อิทซ ซิน ฮอลิวูด)
New cop flicks with Clint Eastwood
(นิว ค็อพ ฟลิค วิธ คลีลินทฺ อีสหวูด)
Went from a teen to a young adult
(เว็นท ฟรอม มา ทีน ทู อะ ยัง อะดั๊ลท)
No excuses aint’t my fault
(โน เอ็กซคิ้วส aintt มาย ฟอลท)

[Bridge]
([ บริดจ ])
Runaway
(รันนาเวย์)
We living like runaways
(วี ลีฝอิง ไล๊ค รันนาเวย์)
Wake up
(เว้ค อั๊พ)
Stretching in the morning
(Stretchings อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
Trying to make it through the day
(ทไรอิง ทู เม้ค อิท ทรู เดอะ เดย์)
Brush my teeth
(บรัช มาย ทีท)
Hit the streets
(ฮิท เดอะ สทรีท)
Where there’s heat
(แวร์ แดร์ ฮีท)
We afford to beef
(วี แอฟฟอร์ด ทู บี๊ฟ)
Hoping one day
(โฮพปิง วัน เดย์)
We don’t have to run away
(วี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู รัน อะเวย์)
[Gotta Escape]
([ กอททะ เอสเขพ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I didn’t want to runaway
(ไอ ดิ๊นอิน ว้อนท ทู รันนาเวย์)
But I had to get a way yo [gotta get away]
(บั๊ท ไอ แฮ็ด ทู เก็ท ดา เวย์ โย [ กอททะ เก็ท อะเวย์ ])
We didn’t want to runaway
(วี ดิ๊นอิน ว้อนท ทู รันนาเวย์)
But we had to get away yo [gotta get away]
(บั๊ท วี แฮ็ด ทู เก็ท อะเวย์ โย [ กอททะ เก็ท อะเวย์ ])
I didn’t want to leave astray
(ไอ ดิ๊นอิน ว้อนท ทู ลี๊ฝ อัซทเร)
But sometimes I gotta get away yo [gotta get away]
(บั๊ท ซัมไทม์ ซาย กอททะ เก็ท อะเวย์ โย [ กอททะ เก็ท อะเวย์ ])
I didn’t want to go away
(ไอ ดิ๊นอิน ว้อนท ทู โก อะเวย์)
But I had to go away yo
(บั๊ท ไอ แฮ็ด ทู โก อะเวย์ โย)

Yo G&B where you at?
(โย จี &บี แวร์ ยู แอ็ท)

[Product G&B]
([ โพร๊ดัคท จี &บี ])

Momma came home from a hard days work
(มอมมา เคม โฮม ฟรอม มา ฮาร์ด เดย์ เวิ๊ร์ค)
At day time a maid at night time a nurse
(แอ็ท เดย์ ไทม์ อะ เหมด แอ็ท ไน๊ท ไทม์ อะ เนิร์ส)
Work so hard to make sure we survived
(เวิ๊ร์ค โซ ฮาร์ด ทู เม้ค ชัวร์ วี เซอร์ไฝ๊ฝ)
Living a ghetto paradise
(ลีฝอิง อะ เกทโท พาราได๊ซ)
Sometimes I wake up screaming in the middle of the night
(ซัมไทม์ ซาย เว้ค อั๊พ ซครีมอิง อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
Hoping that darkness brings me light
(โฮพปิง แดท ดาคเน็ซ บริง มี ไล๊ท)
Praying for that better day where we won’t have to runaway
(เพลยอิง ฟอร์ แดท เบ๊ทเท่อร์ เดย์ แวร์ วี ว็อนท แฮ็ฝ ทู รันนาเวย์)

[Bridge]
([ บริดจ ])
Runaway
(รันนาเวย์)
We living like runaways
(วี ลีฝอิง ไล๊ค รันนาเวย์)
Wake up
(เว้ค อั๊พ)
Stretching in the morning
(Stretchings อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
Trying to make it through the day
(ทไรอิง ทู เม้ค อิท ทรู เดอะ เดย์)
Brush my teeth
(บรัช มาย ทีท)
Hit the streets
(ฮิท เดอะ สทรีท)
Where there’s heat
(แวร์ แดร์ ฮีท)
We afford to beef
(วี แอฟฟอร์ด ทู บี๊ฟ)
Hoping one day
(โฮพปิง วัน เดย์)
We don’t have to run away
(วี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู รัน อะเวย์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I didn’t want to runaway
(ไอ ดิ๊นอิน ว้อนท ทู รันนาเวย์)
But I had to get a way yo [gotta get away]
(บั๊ท ไอ แฮ็ด ทู เก็ท ดา เวย์ โย [ กอททะ เก็ท อะเวย์ ])
We didn’t want to runaway
(วี ดิ๊นอิน ว้อนท ทู รันนาเวย์)
But we had to get away yo [gotta get away]
(บั๊ท วี แฮ็ด ทู เก็ท อะเวย์ โย [ กอททะ เก็ท อะเวย์ ])
I didn’t want to leave astray
(ไอ ดิ๊นอิน ว้อนท ทู ลี๊ฝ อัซทเร)
But sometimes I gotta get away yo [gotta get away]
(บั๊ท ซัมไทม์ ซาย กอททะ เก็ท อะเวย์ โย [ กอททะ เก็ท อะเวย์ ])
I didn’t want to go away
(ไอ ดิ๊นอิน ว้อนท ทู โก อะเวย์)
But I had to go away yo
(บั๊ท ไอ แฮ็ด ทู โก อะเวย์ โย)

Ladies and gentleman Earth, Wind & Fire
(เลดิส แซน เจนเทิลแมน เอิร์ทร , วินด & ไฟเออะร)

[Earth, Wind & Fire]
([ เอิร์ทร , วินด & ไฟเออะร ])

Ba dow bo ba dow bo ba dow bo ba dow bo ba dow bo ba dow bo
(บา เดา โบ บา เดา โบ บา เดา โบ บา เดา โบ บา เดา โบ บา เดา โบ)
[da da da da da da ] [Feeling melly y’all]
([ ดา ดา ดา ดา ดา ดา ] [ ฟีลอิง melly ยอล ])
Ba dow bo Ba dow bo
(บา เดา โบ บา เดา โบ)
[More peace y’all]
([ โม พี๊ซ ยอล ])
Ba dow bo Baw dow bo
(บา เดา โบ Baw เดา โบ)
Ba dow bo Baw dow bo
(บา เดา โบ Baw เดา โบ)
Bow da da da da
(บาว ดา ดา ดา ดา)

[Bridge]
([ บริดจ ])
Runaway
(รันนาเวย์)
We living like runaways
(วี ลีฝอิง ไล๊ค รันนาเวย์)
Wake up
(เว้ค อั๊พ)
Stretching in the morning
(Stretchings อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
Trying to make it through the day
(ทไรอิง ทู เม้ค อิท ทรู เดอะ เดย์)
Brush my teeth
(บรัช มาย ทีท)
Hit the streets
(ฮิท เดอะ สทรีท)
Where there’s heat
(แวร์ แดร์ ฮีท)
We afford to beef
(วี แอฟฟอร์ด ทู บี๊ฟ)
Hoping one day
(โฮพปิง วัน เดย์)
We don’t have to run away
(วี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู รัน อะเวย์)

[ChorusX2]
([ ChorusX2 ])
I didn’t want to runaway
(ไอ ดิ๊นอิน ว้อนท ทู รันนาเวย์)
But I had to get a way yo [gotta get away]
(บั๊ท ไอ แฮ็ด ทู เก็ท ดา เวย์ โย [ กอททะ เก็ท อะเวย์ ])
We didn’t want to runaway
(วี ดิ๊นอิน ว้อนท ทู รันนาเวย์)
But we had to get away yo [gotta get away]
(บั๊ท วี แฮ็ด ทู เก็ท อะเวย์ โย [ กอททะ เก็ท อะเวย์ ])
I didn’t want to leave astray
(ไอ ดิ๊นอิน ว้อนท ทู ลี๊ฝ อัซทเร)
But sometimes I gotta get away yo [gotta get away]
(บั๊ท ซัมไทม์ ซาย กอททะ เก็ท อะเวย์ โย [ กอททะ เก็ท อะเวย์ ])
I didn’t want to go away
(ไอ ดิ๊นอิน ว้อนท ทู โก อะเวย์)
But I had to go away yo
(บั๊ท ไอ แฮ็ด ทู โก อะเวย์ โย)

Yo y’all gonna make me do it I don’t want to do it but here we go
(โย ยอล กอนนะ เม้ค มี ดู อิท ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ดู อิท บั๊ท เฮียร วี โก)

[Earth, Wind & Fire]
([ เอิร์ทร , วินด & ไฟเออะร ])
ba y ya bay y ya bay y ay y ay y ay y ay y ya
(บา วาย ยา เบย์ วาย ยา เบย์ วาย ไอ วาย ไอ วาย ไอ วาย ไอ วาย ยา)
ba da ba ba ba
(บา ดา บา บา บา)
[Ain’t no samples this is original baby]
([ เอน โน แซ๊มเพิ่ล ดิส ซิส ออริจินัล เบ๊บี้ ])
ba y ya bay y ya bay y ay y ay y ay y ay y ya
(บา วาย ยา เบย์ วาย ยา เบย์ วาย ไอ วาย ไอ วาย ไอ วาย ไอ วาย ยา)
[Put em up y’all]
([ พุท เอ็ม อั๊พ ยอล ])
ba da ba ba ba
(บา ดา บา บา บา)
[Refugees]
([ เรฟิวจี ])
Ba da ba ba ba ba ba
(บา ดา บา บา บา บา บา)
Ba da ba ba ba ba ba da
(บา ดา บา บา บา บา บา ดา)
Ba da ba ba ba ba ba
(บา ดา บา บา บา บา บา)
[I want to see everybody’s hand in the air right now]
([ ไอ ว้อนท ทู ซี เอวี่บอดี้ แฮนด์ อิน ดิ แอร์ ไร๊ท นาว ])
y ay y ay y ay y ay y ya y ya [recognize the legends up in here]
(วาย ไอ วาย ไอ วาย ไอ วาย ไอ วาย ยา วาย ยา [ เร๊คคอกไน๊ซ์ เดอะ เล๊เจ้นด อั๊พ อิน เฮียร ])

Uh!
(อา !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Runaway คำอ่านไทย Wyclef Jean feat Earth Wind & Fire The Product G&B

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น