เนื้อเพลง Bo$$ Playa คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Don Magic Juan

[Intro – Don Magic Juan [echo]]
( [ อินโทร ด็อน แม๊จิค วอน [ เอ๊คโค่ ] ])
Boss Playa .. Boss Playa ..
(บอส พอลเย บอส พอลเย)
Big Snoop Dogg .. is a Boss Playa
(บิ๊ก ซนูพ ด๊อก อีส ซา บอส พอลเย)
This is the archbishop .. Don Magic Juan
(ดิส ซิส ดิ อาชบิฌอัพ ด็อน แม๊จิค วอน)
Skin and game, cheah
(สกิน แอนด์ เกม , cheah)

[Chorus – Snoop Dogg]
([ ค๊อรัส ซนูพ ด๊อก ])
Many people don’t be knowin’ about this pimp game [pimp game]
(เมนอิ พี๊เพิ่ล ด้อนท์ บี โนว์อิน อะเบ๊าท ดิส พิมพ เกม [ พิมพ เกม ])
But I’m sure they wanna know about this pimp game [pimp game]
(บั๊ท แอม ชัวร์ เด วอนนา โนว์ อะเบ๊าท ดิส พิมพ เกม [ พิมพ เกม ])
And to me you know it aint no motherf*ckin’ thang
(แอนด์ ทู มี ยู โนว์ อิท เอน โน motherf*ckin เตง)
To give it to you plain and simple, cause you know its played
(ทู กี๊ฝ อิท ทู ยู เพลน แอนด์ ซิ๊มเพิ่ล , ค๊อส ยู โนว์ อิทซ เพลย์)
Holla at ’em Doggy Dogg, go and do that thang [go ahead]
(ฮอลละ แอ็ท เอ็ม ดอกกิ ด๊อก , โก แอนด์ ดู แดท เตง [ โก อะเฮด ])
Ok son, I’ll tell ya like my n*gga ” Pootie Tang ”
(โอเค ซัน , อิลล เทลล ยา ไล๊ค มาย เอ็น *gga ” Pootie ทาง “)
I got that bounce, to make her booty swang
(ไอ ก็อท แดท เบ๊าสฺ , ทู เม้ค เฮอ บูทิ ซวัง)
That little cutie thang, ‘fraid she’s a beauty bang
(แดท ลิ๊ทเทิ่ล คิวดี เตง , fraid ชี ซา บิ๊วที่ แบง)

[Verse 1 – Snoop Dogg]
([ เฝิซ 1 ซนูพ ด๊อก ])
Rollin’ with a player cause thats what he was
(โรลลิน วิธ อะ เพย์เยอร์ ค๊อส แด้ท ว๊อท ฮี วอส)
And dedicated to his paper, Jesus
(แอนด์ เด๊ดดิเขต ทู ฮิส เพ๊เพ่อร์ , จีสัซ)
On his b*tches [hard as feeds uck]
(ออน ฮิส บี *tches [ ฮาร์ด แอส ฟีด uck ])
And if them law boys pull him over he won’t freeze up
(แอนด์ อิ๊ฟ เด็ม ลอว์ บอย พูลล ฮิม โอ๊เฝ่อร ฮี ว็อนท ฟรีส อั๊พ)
He got the heata-fa-heata and the keysa
(ฮี ก็อท เดอะ heata ฟา heata แอนด์ เดอะ keysa)
With a pocket full of big faced Visas
(วิธ อะ พ๊อคเค่ท ฟูล อ็อฝ บิ๊ก เฟซ ฝีสะ)
They say its cheaper to keep her, now baby ease up
(เด เซย์ อิทซ ชีพเปอ ทู คี๊พ เฮอ , นาว เบ๊บี้ อี๊ส อั๊พ)
Kick back and blaze some of these trees up
(คิ๊ค แบ็ค แอนด์ เบลซ ซัม อ็อฝ ฑิส ทรี อั๊พ)
Now sit your ass in the treesa
(นาว ซิท ยุร อาซ ซิน เดอะ treesa)
And do me a favor and turn the music up
(แอนด์ ดู มี อะ เฟเฝอะ แอนด์ เทิร์น เดอะ มิ๊วสิค อั๊พ)
Should I slap her, or should I freak her
(เชิด ดาย ซแล็พ เฮอ , ออ เชิด ดาย ฟรี๊ค เฮอ)
I’ll take the stronga, you can have the weaka
(อิลล เท้ค เดอะ stronga , ยู แคน แฮ็ฝ เดอะ weaka)
Speak when spoken to, yeah I broke a few
(สพี๊ค เว็น ซโพเค็น ทู , เย่ ไอ บโรค เก ฟิว)
And by the way I was hoping you
(แอนด์ บาย เดอะ เวย์ ไอ วอส โฮพปิง ยู)
Had a freak for me and a freak for you
(แฮ็ด อะ ฟรี๊ค ฟอร์ มี แอนด์ อะ ฟรี๊ค ฟอร์ ยู)
I make ’em do for us
(ไอ เม้ค เอ็ม ดู ฟอร์ อัซ)
The thang you been wantin’ her to do for months
(เดอะ เตง ยู บีน วอนทิน เฮอ ทู ดู ฟอร์ มั้นธ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Don Magic Juan – talking]
([ ด็อน แม๊จิค วอน ทอคอิง ])
This is the Chairman of the Board ..
(ดิส ซิส เดอะ แชแมน อ็อฝ เดอะ บอร์ด)
The archbishop Don Magic Juan ..
(ดิ อาชบิฌอัพ ด็อน แม๊จิค วอน)
Big Snoop Dogg .. is a boss playa
(บิ๊ก ซนูพ ด๊อก อีส ซา บอส พอลเย)
As a matter a fact
(แอส ซา แม๊ทเท่อร์ รา แฟคท)
I was there when he was crowned ‘Boss Playa’, cheah
(ไอ วอส แดร์ เว็น ฮี วอส คราวน์ บอส พอลเย , cheah)

[Verse 2 – Snoop Dogg]
([ เฝิซ 2 ซนูพ ด๊อก ])
I had three on my right arm and four on my left
(ไอ แฮ็ด ทรี ออน มาย ไร๊ท อาร์ม แอนด์ โฟ ออน มาย เล๊ฟท)
Lime green and gold, we was sharp to death
(ไลม กรีน แอนด์ โกลด์ , วี วอส ชาร์พ ทู เด้ท)
Had to catch my breath, watch my step
(แฮ็ด ทู แค็ทช มาย บรี๊ทฺรฺ , ว๊อทช มาย สเท็พ)
Playin’ this game, you can holla at the ref
(เพลย์ยิน ดิส เกม , ยู แคน ฮอลละ แอ็ท เดอะ ref)
And call a timeout, before you put your dime out
(แอนด์ คอลลํ อะ timeout , บีฟอร์ ยู พุท ยุร ไดม เอ๊าท)
Stop, pause, rewind before you put your rhyme out
(สท๊อพ , พ๊อส , รีไวนด์ บีฟอร์ ยู พุท ยุร ไรม เอ๊าท)
And go to the ” Wizard of Oz ”
(แอนด์ โก ทู เดอะ ” วิซ๊าร์ด อ็อฝ Oz “)
And tell ’em that your tryin’ to get yourself a brand new heart
(แอนด์ เทลล เอ็ม แดท ยุร ทายอิน ทู เก็ท ยุรเซลฟ อะ แบรนดฺ นิว ฮาร์ท)
A brand new start
(อะ แบรนดฺ นิว สท๊าร์ท)
Cause you realized that you hadn’t played your part
(ค๊อส ยู รีแอะไลส แดท ยู แฮดอินท เพลย์ ยุร พาร์ท)
And that was smart
(แอนด์ แดท วอส สมาร์ท)
It’s like a art the way I articulate
(อิทซ ไล๊ค เก อาร์ท เดอะ เวย์ ไอ อาทีคอิวเล็ท)
And break these b*tches from state to state
(แอนด์ เบร๊ค ฑิส บี *tches ฟรอม สเทท ทู สเทท)
See, I’ve been the flyest since I came out the gate
(ซี , แอฝ บีน เดอะ ฟายเอส ซิ๊นซ ไอ เคม เอ๊าท เดอะ เกท)
I ain’t ask for it homie I just shake and bake
(ไอ เอน อาสคฺ ฟอร์ อิท โฮมี ไอ จั๊สท เช้ค แอนด์ เบ๊ก)
I won’t fake to make you buy my tape
(ไอ ว็อนท เฟ้ค ทู เม้ค ยู บาย มาย เท๊พ)
I say a prayer to the Lord just to keep my faith
(ไอ เซย์ อะ พเรเออะ ทู เดอะ หลอร์ด จั๊สท ทู คี๊พ มาย เฟท)
F*ck straight
(เอฟ *ck สเทร๊ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Break – Snoop Dogg [female voice]]
([ เบร๊ค ซนูพ ด๊อก [ ฟี๊เมล ว๊อยซ์ ] ])
Will you steal for me? [Yes I will]
(วิล ยู สทีล ฟอร์ มี [ เย็ซ ซาย วิล ])
Will you kill for me? [Yes I will]
(วิล ยู คิลล์ ฟอร์ มี [ เย็ซ ซาย วิล ])
Would you lie to me? [Never]
(เวิด ยู ไล ทู มี [ เน๊เฝ่อร์ ])
Would you die for me? [Whenever]
(เวิด ยู ดาย ฟอร์ มี [ ฮเว็นเอฝเออะ ])

Will you steal for me? [Yes I will]
(วิล ยู สทีล ฟอร์ มี [ เย็ซ ซาย วิล ])
Will you kill for me? [Yes I will]
(วิล ยู คิลล์ ฟอร์ มี [ เย็ซ ซาย วิล ])
Would you lie to me? [Never]
(เวิด ยู ไล ทู มี [ เน๊เฝ่อร์ ])
Would you die for me? [Whenever, whenever]
(เวิด ยู ดาย ฟอร์ มี [ ฮเว็นเอฝเออะ , ฮเว็นเอฝเออะ ])

[Don Magic Juan – talking]
([ ด็อน แม๊จิค วอน ทอคอิง ])
Big Snoop Dogg, lets you know ..
(บิ๊ก ซนูพ ด๊อก , เล็ท ยู โนว์)
That this game ain’t for no lame ..
(แดท ดิส เกม เอน ฟอร์ โน เลม)
If you got heart, you can play this game
(อิ๊ฟ ยู ก็อท ฮาร์ท , ยู แคน เพลย์ ดิส เกม)
But if your heart ain’t right
(บั๊ท อิ๊ฟ ยุร ฮาร์ท เอน ไร๊ท)
We got a remedy for that, too
(วี ก็อท ดา เรมอิดิ ฟอร์ แดท , ทู)
You gotta go see the wizard .. to get you some heart
(ยู กอททะ โก ซี เดอะ วิซ๊าร์ด ทู เก็ท ยู ซัม ฮาร์ท)
And the archbishop Don Magic Juan is the Wizard
(แอนด์ ดิ อาชบิฌอัพ ด็อน แม๊จิค วอน อีส เดอะ วิซ๊าร์ด)
That’s got the game .. for them lame
(แด้ท ก็อท เดอะ เกม ฟอร์ เด็ม เลม)
Boss Playa .. Boss Playa .. that’s what this gang is all about
(บอส พอลเย บอส พอลเย แด้ท ว๊อท ดิส แก๊ง อีส ซอร์ อะเบ๊าท)
Boss Playa
(บอส พอลเย)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Outro – Woman talking]
([ เอ๊าโต วู๊แม่น ทอคอิง ])
Gangsta, Gangsta, where you been?
(แก๊งซดา , แก๊งซดา , แวร์ ยู บีน)
Round the corner messin’ with brothanem
(ราวนด เดอะ ค๊อร์เน่อร์ เมซซิน วิธ brothanem)
Youngsta, Youngsta, you at it again?
(Youngsta , Youngsta , ยู แอ็ท ดิธ อะเกน)
Poppin’ gats for the f*ck of it, when you know you got ends
(พอพปิน แกท ฟอร์ เดอะ เอฟ *ck อ็อฝ อิท , เว็น ยู โนว์ ยู ก็อท เอ็นด)
I don’t think that you should be in the streets like that
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค แดท ยู เชิด บี อิน เดอะ สทรีท ไล๊ค แดท)
You know you the fashion type of cat
(ยู โนว์ ยู เดอะ แฟ๊ชั่น ไท๊พ อ็อฝ แค๊ท)
Always in them stores, with major whores
(ออลเว ซิน เด็ม สโทร์ , วิธ เม๊เจ้อร์ โฮ)
Doin’ things, bling bling
(โดย ทริง , บลิง บลิง)
West Coast runnin’, lovin’, hustlin’ smokin’, always chokin’ in the green
(เว๊สท โค้สท รูนนิน , ลัฝวิน , ฮัสลิน สโมกิน , ออลเว โชคกิน อิน เดอะ กรีน)
With the sticky in yo hand fo sho
(วิธ เดอะ ซทีคคิ อิน โย แฮนด์ โฟ โช)
Everybody round ya cause they know you got mo’
(เอวี่บอดี้ ราวนด ยา ค๊อส เด โนว์ ยู ก็อท โม)
Wet Cristal, you like to get wild
(เว๊ท คิดเตว , ยู ไล๊ค ทู เก็ท ไวลด์)
You like to dip in yo sexy sh*t
(ยู ไล๊ค ทู ดิพ อิน โย เซคซิ ฌะ *ที)
Rollin’ through them streets, poppin’ CPT
(โรลลิน ทรู เด็ม สทรีท , พอพปิน CPT)
L.B.C. rollin’ with me, ohh
(แอล บี ซี โรลลิน วิธ มี , โอ้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bo$$ Playa คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Don Magic Juan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น