เนื้อเพลง Injection คำอ่านไทย Rise Against

Do you spend your days counting the hours you’re awake,
( ดู ยู สเพ็นด ยุร เดย์ เค๊าติง เดอะ เอาเอ้อร์ ยัวร์ อะเว้ค ,)
And when night covers the sky you find yourself doing the same.
(แอนด์ เว็น ไน๊ท โค๊ฝเฝ่อร์ เดอะ สกาย ยู ไฟนด์ ยุรเซลฟ ดูอิง เดอะ เซม)
It’s a burden you’ve been buried
(อิทซ ซา เบ๊อรํเด้น ยู๊ฟ บีน เบ๊อรี่)
In spite of all your prayers,
(อิน ซไพท อ็อฝ ออล ยุร พเรเออะ ,)
There’s a light turned off inside your heart,
(แดร์ ซา ไล๊ท เทิร์น ออฟฟ อิ๊นไซด์ ยุร ฮาร์ท ,)
And you don’t remember what it’s like to care.
(แอนด์ ยู ด้อนท์ รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท อิทซ ไล๊ค ทู แคร์)

Knees are weak, hands are shaking, I can’t breathe…
(นี แซร์ วี๊ค , แฮนด์ แซร์ เชคกิ้ง , ไอ แค็นท บรีฑ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
So give me the drug,
(โซ กี๊ฝ มี เดอะ ดรัก ,)
Keep me alive,
(คี๊พ มี อะไล๊ฝ ,)
Give me what’s left of my life,
(กี๊ฝ มี ว๊อท เล๊ฟท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ ,)
But let me go.
(บั๊ท เล็ท มี โก)
Pull this plug,
(พูลล ดิส พลั๊ก ,)
Let me breathe,
(เล็ท มี บรีฑ ,)
On my own I’m finally free,
(ออน มาย โอว์น แอม ไฟแน็ลลิ ฟรี ,)
Don’t let me go.
(ด้อนท์ เล็ท มี โก)

The trail of crumbs you left
(เดอะ ทเรล อ็อฝ ครัม ยู เล๊ฟท)
somehow got lost along the way,
(ซัมฮาว ก็อท ล็อซท อะลอง เดอะ เวย์ ,)
If you never meant to leave
(อิ๊ฟ ยู เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู ลี๊ฝ)
Then you only had to stay.
(เด็น ยู โอ๊นลี่ แฮ็ด ทู สเทย์)
But the memories that haunt us,
(บั๊ท เดอะ เมรโมรี แดท ฮอนท์ อัซ ,)
Are scarce all the same,
(อาร์ สแคร์ซ ออล เดอะ เซม ,)
As the ones that bring us closer to the sky.
(แอส ดิ วัน แดท บริง อัซ โคลเซอร์ ทู เดอะ สกาย)

No matter how grave, yet I fall, through these clouds, which are screaming…
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว เกรฝ , เย๊ท ไอ ฟอลล์ , ทรู ฑิส คลาวดํ , วิช อาร์ ซครีมอิง)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

This grid loosens but it never breaks [never breaks],
(ดิส กริด ลูเซ็น บั๊ท ดิธ เน๊เฝ่อร์ เบร๊ค [ เน๊เฝ่อร์ เบร๊ค ] ,)
We carry nothing but again you will forsake.
(วี แค๊รรี่ นัธอิง บั๊ท อะเกน ยู วิล เฟาะเซค)
You words are always there to break my fall [break my fall],
(ยู เวิร์ด แซร์ ออลเว แดร์ ทู เบร๊ค มาย ฟอลล์ [ เบร๊ค มาย ฟอลล์ ] ,)
And in my final comfort,
(แอนด์ อิน มาย ไฟ๊น่อล ค๊อมฟอร์ท ,)
to see through it all.
(ทู ซี ทรู อิท ดอร์)
[I make through un-chartered waters,
([ ไอ เม้ค ทรู ยูเอ็น ช๊าเท่อร์ ว๊อเท่อร ,)
Before we lose our way again.
(บีฟอร์ วี ลู้ส เอ๊า เวย์ อะเกน)
Will you be my compass,
(วิล ยู บี มาย ค๊อมพาสสํ ,)
Until forever, until forever ends.]
(อันทิล ฟอเร๊เฝ่อร , อันทิล ฟอเร๊เฝ่อร เอ็นด ])

Knees are weak, hands are shaking, I can’t breathe…
(นี แซร์ วี๊ค , แฮนด์ แซร์ เชคกิ้ง , ไอ แค็นท บรีฑ)

So give me the drug,
(โซ กี๊ฝ มี เดอะ ดรัก ,)
Keep me alive,
(คี๊พ มี อะไล๊ฝ ,)
Give me what’s left of my life,
(กี๊ฝ มี ว๊อท เล๊ฟท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ ,)
But let me go.
(บั๊ท เล็ท มี โก)
Pull this plug,
(พูลล ดิส พลั๊ก ,)
Let me breathe,
(เล็ท มี บรีฑ ,)
On my own I’m finally free,
(ออน มาย โอว์น แอม ไฟแน็ลลิ ฟรี ,)
Don’t let me go.
(ด้อนท์ เล็ท มี โก)
Don’t let me go.
(ด้อนท์ เล็ท มี โก)
Don’t let me go.
(ด้อนท์ เล็ท มี โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Injection คำอ่านไทย Rise Against

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น