เนื้อเพลง Innocence Faded คำอ่านไทย Dream Theater

Animation
( แอนิเมฌัน)
breathes a cloudless mind
(บรีฑ ซา คเลาดเล็ซ ไมนด์)
Fascination
(แฟซซิเนฌัน)
leaves the doubting blind
(ลี๊ฝ เดอะ ดาวดิง ไบลนฺดฺ)
Until the circle breaks and wisdom lies ahead
(อันทิล เดอะ เซ๊อร์เคิ้ล เบร๊ค แซน วีสดัม ไล อะเฮด)
the faithful live Awake
(เดอะ เฟธฟุล ไล้ฝ อะเว้ค)
the rest remain misled
(เดอะ เรสท รีเมน มิซเลด)

Some will transcend spinning years
(ซัม วิล ทแร็นเซนด สปินนิ่ง เยียร์)
One as if time disappears
(วัน แอส อิ๊ฟ ไทม์ ดิสแอ๊พเพียร์)

Innocence faded
(อีนโนะเซ็นซ แฟ็ด)
the mirror falls behind you
(เดอะ มิเร่อร์ ฟอลล์ บีฮายน์ ยู)
Trinity jaded
(ทรีนอิทิ เจด)
I break down walls to find you
(ไอ เบร๊ค เดาน วอลล์ ทู ไฟนด์ ยู)

Callow and vain
(แคลโล แอนด์ เฝน)
fixed like a fossil, shrouding pain
(ฟิกซ์ ไล๊ค เก ฟ๊อซซิ่ล , shroudings เพน)
Passionless stage
(Passionless สเท๊จ)
Distant like brothers
(ดีซแท็นท ไล๊ค บร๊าเท่อรํ)
Wearing apathetic displays
(เวียริง แอพะเธทอิค ดิสเพลย์)
Sharing flesh like envy in cages
(ชาร์ริง เฟลช ไล๊ค เอนฝิ อิน เค้จ)
Condescending
(คอนดิเซนดิง)
Not intending to end
(น็อท intendings ทู เอ็นด)

Some will transcend spinning years
(ซัม วิล ทแร็นเซนด สปินนิ่ง เยียร์)
One as if time disappears
(วัน แอส อิ๊ฟ ไทม์ ดิสแอ๊พเพียร์)

Innocence faded
(อีนโนะเซ็นซ แฟ็ด)
the mirror falls behind you
(เดอะ มิเร่อร์ ฟอลล์ บีฮายน์ ยู)
Trinity jaded
(ทรีนอิทิ เจด)
I break down walls to find you
(ไอ เบร๊ค เดาน วอลล์ ทู ไฟนด์ ยู)

Beginnings get complicated
(บีกีนนิง เก็ท ค๊อมพลิเขท)
the farther we progress
(เดอะ ฟาเฑอะ วี โพร๊เกรสส)
Opinions are calculated
(โอะพีนยัน แซร์ แค๊ลคูเหลท)
Immune to openness
(อิมมูน ทู โอเพ็นเน็ซ)

Beyond the circle’s edge
(บียอนด์ เดอะ เซ๊อร์เคิ้ล เอจ)
We’re driven by her blessings
(เวีย ดรีฝเอ็น บาย เฮอ บเลซซิง)
Forever hesitating
(ฟอเร๊เฝ่อร เฮสอิเททิง)
Caught beneath the wheel
(คอท บีนี๊ทร เดอะ วีล)

Innocence faded
(อีนโนะเซ็นซ แฟ็ด)
the mirror falls behind you
(เดอะ มิเร่อร์ ฟอลล์ บีฮายน์ ยู)
Cynically jaded
(ซีนอิแค็ลลิ เจด)
The child will crawl to find you.
(เดอะ ชายลํดํ วิล ครอล ทู ไฟนด์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Innocence Faded คำอ่านไทย Dream Theater

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น