เนื้อเพลง One Love คำอ่านไทย Massive Attack

It’s you I love and not another
( อิทซ ยู ไอ ลัฝ แอนด์ น็อท อะน๊าเทร่อร์)
And I know our love will last forever
(แอนด์ ดาย โนว์ เอ๊า ลัฝ วิล ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
You I love and not another
(ยู ไอ ลัฝ แอนด์ น็อท อะน๊าเทร่อร์)
And I know we’ll always be together
(แอนด์ ดาย โนว์ เวลล ออลเว บี ทูเก๊ทเธ่อร์)
Some men have one love, two and three love
(ซัม เม็น แฮ็ฝ วัน ลัฝ , ทู แอนด์ ทรี ลัฝ)
Four and five and six love
(โฟ แอนด์ ไฟฝ แอนด์ ซิกซ์ ลัฝ)
But I believe in one love
(บั๊ท ไอ บีลี๊ฝ อิน วัน ลัฝ)
I believe in one love
(ไอ บีลี๊ฝ อิน วัน ลัฝ)

Some men don’t feel secure
(ซัม เม็น ด้อนท์ ฟีล เซ๊คเคียวร์)
Unless they have a woman on each arm
(อันเล๊ซ เด แฮ็ฝ อะ วู๊แม่น ออน อีช อาร์ม)
They have to play the field, prove they have charm
(เด แฮ็ฝ ทู เพลย์ เดอะ ฟีลด , พรู๊ฝ เด แฮ็ฝ ชาร์ม)
They say don’t lay your eggs in one basket
(เด เซย์ ด้อนท์ เลย์ ยุร เอ้กก ซิน วัน บ๊าสเก็ต)
If the basket should fall all your eggs’ll be broken
(อิ๊ฟ เดอะ บ๊าสเก็ต เชิด ฟอลล์ ออล ยุร eggsll บี บโรเค็น)
But I believe in one love
(บั๊ท ไอ บีลี๊ฝ อิน วัน ลัฝ)
I believe in one love
(ไอ บีลี๊ฝ อิน วัน ลัฝ)
Oh girl I believe in one love
(โอ เกิร์ล ไอ บีลี๊ฝ อิน วัน ลัฝ)
I believe in one love
(ไอ บีลี๊ฝ อิน วัน ลัฝ)
Oh girl it’s not the everyday you find the woman of your dreams
(โอ เกิร์ล อิทซ น็อท ดิ เอวี่เดย์ ยู ไฟนด์ เดอะ วู๊แม่น อ็อฝ ยุร ดรีม)
Who will always be there no matter how bad things seems
(ฮู วิล ออลเว บี แดร์ โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว แบ้ด ทริง ซีม)
Ever so faithful ever so sure
(เอ๊เฝ่อร์ โซ เฟธฟุล เอ๊เฝ่อร์ โซ ชัวร์)
No man could ever ask for more
(โน แมน เคิด เอ๊เฝ่อร์ อาสคฺ ฟอร์ โม)
I believe in 1 love
(ไอ บีลี๊ฝ อิน 1 ลัฝ)
I believe in one love, oh girl
(ไอ บีลี๊ฝ อิน วัน ลัฝ , โอ เกิร์ล)
I believe in one love
(ไอ บีลี๊ฝ อิน วัน ลัฝ)
I believe, girl, oh yeah
(ไอ บีลี๊ฝ , เกิร์ล , โอ เย่)
In one love, in one love
(อิน วัน ลัฝ , อิน วัน ลัฝ)
In one love, in one love
(อิน วัน ลัฝ , อิน วัน ลัฝ)
I do, I do, I do
(ไอ ดู , ไอ ดู , ไอ ดู)
In one love
(อิน วัน ลัฝ)
I do
(ไอ ดู)
In one love
(อิน วัน ลัฝ)
I believe in one love, in one love
(ไอ บีลี๊ฝ อิน วัน ลัฝ , อิน วัน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Love คำอ่านไทย Massive Attack

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น