เนื้อเพลง Rough, Rugged and Raw คำอ่านไทย Lady of Rage feat Snoop Dogg, That N*gga Daz

[Snoop Dogg]:
( [ ซนูพ ด๊อก ] :)
Rage….
(เร้จ)
What does the word mean, rage?
(ว๊อท โด เดอะ เวิร์ด มีน , เร้จ)
Out-Rage-ous, vindictive….conspicuous
(เอ๊าท เร้จ ous , ฝินดีคทิฝ ค็อนซพีคอิวอัซ)
All about it, got to have it
(ออล อะเบ๊าท ดิธ , ก็อท ทู แฮ็ฝ อิท)
The big booty girl
(เดอะ บิ๊ก บูทิ เกิร์ล)

[The Lady of Rage & That N*gga Daz]:
([ เดอะ เล๊ดี้ อ็อฝ เร้จ & แดท เอ็น *gga Daz ] :)
You don’t know what you in store for
(ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู อิน สโทร์ ฟอร์)
Rough, rugged and raw [raw, h*rdcore]
(รั๊ฟ , รักกิด แอนด์ รอว์ [ รอว์ , เฮส *rdcore ])
Rough, rugged and raw [raw]
(รั๊ฟ , รักกิด แอนด์ รอว์ [ รอว์ ])

[Snoop Dogg [The Lady of Rage]]:
([ ซนูพ ด๊อก [ เดอะ เล๊ดี้ อ็อฝ เร้จ ] ] :)
Hey yo Robin [what’s up?]
(เฮ โย รอบอิน [ ว๊อท อั๊พ ])
I feel like sqabblin’ [what?]
(ไอ ฟีล ไล๊ค sqabblin [ ว๊อท ])
And if you with me [uh huh]
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู วิธ มี [ อา ฮู ])
I know that you’re mobbin’ [c’mon]
(ไอ โนว์ แดท ยัวร์ มอบบิน [ ซีมอน ])
It ain’t no thang [uh huh]
(อิท เอน โน เตง [ อา ฮู ])
It ain’t no problem [and if it was?]
(อิท เอน โน โพร๊เบล่ม [ แอนด์ อิ๊ฟ อิท วอส ])
Mmm..I know that we could solve ’em
(อึม ไอ โนว์ แดท วี เคิด โซ๊ลฝ เอ็ม)

[The Lady of Rage & That N*gga Daz]:
([ เดอะ เล๊ดี้ อ็อฝ เร้จ & แดท เอ็น *gga Daz ] :)
Yeah, rough, rugged and raw [rugged]
(เย่ , รั๊ฟ , รักกิด แอนด์ รอว์ [ รักกิด ])
Rough, rugged and raw [h*rdcore]
(รั๊ฟ , รักกิด แอนด์ รอว์ [ เฮส *rdcore ])
Rough, rugged and raw [rugged]
(รั๊ฟ , รักกิด แอนด์ รอว์ [ รักกิด ])
Rough, rugged and raw
(รั๊ฟ , รักกิด แอนด์ รอว์)

[That N*gga Daz]:
([ แดท เอ็น *gga Daz ] :)
Ahh, kick sh*t off so tight, kick rhymes
(อา , คิ๊ค ฌะ *ที ออฟฟ โซ ไท๊ท , คิ๊ค ไรม)
I kick real sh*t when I recite
(ไอ คิ๊ค เรียล ฌะ *ที เว็น นาย ริไซท)
The poetry lethal as Moe Brown
(เดอะ โพเอ๊ทรี่ ลี๊ธอล แอส โม บราวนํ)
I got you hoppin’ with a new sound
(ไอ ก็อท ยู โฮ๊พปิน วิธ อะ นิว ซาวน์ด)
That N*gga Daz showin’ up to put it down
(แดท เอ็น *gga Daz โชว์วิน อั๊พ ทู พุท ดิธ เดาน)
Who’s the example, who tried to come and make my fear
(ฮู ดิ เอ็กแซ๊มเพิ่ล , ฮู ทไร ทู คัม แอนด์ เม้ค มาย เฟียร์)
MC’s come around and kick the sh*t that’s real
(เมซีสฺ คัม อะราวนฺดฺ แอนด์ คิ๊ค เดอะ ฌะ *ที แด้ท เรียล)
Know what I mean? get steamed, the pressure in, to the extreme
(โนว์ ว๊อท ไอ มีน เก็ท สทีม , เดอะ พเรฌเออะ อิน , ทู ดิ เอ็กซทรีม)
It ain’t a dream, real sh*t for real MC’s
(อิท เอน ดา ดรีม , เรียล ฌะ *ที ฟอร์ เรียล เมซีสฺ)
I can’t complain or explain it I run you over like a train
(ไอ แค็นท คอมเพลน ออ เอ็กซเพลน หนิด ไอ รัน ยู โอ๊เฝ่อร ไล๊ค เก เทรน)
Bang and hang, box rhyme skate, then swang
(แบง แอนด์ แฮง , บ๊อกซฺ ไรม ซเคท , เด็น ซวัง)
It ain’t a thang, cover quarter artificial rappers
(อิท เอน ดา เตง , โค๊ฝเฝ่อร์ คว๊อร์เท่อร อาร์ทิฟิ๊เชี่ยล แรพเพอ)
B-boys and MC’s, what’s happenin’
(บี บอย แซน เมซีสฺ , ว๊อท แฮพปีนิน)
Check it, tell me, nothin’ could save ya
(เช็ค อิท , เทลล มี , นอทติน เคิด เซฝ ยา)
You better watch out, cause nothin’ could save ya
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ว๊อทช เอ๊าท , ค๊อส นอทติน เคิด เซฝ ยา)
I blast you lay you down surround you with hypnotical sound
(ไอ บลาสทํ ยู เลย์ ยู เดาน เซอร์ราวนด์ ยู วิธ hypnotical ซาวน์ด)
The Lady of Rage and the Pound for life
(เดอะ เล๊ดี้ อ็อฝ เร้จ แอนด์ เดอะ เพานด ฟอร์ ไล๊ฟ)
I keep it underground, no matter where I’m from
(ไอ คี๊พ อิท อันเดิกเรานด , โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ แอม ฟรอม)
I keep it real with a sound, you better watch it
(ไอ คี๊พ อิท เรียล วิธ อะ ซาวน์ด , ยู เบ๊ทเท่อร์ ว๊อทช อิท)
For the battleground, for instance, I spray your
(ฟอร์ เดอะ battleground , ฟอร์ อิ๊นสแท้นซ , ไอ สเพรย์ ยุร)
Whole God damn crew put you of
(โฮล ก๊อด แดมนํ ครู พุท ยู อ็อฝ)
Commision, fool listen
(Commision , ฟูล ลิ๊สซึ่น)
Wise up and pay attention, and take heed
(ไว๊ส อั๊พ แอนด์ เพย์ แอ็ทเทนฌัน , แอนด์ เท้ค ฮี)
Til you get driven, into the floor
(ทิล ยู เก็ท ดรีฝเอ็น , อิ๊นทู เดอะ ฟลอร์)
Until you don’t want no more, I can’t stop repeatedly
(อันทิล ยู ด้อนท์ ว้อนท โน โม , ไอ แค็นท สท๊อพ ริพีทอิด)
You heard shots [pop pop pop] turn on the six o’ clock
(ยู เฮิด ฌ็อท [ พ็อพ พ็อพ พ็อพ ] เทิร์น ออน เดอะ ซิกซ์ โอ คล๊อค)
And who’d you see, who I popped, is it you?
(แอนด์ โวด ยู ซี , ฮู ไอ พอพทฺ , อีส ซิท ยู)
Or is it him?
(ออ อีส ซิท ฮิม)
Is it one of your parents, is it your friend?
(อีส ซิท วัน อ็อฝ ยุร พ๊าร์เร้นท , อีส ซิท ยุร เฟรน)

[The Lady of Rage & That N*ggas Daz]:
([ เดอะ เล๊ดี้ อ็อฝ เร้จ & แดท เอ็น *ggas Daz ] :)
Rough, rugged and raw [h*rdcore]
(รั๊ฟ , รักกิด แอนด์ รอว์ [ เฮส *rdcore ])
Rough, rugged and raw [h*rdcore]
(รั๊ฟ , รักกิด แอนด์ รอว์ [ เฮส *rdcore ])
Rough, rugged and raw [h*rdcore]
(รั๊ฟ , รักกิด แอนด์ รอว์ [ เฮส *rdcore ])
Rough, rugged and raw
(รั๊ฟ , รักกิด แอนด์ รอว์)

[The Lady of Rage]:
([ เดอะ เล๊ดี้ อ็อฝ เร้จ ] :)
Now check this
(นาว เช็ค ดิส)
The key in the game is to be in the game
(เดอะ คีย์ อิน เดอะ เกม อีส ทู บี อิน เดอะ เกม)
It’s all about the fortune, motherf*ck the fame
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท เดอะ ฟ๊อร์จูน , motherf*ck เดอะ เฟม)
It’s not the same, I ain’t tryin’ to make me no names
(อิทซ น็อท เดอะ เซม , ไอ เอน ทายอิน ทู เม้ค มี โน เนม)
Live on stage, it’s the Lady of Rage, I don’t
(ไล้ฝ ออน สเท๊จ , อิทซ เดอะ เล๊ดี้ อ็อฝ เร้จ , ไอ ด้อนท์)
Follow no fads, the Lady of Rage is bad
(ฟ๊อลโล่ว โน แฟ็ด , เดอะ เล๊ดี้ อ็อฝ เร้จ อีส แบ้ด)
Bad down to the marrow keep your eyes on the sparrow
(แบ้ด เดาน ทู เดอะ แมโร คี๊พ ยุร อาย ออน เดอะ ซแพโร)
Pure raw rough rugged and h*rdcore
(เพียวร์ รอว์ รั๊ฟ รักกิด แอนด์ เฮส *rdcore)
Robin’s on the soar
(รอบอิน ออน เดอะ โซ)
The deadliest to take flight
(เดอะ deadliest ทู เท้ค ฟไลท)
The bomb rhyme condor, rhyme conniseur in my castle
(เดอะ บอมบฺ ไรม คอนเดอะ , ไรม conniseur อิน มาย แค๊สเซิ่ล)
You don’t want no hastle, you don’t wanna battle
(ยู ด้อนท์ ว้อนท โน hastle , ยู ด้อนท์ วอนนา แบ๊ทเทิ้ล)
Skeedaddle, be on your merry way [cause what?]
(Skeedaddle , บี ออน ยุร เม๊อร์รี่ เวย์ [ ค๊อส ว๊อท ])
Cause on this very day you’re ” Going Down ” like Mary J.
(ค๊อส ออน ดิส เฝ๊รี่ เดย์ ยัวร์ ” โกอิ้ง เดาน ” ไล๊ค แมริ เจ)
Whip you like cream it’s the cream of the crop, the top notch
(ฮวิพ ยู ไล๊ค ครีม อิทซ เดอะ ครีม อ็อฝ เดอะ ครอพ , เดอะ ท๊อพ น็อช)
To win the wars without tecs and glocks, Rage rocks
(ทู วิน เดอะ วอร์ วิธเอ๊าท tecs แซน คล็อก , เร้จ ร๊อค)
Always and forever to the casket bro’
(ออลเว แซน ฟอเร๊เฝ่อร ทู เดอะ แคซเค็ท โบร)
All up in that ass til you had enough
(ออล อั๊พ อิน แดท อาซ ทิล ยู แฮ็ด อีน๊าฟ)

[Snoop Doggy Dogg]:
([ ซนูพ ดอกกิ ด๊อก ] :)
Cause she’s the queen of the hip hop game, you know her name
(ค๊อส ชี เดอะ ควีน อ็อฝ เดอะ ฮิพ ฮ็อพ เกม , ยู โนว์ เฮอ เนม)
She sent a mission so I gots to handle things
(ชี เซ็นท ดา มิ๊ชชั่น โซ ไอ ก็อท ทู แฮ๊นเดิ้ล ทริง)
I can’t let her down, I gots to represent the Pound
(ไอ แค็นท เล็ท เฮอ เดาน , ไอ ก็อท ทู รีเพรสเซ่นท เดอะ เพานด)
With the hardco’ rough rugged, for yo’ nugget
(วิธ เดอะ hardco รั๊ฟ รักกิด , ฟอร์ โย นักเก็ท)
You love it, you dug it
(ยู ลัฝ อิท , ยู ดัก อิท)
The sh*t on tape young n*gga, so hurry up and dub it
(เดอะ ฌะ *ที ออน เท๊พ ยัง เอ็น *gga , โซ เฮ๊อร์รี่ อั๊พ แอนด์ ดับ อิท)
Hey yo Robin [what’s up?]
(เฮ โย รอบอิน [ ว๊อท อั๊พ ])
I feel like squabblin’ [what?]
(ไอ ฟีล ไล๊ค squabblin [ ว๊อท ])
So if you’re with me [uh huh]
(โซ อิ๊ฟ ยัวร์ วิธ มี [ อา ฮู ])
I know that you’re mobbin’ [c’mon]
(ไอ โนว์ แดท ยัวร์ มอบบิน [ ซีมอน ])
It ain’t no thing [uh huh]
(อิท เอน โน ทริง [ อา ฮู ])
It ain’t no problem [uh and if it was]
(อิท เอน โน โพร๊เบล่ม [ อา แอนด์ อิ๊ฟ อิท วอส ])
Uh, you know that we could solve ’em
(อา , ยู โนว์ แดท วี เคิด โซ๊ลฝ เอ็ม)

[The Lady of Rage]:
([ เดอะ เล๊ดี้ อ็อฝ เร้จ ] :)
Now everytime I step into a room, kaboom
(นาว เอ๊รี่ไทม์ ไอ สเท็พ อิ๊นทู อะ รูม , kaboom)
Here comes the heavy weight masha, in any shape form or fashion
(เฮียร คัม เดอะ เฮ๊ฝฝี่ เว๊ท masha , อิน เอ๊นี่ เชพ ฟอร์ม ออ แฟ๊ชั่น)
Rip the roof off the mother kick frame off this f*cker [hey]
(ริพ เดอะ รู๊ฟ ออฟฟ เดอะ ม๊าเธ่อร์ คิ๊ค เฟรม ออฟฟ ดิส เอฟ *cker [ เฮ ])
Cause Rage sh*t, pops with extra b*tter
(ค๊อส เร้จ ฌะ *ที , พ็อพ วิธ เอ๊กซทร่า บี *tter)
Hotter than the 4th of July, I tell you no lie
(ฮอทเดอ แฑ็น เดอะ 4th อ็อฝ จูไล , ไอ เทลล ยู โน ไล)
Til the, uh, day I die, I be fly Robin fly
(ทิล เดอะ , อา , เดย์ ไอ ดาย , ไอ บี ฟลาย รอบอิน ฟลาย)
Smackin’ with the swiftness, witness this comin’
(สแมกคิน วิธ เดอะ ซวีฟทเน็ซ , วิทเหนส ดิส คัมอิน)
I’m wipin’ s*ckers out, so you can call me
(แอม wipin เอส *ckers เอ๊าท , โซ ยู แคน คอลลํ มี)
Ah the clean up woman
(อา เดอะ คลีน อั๊พ วู๊แม่น)
But I gots, better things to do like making, cheddar with my crew
(บั๊ท ไอ ก็อท , เบ๊ทเท่อร์ ทริง ทู ดู ไล๊ค เมคอิง , เชเดอร์ วิธ มาย ครู)
Like shaking and baking rookies like cookies and um veterans too
(ไล๊ค เชคกิ้ง แอนด์ bakings รูคอิ ไล๊ค คูคอิ แซน อึม เฝ๊ทเทอรัน ทู)
I got beaucoup flow, who you know that can go toe to toe
(ไอ ก็อท beaucoup โฟลว์ , ฮู ยู โนว์ แดท แคน โก โท ทู โท)
I’m the heavyweight champ, ha, you’ll get stamped
(แอม เดอะ เฮฝวีเวท แช๊มพํ , ฮา , โยว เก็ท สแทมพ์)
Send it, I’m hittin’ hard enough to dent this, I’m relentless
(เซ็นด ดิท , แอม ฮิทดิน ฮาร์ด อีน๊าฟ ทู เด็นท ดิส , แอม ริเลนทเล็ซ)
I leave your whole camp tentless, so bow down in repentence
(ไอ ลี๊ฝ ยุร โฮล แค๊มพํ tentless , โซ บาว เดาน อิน repentence)
Or pay the price like Vincent, smak that ass like infants
(ออ เพย์ เดอะ ไพร๊ซ์ ไล๊ค วินเซ็น , smak แดท อาซ ไล๊ค อิ๊นแฟ๊นท)
Period end of sentence, this is how I end this, hey
(พี๊เหรียด เอ็นด อ็อฝ เซ๊นเท้นซ , ดิส ซิส ฮาว ไอ เอ็นด ดิส , เฮ)
Break it down
(เบร๊ค อิท เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rough, Rugged and Raw คำอ่านไทย Lady of Rage feat Snoop Dogg, That N*gga Daz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น