เนื้อเพลง Angels คำอ่านไทย Stroke 9

If it’s not that far from where we are
( อิ๊ฟ อิทซ น็อท แดท ฟาร์ ฟรอม แวร์ วี อาร์)
I’d like to wait if I could
(อาย ไล๊ค ทู เว้ท อิ๊ฟ ฟาย เคิด)
Until the day that the angel comes around
(อันทิล เดอะ เดย์ แดท ดิ แอ๊งเจล คัม อะราวนฺดฺ)
I won’t find the solace that I’m seeking
(ไอ ว็อนท ไฟนด์ เดอะ ซอลอิซ แดท แอม ซีคิง)

You can’t make me run, you can’t make me free
(ยู แค็นท เม้ค มี รัน , ยู แค็นท เม้ค มี ฟรี)
The only thing I trust is what’s inside of me
(ดิ โอ๊นลี่ ทริง ไอ ทรัสท อีส ว๊อท อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)
If I rely on you what am I gonna do
(อิ๊ฟ ฟาย รีลาย ออน ยู ว๊อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู)
When you crush and kill the core connecting us
(เว็น ยู ครัช แอนด์ คิลล์ เดอะ คอร์ ค็อนเน็คทิง อัซ)
Protecting us, in all we go through
(โพเทคติง อัซ , อิน ออล วี โก ทรู)

So sad and hard it hurts for awhile
(โซ แซ้ด แอนด์ ฮาร์ด ดิท เฮิร์ท ฟอร์ อะวายลฺ)
I feel it all… stop feeding off me
(ไอ ฟีล อิท ดอร์ สท๊อพ ฟรีดดิง ออฟฟ มี)
Don’t ask me how you will survive
(ด้อนท์ อาสคฺ มี ฮาว ยู วิล เซอร์ไฝ๊ฝ)
Or try to stay together amputated
(ออ ธราย ทู สเทย์ ทูเก๊ทเธ่อร์ แอมพิวเทท)

Is this my conviction… will it last forever?
(อีส ดิส มาย ค็อนฝีคฌัน วิล อิท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
Do I belong to this?
(ดู ไอ บีลอง ทู ดิส)

Don’t try to make me love, ’cause you can’t make me see
(ด้อนท์ ธราย ทู เม้ค มี ลัฝ , ค๊อส ยู แค็นท เม้ค มี ซี)
The only time I’ll know is when happiness is free
(ดิ โอ๊นลี่ ไทม์ อิลล โนว์ อีส เว็น แฮพพิเน็ซ ซิส ฟรี)
I won’t rely on you…
(ไอ ว็อนท รีลาย ออน ยู)
’cause that won’t get me through
(ค๊อส แดท ว็อนท เก็ท มี ทรู)
All we’ve got is this crazy core connecting us
(ออล หวีบ ก็อท อีส ดิส คเรสิ คอร์ ค็อนเน็คทิง อัซ)
Protecting us from what we’ll go through
(โพเทคติง อัซ ฟรอม ว๊อท เวลล โก ทรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Angels คำอ่านไทย Stroke 9

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น