เนื้อเพลง Made in Heaven คำอ่านไทย Kylie Minogue

Written: stock aitken waterman
( วึ้น : สท๊อค aitken waterman)

One kiss, one kiss
(วัน คิซ , วัน คิซ)
[made in heaven]
([ เมด อิน เฮ๊ฝเฝ่น ])

1a:
(1a :)
So many questions needing answers
(โซ เมนอิ เคว๊สชั่น นี๊ดดิง แอ๊นเซ่อร)
How will it be with me when it hits me
(ฮาว วิล อิท บี วิธ มี เว็น หนิด ฮิท มี)
Can it happen in a second
(แคน หนิด แฮ๊พเพ่น อิน อะ เซ๊คคั่น)
Will it be just like a ringing bell
(วิล อิท บี จั๊สท ไล๊ค เก รีงอิง เบลล์)

1b:
(1b :)
When it calls me
(เว็น หนิด คอลลํ มี)
Is it just like music and lights
(อีส ซิท จั๊สท ไล๊ค มิ๊วสิค แอนด์ ไล๊ท)
Or is that just a fairy tale
(ออ อีส แดท จั๊สท ดา แฟริ เทล)
Will i see it, can i hear it
(วิล ไอ ซี อิท , แคน นาย เฮียร อิท)
How does it feel
(ฮาว โด ซิท ฟีล)
It’s all such a mystery
(อิทซ ซอร์ ซัช อะ มิ๊สเทอรี่)

But one kiss and i’ll know
(บั๊ท วัน คิซ แซน อิลล โนว์)
If it’s really meant to be
(อิ๊ฟ อิทซ ริแอ็ลลิ เม็นท ทู บี)
I can’t let go
(ไอ แค็นท เล็ท โก)
They say true love
(เด เซย์ ทรู ลัฝ)
Is made in heaven
(อีส เมด อิน เฮ๊ฝเฝ่น)

2:00
(2 : 00)
I’m so full of mixed emotions
(แอม โซ ฟูล อ็อฝ มิกซ์ อีโม๊ชั่น)
Does it get to you deep inside
(โด ซิท เก็ท ทู ยู ดี๊พ อิ๊นไซด์)
All at once you see that changes
(ออล แอ็ท วั๊นซ ยู ซี แดท เช้งจํ)
Do you feel like you can face the world
(ดู ยู ฟีล ไล๊ค ยู แคน เฟซ เดอะ เวิลด)

Hear the music, see the lights
(เฮียร เดอะ มิ๊วสิค , ซี เดอะ ไล๊ท)
To know what it means
(ทู โนว์ ว๊อท ดิธ มีน)
When you face your destiny
(เว็น ยู เฟซ ยุร เดซทินิ)
Will i see it, can i hear
(วิล ไอ ซี อิท , แคน นาย เฮียร)
How does it feel
(ฮาว โด ซิท ฟีล)
It’s all such a mystery
(อิทซ ซอร์ ซัช อะ มิ๊สเทอรี่)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
But one kiss and i’ll know
(บั๊ท วัน คิซ แซน อิลล โนว์)
If it’s really meant to be
(อิ๊ฟ อิทซ ริแอ็ลลิ เม็นท ทู บี)
I won’t let go
(ไอ ว็อนท เล็ท โก)
They say true love
(เด เซย์ ทรู ลัฝ)
Is made in heaven
(อีส เมด อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
One look and i’ll see
(วัน ลุ๊ค แอนด์ อิลล ซี)
No other face
(โน อ๊อเธ่อร์ เฟซ)
For all eternity
(ฟอร์ ออล อิเทอนิทิ)
They say true love
(เด เซย์ ทรู ลัฝ)
Is made in heaven
(อีส เมด อิน เฮ๊ฝเฝ่น)

One kiss, true love
(วัน คิซ , ทรู ลัฝ)
One kiss, true love
(วัน คิซ , ทรู ลัฝ)

1b:
(1b :)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
[repeat & fade]
([ รีพี๊ท & เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Made in Heaven คำอ่านไทย Kylie Minogue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น