เนื้อเพลง Clothes Line (Saga) คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

After a while we took in the clothes,
(แอ๊ฟเท่อร รา ไวล์ วี ทุค อิน เดอะ คโลฑ ,)
Nobody said very much.
(โนบอดี้ เซ็ด เฝ๊รี่ มัช)
Just some old wild shirts and a couple pairs of pants
(จั๊สท ซัม โอลด์ ไวลด์ เชิ๊ร์ท แซน อะ คั๊พเพิ่ล แพ อ็อฝ แพ็นท)
Which nobody really wanted to touch.
(วิช โนบอดี้ ริแอ็ลลิ ว้อนท ทู ทั๊ช)
Mama come in and picked up a book
(มามะ คัม อิน แอนด์ พิค อั๊พ อะ บุ๊ค)
An’ Papa asked her what it was.
(แอน พาพ่า อาสคฺ เฮอ ว๊อท ดิธ วอส)
Someone else asked, ” What do you care? ”
(ซัมวัน เอ๊ลส อาสคฺ , ” ว๊อท ดู ยู แคร์ “)
Papa said, ” Well, just because. ”
(พาพ่า เซ็ด , ” เวลล , จั๊สท บิคอส “)
Then they started to take back their clothes,
(เด็น เด สท๊าร์ท ทู เท้ค แบ็ค แดร์ คโลฑ ,)
Hang ’em on the line.
(แฮง เอ็ม ออน เดอะ ไลน์)
It was January the thirtieth
(อิท วอส แจนยิวเอริ เดอะ เธอทิเอ็ธ)
And everybody was feelin’ fine.
(แอนด์ เอวี่บอดี้ วอส ฟีลิน ไฟน)

The next day everybody got up
(เดอะ เน๊กซท เดย์ เอวี่บอดี้ ก็อท อั๊พ)
Seein’ if the clothes were dry.
(ซีอิน อิ๊ฟ เดอะ คโลฑ เวอ ดราย)
The dogs were barking, a neighbor passed,
(เดอะ ด้อกก เวอ บารกคิง , อะ เนเบอะ พาสส ,)
Mama, of course, she said, ” Hi! ”
(มามะ , อ็อฝ คอร์ส , ชี เซ็ด , ” ไฮ ! “)
” Have you heard the news? ” he said, with a grin,
(” แฮ็ฝ ยู เฮิด เดอะ นิว ” ฮี เซ็ด , วิธ อะ กริน ,)
” The Vice-President’s gone mad! ”
(” เดอะ ไฝซ เพร๊สซิเด้นท กอน แม้ด ! “)
” Where? ” ” Downtown. ” ” When? ” ” Last night. ”
(” แวร์ ” ” ดาวน์ทาวน์ ” ” เว็น ” ” ล๊าสท ไน๊ท “)
” Hmm, say, that’s too bad! ”
(” อึม , เซย์ , แด้ท ทู แบ้ด ! “)
” Well, there’s nothin’ we can do about it, ” said the neighbor,
(” เวลล , แดร์ นอทติน วี แคน ดู อะเบ๊าท ดิธ , ” เซ็ด เดอะ เนเบอะ ,)
” It’s just somethin’ we’re gonna have to forget. ”
(” อิทซ จั๊สท ซัมติน เวีย กอนนะ แฮ็ฝ ทู ฟอร์เก๊ท “)
” Yes, I guess so, ” said Ma,
(” เย็ซ , ไอ เกสส โซ , ” เซ็ด มา ,)
Then she asked me if the clothes was still wet.
(เด็น ชี อาสคฺ มี อิ๊ฟ เดอะ คโลฑ วอส สทิลล เว๊ท)

I reached up, touched my shirt,
(ไอ รี๊ช อั๊พ , ทั๊ช มาย เชิ๊ร์ท ,)
And the neighbor said, ” Are those clothes yours? ”
(แอนด์ เดอะ เนเบอะ เซ็ด , ” อาร์ โฑส คโลฑ ยุร “)
I said, ” Some of ’em, not all of ’em. ”
(ไอ เซ็ด , ” ซัม อ็อฝ เอ็ม , น็อท ดอร์ อ็อฝ เอ็ม “)
He said, ” Ya always help out around here with the chores? ”
(ฮี เซ็ด , ” ยา ออลเว เฮ้ลพ เอ๊าท อะราวนฺดฺ เฮียร วิธ เดอะ โช “)
I said, ” Sometime, not all the time. ”
(ไอ เซ็ด , ” ซัมไทม์ , น็อท ดอร์ เดอะ ไทม์ “)
Then my neighbor, he blew his nose
(เด็น มาย เนเบอะ , ฮี บลู ฮิส โน้ส)
Just as papa yelled outside,
(จั๊สท แอส พาพ่า เยลล เอ๊าทไซ้ด ,)
” Mama wants you t’ come back in the house and bring them clothes. ”
(” มามะ ว้อนท ยู ที คัม แบ็ค อิน เดอะ เฮ้าส แอนด์ บริง เด็ม คโลฑ “)
Well, I just do what I’m told,
(เวลล , ไอ จั๊สท ดู ว๊อท แอม โทลด ,)
So, I did it, of course.
(โซ , ไอ ดิด ดิท , อ็อฝ คอร์ส)
I went back in the house and Mama met me
(ไอ เว็นท แบ็ค อิน เดอะ เฮ้าส แอนด์ มามะ เม็ท มี)
And then I shut all the doors.
(แอนด์ เด็น นาย ชั๊ท ดอร์ เดอะ ดอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Clothes Line (Saga) คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น