เนื้อเพลง I Wanna Be Down (Remix) คำอ่านไทย Brandy feat Queen Latifah, Yo-Yo, & Mc Lyte

[[verse]:Brandy]
( [ [ เฝิซ ] : บแรนดิ ])
Oh yeah ooh yeah
(โอ เย่ อู้ เย่)
I would like to get to know if I could be
(ไอ เวิด ไล๊ค ทู เก็ท ทู โนว์ อิ๊ฟ ฟาย เคิด บี)
The kind of girl that you could be down for
(เดอะ ไคนด์ อ็อฝ เกิร์ล แดท ยู เคิด บี เดาน ฟอร์)
Cause when I look at you I feel something tell me
(ค๊อส เว็น นาย ลุ๊ค แกท ยู ไอ ฟีล ซัมติง เทลล มี)
That you’re the kind of guy that I should make a move on
(แดท ยัวร์ เดอะ ไคนด์ อ็อฝ กาย แดท ไอ เชิด เม้ค เก มู๊ฝ ออน)

[[verse]:Mc Lyte]
([ [ เฝิซ ] : เอมซี Lyte ])
Yeah I get exotic with tha malotic tune I get hypnotic with tha room
(เย่ ไอ เก็ท เอ็กสอทอิค วิธ ท่า malotic จูน ไอ เก็ท ฮิพนอทอิค วิธ ท่า รูม)
but you got to put me down soon I flip a sideshow
(บั๊ท ยู ก็อท ทู พุท มี เดาน ซูน นาย ฟลิพ อะ sideshow)
if you come my way up down and around even sideways
(อิ๊ฟ ยู คัม มาย เวย์ อั๊พ เดาน แอนด์ อะราวนฺดฺ อี๊เฝ่น ไซดเวส)
I’m about as ready as the Lyte can get we can go all out
(แอม อะเบ๊าท แอส เร๊ดี้ แอส เดอะ Lyte แคน เก็ท วี แคน โก ออล เอ๊าท)
I ain’t afraid of the sweat but yet I bet you got the techniques
(ไอ เอน อะเฟรด อ็อฝ เดอะ สเว็ท บั๊ท เย๊ท ไอ เบ๊ท ยู ก็อท เดอะ เท็คนีค)
to freak a girl inside out what’s that all about[oooh yeah]
(ทู ฟรี๊ค กา เกิร์ล อิ๊นไซด์ เอ๊าท ว๊อท แดท ดอร์ อะเบ๊าท [ อู้ เย่ ])
Can I have some of that you got to put me on word around town
(แคน นาย แฮ็ฝ ซัม อ็อฝ แดท ยู ก็อท ทู พุท มี ออน เวิร์ด อะราวนฺดฺ ทาวน์)
is your nine men strong I wanna be put on in tha worst way since
(อีส ยุร ไนน เม็น สทรอง ไอ วอนนา บี พุท ออน อิน ท่า เวิ๊ร์สท เวย์ ซิ๊นซ)
the first day I think it was a Thursday [oh baby] you be that brother
(เดอะ เฟิร์สท เดย์ ไอ ทริ๊งค อิท วอส ซา เธิสดิ [ โอ เบ๊บี้ ] ยู บี แดท บร๊าเท่อรํ)
that I wanna sink my teeth in make me wanna ask where tha hell you been
(แดท ไอ วอนนา ซิ๊งค มาย ทีท อิน เม้ค มี วอนนา อาสคฺ แวร์ ท่า เฮ็ลล ยู บีน)
I like the way you be with all that personality but I got flava too you needs
(ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู บี วิธ ออล แดท เพอร์ซันแน๊ลิที่ บั๊ท ไอ ก็อท เฟบ้า ทู ยู นี๊ด)
to get with me
(ทู เก็ท วิธ มี)

[[chorus]:Brandy]
([ [ ค๊อรัส ] : บแรนดิ ])
I wanna be down
(ไอ วอนนา บี เดาน)
With what you’re going through
(วิธ ว๊อท ยัวร์ โกอิ้ง ทรู)
I wanna be down
(ไอ วอนนา บี เดาน)
I wanna be down with you
(ไอ วอนนา บี เดาน วิธ ยู)
No matter the time
(โน แม๊ทเท่อร์ เดอะ ไทม์)
Of day or night it’s true
(อ็อฝ เดย์ ออ ไน๊ท อิทซ ทรู)
I wanna be down
(ไอ วอนนา บี เดาน)

[[verse]:Yo-Yo]
([ [ เฝิซ ] : โย โย ])
He was born twenty years ago just a pimp toes everyday new clothes
(ฮี วอส บอน ทเว้นที่ เยียร์ อะโก จั๊สท ดา พิมพ โท เอวี่เดย์ นิว คโลฑ)
look at tha cut cool-toes on three got tha heat so bluff it sling’ teshies
(ลุ๊ค แกท ท่า คัท คูล โท ออน ทรี ก็อท ท่า ฮีท โซ บลัฟ อิท ซลิง teshies)
cause it’s more than twenty duckets struck it kind of rich now his pockets
(ค๊อส อิทซ โม แฑ็น ทเว้นที่ duckets ซทรัค อิท ไคนด์ อ็อฝ ริ๊ช นาว ฮิส พ๊อคเค่ท)
lookin’ straight slam the deese on tha benzo pancake by tha gate moms
(ลุคกิน สเทร๊ท ซแล็ม เดอะ deese ออน ท่า benzo pancake บาย ท่า เกท มัม)
lookin’ straight with her house she got great loungin’ in her new home
(ลุคกิน สเทร๊ท วิธ เฮอ เฮ้าส ชี ก็อท เกรท ลันจิน อิน เฮอ นิว โฮม)
that’s about to state I’ll be your call mail motel you can get it
(แด้ท อะเบ๊าท ทู สเทท อิลล บี ยุร คอลลํ เมล โมเท็ล ยู แคน เก็ท ดิธ)
when you want it even though you got chicks all up on you it don’t matter
(เว็น ยู ว้อนท ดิธ อี๊เฝ่น โธ ยู ก็อท ชิค ซอร์ อั๊พ ออน ยู อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์)
cause brother you’re fly I can’t lie
(ค๊อส บร๊าเท่อรํ ยัวร์ ฟลาย ไอ แค็นท ไล)
I’ve been mackin’ daddy from tha corner of my eye now baby bring it on
(แอฝ บีน แมคกิน แดดดิ ฟรอม ท่า ค๊อร์เน่อร์ อ็อฝ มาย อาย นาว เบ๊บี้ บริง อิท ออน)
don’t be frontin’ on your baby boo all I wanna is what’s up with you
(ด้อนท์ บี ฟ้อนดิน ออน ยุร เบ๊บี้ บู ออล ไอ วอนนา อีส ว๊อท อั๊พ วิธ ยู)
how can I get with you seems like you got a hold on me it must vodoo
(ฮาว แคน นาย เก็ท วิธ ยู ซีม ไล๊ค ยู ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี อิท มัสท์ vodoo)
cause baby I want you
(ค๊อส เบ๊บี้ ไอ ว้อนท ยู)

[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

[[verse]:Queen Latifah]
([ [ เฝิซ ] : ควีน Latifah ])
About yey short about yey tall about so big about so small about
(อะเบ๊าท yey ช๊อร์ท อะเบ๊าท yey ทอลล์ อะเบ๊าท โซ บิ๊ก อะเบ๊าท โซ สมอลล์ อะเบ๊าท)
this length about this width about this flow about this gift instict
(ดิส เล้นธ อะเบ๊าท ดิส วิดธ อะเบ๊าท ดิส โฟลว์ อะเบ๊าท ดิส กิฟท instict)
leading me right up your alley way skip tha
(ลีดอิง มี ไร๊ท อั๊พ ยุร แอลลิ เวย์ สคิพ ท่า)
Moet let’s chill with some
(โมสทฺ เล็ท ชิล วิธ ซัม)
Allazae nuff stress in our day let me massage your mind as my mentals
(Allazae นัฟ สเทรสส ซิน เอ๊า เดย์ เล็ท มี แมสเสจ ยุร ไมนด์ แอส มาย เม๊นท่อล)
start to play a ghetto sauce who you are
(สท๊าร์ท ทู เพลย์ อะ เกทโท ซ๊อซ ฮู ยู อาร์)
and I’ll be your sexual chocolate bar and I got to keep it strong for tha
(แอนด์ อิลล บี ยุร เซคฌวล ชอคโอะลิท บาร์ แอนด์ ดาย ก็อท ทู คี๊พ อิท สทรอง ฟอร์ ท่า)
cause and you got to keep me strong for the toss brother mad at me damn
(ค๊อส แอนด์ ยู ก็อท ทู คี๊พ มี สทรอง ฟอร์ เดอะ ท็อซ บร๊าเท่อรํ แม้ด แอ็ท มี แดมนํ)
tha family what else could we be when no one else understands us
(ท่า แฟ๊มิลี่ ว๊อท เอ๊ลส เคิด วี บี เว็น โน วัน เอ๊ลส อั๊นเด้อรสแทนด อัซ)
but me you were the first to tame me uh Big Tif I’m out
(บั๊ท มี ยู เวอ เดอะ เฟิร์สท ทู เทม มี อา บิ๊ก Tif แอม เอ๊าท)

[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

[[outro]:Queen Latifah]
([ [ เอ๊าโต ] : ควีน Latifah ])
Hey here we go here we go here go now and it’s on yeah
(เฮ เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร โก นาว แอนด์ อิทซ ออน เย่)
and you don’t stop Brandy is in tha house and you don’t stop
(แอนด์ ยู ด้อนท์ สท๊อพ บแรนดิ อีส ซิน ท่า เฮ้าส แอนด์ ยู ด้อนท์ สท๊อพ)
until tha body rock keep it on and you don’t stop rock on
(อันทิล ท่า บ๊อดี้ ร๊อค คี๊พ อิท ออน แอนด์ ยู ด้อนท์ สท๊อพ ร๊อค ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Wanna Be Down (Remix) คำอ่านไทย Brandy feat Queen Latifah, Yo-Yo, & Mc Lyte

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น