เนื้อเพลง Drunk In The Morning คำอ่านไทย Kid Rock

I wanna make money to take away my problems,
( ไอ วอนนา เม้ค มั๊นนี่ ทู เท้ค อะเวย์ มาย โพร๊เบล่ม ,)
But my problems gettin’ bigger with the more money I make
(บั๊ท มาย โพร๊เบล่ม เกดดิน บี๊กเกอร์ วิธ เดอะ โม มั๊นนี่ ไอ เม้ค)

I wanna find love thats my problem, cause the money
(ไอ วอนนา ไฟนด์ ลัฝ แด้ท มาย โพร๊เบล่ม , ค๊อส เดอะ มั๊นนี่)
makes it hard to tell the real from fake
(เม้ค ซิท ฮาร์ด ทู เทลล เดอะ เรียล ฟรอม เฟ้ค)

I want to spend time with my son oh every hour
(ไอ ว้อนท ทู สเพ็นด ไทม์ วิธ มาย ซัน โอ เอ๊เฝอร์รี่ เอาเอ้อร์)
But the money and the problems and the women keep me away
(บั๊ท เดอะ มั๊นนี่ แอนด์ เดอะ โพร๊เบล่ม แซน เดอะ วีมเอิน คี๊พ มี อะเวย์)
I wanna be happy for just one hour, but the only time I’m happy
(ไอ วอนนา บี แฮ๊พพี่ ฟอร์ จั๊สท วัน เอาเอ้อร์ , บั๊ท ดิ โอ๊นลี่ ไทม์ แอม แฮ๊พพี่)
anymore is on the stage
(แอนนี่มอ อีส ออน เดอะ สเท๊จ)
I get drunk in the morning I dont look for afternoons
(ไอ เก็ท ดรั๊งค อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไอ ด้อนท์ ลุ๊ค ฟอร์ แอฟเตอร์นูน)
I dont care if tommorow never comes
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ ทอมโมโรว เน๊เฝ่อร์ คัม)
I been pushed and kicked around it seems my whole life
(ไอ บีน พุช แอนด์ คิ๊ค อะราวนฺดฺ ดิท ซีม มาย โฮล ไล๊ฟ)
now I’m tired lord I’m so damm tired inside.
(นาว แอม ไทร์ หลอร์ด แอม โซ damm ไทร์ อิ๊นไซด์)

[I think its time to get it on]
([ ไอ ทริ๊งค อิทซ ไทม์ ทู เก็ท ดิธ ออน ])
So lets rock it with the band turn this sh*t up to 10 now
(โซ เล็ท ร๊อค อิท วิธ เดอะ แบนด์ เทิร์น ดิส ฌะ *ที อั๊พ ทู 10 นาว)
I got a feeling you been waiting for way to long now
(ไอ ก็อท ดา ฟีลอิง ยู บีน เวททิง ฟอร์ เวย์ ทู ลอง นาว)
And if your looking for a party you came to the right spot
(แอนด์ อิ๊ฟ ยุร ลุคอิง ฟอร์ รา พ๊าร์ที่ ยู เคม ทู เดอะ ไร๊ท สพอท)
So drink it ’em down motherf*ckers and roll with the Kid Rock
(โซ ดริ๊งค อิท เอ็ม เดาน motherf*ckers แซน โรลล วิธ เดอะ คิด ร๊อค)
And the band plays
(แอนด์ เดอะ แบนด์ เพลย์)

And I thank you people for feeling me I’m feeling you too
(แอนด์ ดาย แธ๊งค์ ยู พี๊เพิ่ล ฟอร์ ฟีลอิง มี แอม ฟีลอิง ยู ทู)
Oh what a ride, its been up and down all around the world we’ve been
(โอ ว๊อท ดา ไรด์ , อิทซ บีน อั๊พ แอนด์ เดาน ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด หวีบ บีน)
We’re back your here lets make the most of our time now
(เวีย แบ็ค ยุร เฮียร เล็ท เม้ค เดอะ โมซท อ็อฝ เอ๊า ไทม์ นาว)
And if you get up get up I wont let you down
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เก็ท อั๊พ เก็ท อั๊พ ไอ ว็อนท เล็ท ยู เดาน)

And when the powder hits the brain, you’ll be feelin’ it real son
(แอนด์ เว็น เดอะ พ๊าวเด้อร์ ฮิท เดอะ เบรน , โยว บี ฟีลิน หนิด เรียล ซัน)
I’m talking guitars, car sex and real cheap wine
(แอม ทอคอิง กิทา , คารํ เซ็กซ แอนด์ เรียล ชี๊พ ไวน์)
All time and type you let me here it if you want more
(ออล ไทม์ แอนด์ ไท๊พ ยู เล็ท มี เฮียร อิท อิ๊ฟ ยู ว้อนท โม)
Lemmie here it if you want more
(Lemmie เฮียร อิท อิ๊ฟ ยู ว้อนท โม)
I gota fifth good music if you hold out I’ll pour more
(ไอ gota ฟิฟธ กู๊ด มิ๊วสิค อิ๊ฟ ยู โฮลด์ เอ๊าท อิลล พาว โม)

And I thank you people for feelin’ me iam feelin’ you too
(แอนด์ ดาย แธ๊งค์ ยู พี๊เพิ่ล ฟอร์ ฟีลิน มี iam ฟีลิน ยู ทู)
Oh what a ride its been up and down all around the world we’ve been
(โอ ว๊อท ดา ไรด์ อิทซ บีน อั๊พ แอนด์ เดาน ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด หวีบ บีน)
We’re back your here lets make the most of our time
(เวีย แบ็ค ยุร เฮียร เล็ท เม้ค เดอะ โมซท อ็อฝ เอ๊า ไทม์)
Now and if you get up get up i wont let you down
(นาว แอนด์ อิ๊ฟ ยู เก็ท อั๊พ เก็ท อั๊พ ไอ ว็อนท เล็ท ยู เดาน)
Get up Get up Yeahhhhhhhhhhhhh
(เก็ท อั๊พ เก็ท อั๊พ Yeahhhhhhhhhhhhh)

Yeah what a ride and I thank you people thank you
(เย่ ว๊อท ดา ไรด์ แอนด์ ดาย แธ๊งค์ ยู พี๊เพิ่ล แธ๊งค์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Drunk In The Morning คำอ่านไทย Kid Rock

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น