เนื้อเพลง Hairdresser on Fire คำอ่านไทย Morrissey

Here is london, giddy of london
( เฮียร อีส ลันดัน , กีดดิ อ็อฝ ลันดัน)
Is it home of the free –
(อีส ซิท โฮม อ็อฝ เดอะ ฟรี)
Or what?
(ออ ว๊อท)

Can you squeeze me
(แคน ยู สควี๊ซ มี)
Into an empty page of your diary
(อิ๊นทู แอน เอ๊มพที่ เพจ อ็อฝ ยุร ได๊อะรี่)
And psychologically save me
(แอนด์ ไซโคะลอจอิแค็ลลิ เซฝ มี)
I’ve got faith in you
(แอฝ ก็อท เฟท อิน ยู)
I sense the power
(ไอ เซ้นส เดอะ พ๊าวเว่อร์)
Within the fingers
(วิธอิน เดอะ ฟิ๊งเก้อร)
Within an hour the power
(วิธอิน แอน เอาเอ้อร์ เดอะ พ๊าวเว่อร์)
Could totally destroy me
(เคิด โททอลลี่ เดสทรอย มี)
[or, it could save my life]
([ ออ , อิท เคิด เซฝ มาย ไล๊ฟ ])

Oh, here is london
(โอ , เฮียร อีส ลันดัน)
Home of the brash, outrageous and free
(โฮม อ็อฝ เดอะ บแรฌ , เอาทเรจัซ แซน ฟรี)
You are repressed
(ยู อาร์ ริพเรซ)
But you’re remarkably dressed
(บั๊ท ยัวร์ ริมาคับลิ เดรส)
Is it real?
(อีส ซิท เรียล)
And you’re always busy
(แอนด์ ยัวร์ ออลเว บี๊ซี่)

Really busy
(ริแอ็ลลิ บี๊ซี่)
Busy, busy
(บี๊ซี่ , บี๊ซี่)
Oh, hairdresser on fire
(โอ , hairdresser ออน ไฟเออะร)
All around sloane square
(ออล อะราวนฺดฺ sloane สแควร์)
And you’re just so busy
(แอนด์ ยัวร์ จั๊สท โซ บี๊ซี่)
Busy, busy
(บี๊ซี่ , บี๊ซี่)
Busy scissors
(บี๊ซี่ ซีเซอร์)
Oh, hairdresser on fire
(โอ , hairdresser ออน ไฟเออะร)
[only the other day]
([ โอ๊นลี่ ดิ อ๊อเธ่อร์ เดย์ ])

Was a client, over-cautious
(วอส ซา ไคล๊เอ้นท , โอ๊เฝ่อร คอฌัซ)
He made you nervous
(ฮี เมด ยู เนอฝัซ)
And when he said
(แอนด์ เว็น ฮี เซ็ด)
I’m gonna sue you
(แอม กอนนะ ซู ยู)
Oh, I really felt for you …mmm…
(โอ , ไอ ริแอ็ลลิ เฟ็ลท ฟอร์ ยู อึม)

So can you squeeze me
(โซ แคน ยู สควี๊ซ มี)
Into an empty page of your diary;
(อิ๊นทู แอน เอ๊มพที่ เพจ อ็อฝ ยุร ได๊อะรี่ 😉
And supernaturally change me?
(แอนด์ ซยูเพอะแนชเออะแร เช้งจํ มี)
Change me, change
(เช้งจํ มี , เช้งจํ)
Oh, here in london
(โอ , เฮียร อิน ลันดัน)
Home of the brash, outrageous and free
(โฮม อ็อฝ เดอะ บแรฌ , เอาทเรจัซ แซน ฟรี)
You are repressed
(ยู อาร์ ริพเรซ)
But you’re remarkably dressed
(บั๊ท ยัวร์ ริมาคับลิ เดรส)
Is it real?
(อีส ซิท เรียล)
And you’re always busy
(แอนด์ ยัวร์ ออลเว บี๊ซี่)

Really busy
(ริแอ็ลลิ บี๊ซี่)
Busy clippers
(บี๊ซี่ คลีพเพอะ)
Oh, hairdresser on fire
(โอ , hairdresser ออน ไฟเออะร)
All around sloane square
(ออล อะราวนฺดฺ sloane สแควร์)

And you’re just too busy
(แอนด์ ยัวร์ จั๊สท ทู บี๊ซี่)
To see me
(ทู ซี มี)
Busy clippers
(บี๊ซี่ คลีพเพอะ)
Oh, hairdresser on fire
(โอ , hairdresser ออน ไฟเออะร)
[only the other day]
([ โอ๊นลี่ ดิ อ๊อเธ่อร์ เดย์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hairdresser on Fire คำอ่านไทย Morrissey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น