เนื้อเพลง Stack A Lee คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan [arr]
( บาย บ็อบ ดายแลน [ arr ])

Hawlin Alley on a dark and drizzly night,
(Hawlin แอลลิ ออน อะ ด๊าร์ค แอนด์ drizzly ไน๊ท ,)
Billy Lyons and Stack-A-Lee had one terrible fight.
(บีลลิ Lyons แซน ซแท็ค กา ลี แฮ็ด วัน เท๊อริเบิ้ล ไฟ้ท)
All about that John B. Stetson hat.
(ออล อะเบ๊าท แดท จอน บี Stetson แฮ็ท)

Stack-A-Lee walked to the bar-room, and he called for a glass of beer,
(ซแท็ค กา ลี ว๊อล์ค ทู เดอะ บาร์ รูม , แอนด์ ฮี คอลลํ ฟอร์ รา กล๊าสส อ็อฝ เบีย ,)
Turned around to Billy Lyons, said, ” What are you doin’ here? ”
(เทิร์น อะราวนฺดฺ ทู บีลลิ Lyons , เซ็ด , ” ว๊อท อาร์ ยู โดย เฮียร “)
” Waitin’ for a train, please bring my woman home.

(” เว๊ทดิน ฟอร์ รา เทรน , พลีซ บริง มาย วู๊แม่น โฮม)

” Stack-A-Lee, oh Stack-A-Lee. please don’t take my life.
(” ซแท็ค กา ลี , โอ ซแท็ค กา ลี พลีซ ด้อนท์ เท้ค มาย ไล๊ฟ)
Got three little children and a-weepin’, lovin’ wife.
(ก็อท ทรี ลิ๊ทเทิ่ล ชีลดเร็น แอนด์ อะ วิปพิน , ลัฝวิน ไว๊ฟ)
You’re a bad man, bad man, Stack-A-Lee. ”
(ยัวร์ อะ แบ้ด แมน , แบ้ด แมน , ซแท็ค กา ลี “)

” God bless your children and I’ll take care of your wife.
(” ก๊อด เบล๊ส ยุร ชีลดเร็น แอนด์ อิลล เท้ค แคร์ อ็อฝ ยุร ไว๊ฟ)
You stole my John B., now I’m bound to take your life. ”
(ยู ซโทล มาย จอน บี , นาว แอม บาวนฺดฺ ทู เท้ค ยุร ไล๊ฟ “)
All about that John B. Stetson hat.
(ออล อะเบ๊าท แดท จอน บี Stetson แฮ็ท)

Stack-A-Lee turned to Billy Lyons and he shot him right through the head,
(ซแท็ค กา ลี เทิร์น ทู บีลลิ Lyons แซน ฮี ฌ็อท ฮิม ไร๊ท ทรู เดอะ เฮด ,)
Only taking one shot to kill Billy Lyons dead.
(โอ๊นลี่ เทคอิง วัน ฌ็อท ทู คิลล์ บีลลิ Lyons เด้ด)
All about that John B. Stetson hat.
(ออล อะเบ๊าท แดท จอน บี Stetson แฮ็ท)

Sent for the doctor, well the doctor he did come,
(เซ็นท ฟอร์ เดอะ ด๊อคเท่อร์ , เวลล เดอะ ด๊อคเท่อร์ ฮี ดิด คัม ,)
Just pointed out Stack-A-Lee, said, ” Now what have you done? ”
(จั๊สท พ๊อยท์ เอ๊าท ซแท็ค กา ลี , เซ็ด , ” นาว ว๊อท แฮ็ฝ ยู ดัน “)
You’re a bad man, bad man, Stack-A-Lee. ”
(ยัวร์ อะ แบ้ด แมน , แบ้ด แมน , ซแท็ค กา ลี “)

Six big horses and a rubber-tired hack,
(ซิกซ์ บิ๊ก ฮอร์ส แซน อะ รั๊บเบ่อร์ ไทร์ แฮ็ค ,)
Taking him to the cemetery, buy they failed to bring him back.
(เทคอิง ฮิม ทู เดอะ เซมอิทริ , บาย เด เฟล ทู บริง ฮิม แบ็ค)
All about that John B. Stetson hat.
(ออล อะเบ๊าท แดท จอน บี Stetson แฮ็ท)

Hawlin Alley, thought I heard the bulldogs bark.
(Hawlin แอลลิ , ธอท ไอ เฮิด เดอะ bulldogs บาร์ค)
It must have been old Stack-A-Lee stumbling in the dark.
(อิท มัสท์ แฮ็ฝ บีน โอลด์ ซแท็ค กา ลี สตัมบลิง อิน เดอะ ด๊าร์ค)
He’s a bad man, gonna land him right back in jail.
(อีส ซา แบ้ด แมน , กอนนะ แลนด์ ฮิม ไร๊ท แบ็ค อิน เจล)

High police walked on to Stack-A-Lee, he was lying fast asleep.
(ไฮฮ โพลิ๊ซ ว๊อล์ค ออน ทู ซแท็ค กา ลี , ฮี วอส ลายยิง ฟาสท อะสลี๊พ)
High police walked on to Stack-A-Lee, and he jumped forty feet.
(ไฮฮ โพลิ๊ซ ว๊อล์ค ออน ทู ซแท็ค กา ลี , แอนด์ ฮี จั๊มพ ฟอทิ ฟีท)
He’s a bad man, gonna land him right back in jail.
(อีส ซา แบ้ด แมน , กอนนะ แลนด์ ฮิม ไร๊ท แบ็ค อิน เจล)

Well they got old Stack-A-Lee and they laid him right back in jail.
(เวลล เด ก็อท โอลด์ ซแท็ค กา ลี แอนด์ เด เลด ฮิม ไร๊ท แบ็ค อิน เจล)
Couldn’t get a man around to go Stack-A Lee’s bail
(คูดซึ่น เก็ท ดา แมน อะราวนฺดฺ ทู โก ซแท็ค กา ลี เบล)
All about that John B. Stetson hat.
(ออล อะเบ๊าท แดท จอน บี Stetson แฮ็ท)

Stack-A-Lee turned to the jailer, he said, ” Jailer, I can’t sleep.
(ซแท็ค กา ลี เทิร์น ทู เดอะ เจลเออะ , ฮี เซ็ด , ” เจลเออะ , ไอ แค็นท สลี๊พ)
‘Round my bedside Billy Lyons began to creep. ”
(ราวนด มาย เบดไซด บีลลิ Lyons บิแกน ทู ครีพ “)
All about that John B. Stetson hat.
(ออล อะเบ๊าท แดท จอน บี Stetson แฮ็ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stack A Lee คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น