เนื้อเพลง Marcy to Hollywood คำอ่านไทย Jay-Z

[Jay-Z]
( [ เจ ซี ])
…back again & back again
(แบ็ค อะเกน & แบ็ค อะเกน)
I went from Marcy to Hollywood
(ไอ เว็นท ฟรอม มาร์ซี ทู ฮอลิวูด)
& back again & back again
(& แบ็ค อะเกน & แบ็ค อะเกน)

As a youth I used to hold the weed up
(แอส ซา ยู๊ธ ไอ ยู๊ส ทู โฮลด์ เดอะ วี อั๊พ)
old heads said I thought more like a soldier than a leader
(โอลด์ เฮด เซ็ด ดาย ธอท โม ไล๊ค เก โซ๊ลเจ้อร์ แฑ็น อะ ลีดเออะ)
in order to succeed I had to slow my speed up
(อิน อ๊อร์เด้อร์ ทู ซัคซี๊ด ดาย แฮ็ด ทู สโลว์ มาย สพี๊ด อั๊พ)
didn’t listen to stuff took another puff of the chieva
(ดิ๊นอิน ลิ๊สซึ่น ทู สทั๊ฟฟ ทุค อะน๊าเทร่อร์ พัฟ อ็อฝ เดอะ chieva)
they said believe us or not trust is somethin’ you earn
(เด เซ็ด บีลี๊ฝ อัซ ออ น็อท ทรัสท อีส ซัมติน ยู เอิร์น)
with every mistake you make back to us you return
(วิธ เอ๊เฝอร์รี่ มิสเท้ค ยู เม้ค แบ็ค ทู อัซ ยู รีเทิร์น)
probably would go Hollywood I thought he was jokin’
(พรอบอับลิ เวิด โก ฮอลิวูด ดาย ธอท ฮี วอส โจเคน)
My first taste of fame I hit the first thing smokin’
(มาย เฟิร์สท เท๊ซท อ็อฝ เฟม ไอ ฮิท เดอะ เฟิร์สท ทริง สโมกิน)
All engulfed into honeys the p*ssy was tight
(ออล เอ็นกัลฟ อิ๊นทู ฮั๊นนี่ เดอะ พี *ssy วอส ไท๊ท)
if she threw the p*ssy right I got mushy like
(อิ๊ฟ ชี ธรู เดอะ พี *ssy ไร๊ท ไอ ก็อท มัสชี ไล๊ค)
Damn baby I love you take all my cash
(แดมนํ เบ๊บี้ ไอ ลัฝ ยู เท้ค ออล มาย แค๊ช)
” You ain’t got to lie Jay, ” you already gettin’ the ass
(” ยู เอน ก็อท ทู ไล เจ , ” ยู ออลเร๊ดี้ เกดดิน ดิ อาซ)
She loved that I was a thug it turned her on
(ชี ลัฝ แดท ไอ วอส ซา ธัก อิท เทิร์น เฮอ ออน)
soon as I got soft it turned her off
(ซูน แอส ซาย ก็อท ซ๊อฟท ดิธ เทิร์น เฮอ ออฟฟ)
I got relaxed put my feet up start dissin’ my friends
(ไอ ก็อท รีแหล๊ก พุท มาย ฟีท อั๊พ สท๊าร์ท ดิซซิน มาย เฟรน)
& that’s when the ceiling fell in
(& แด้ท เว็น เดอะ ซี๊ลิ่ง เฟ็ล อิน)

I went from Marcy to Hollywood
(ไอ เว็นท ฟรอม มาร์ซี ทู ฮอลิวูด)
& back again & back again
(& แบ็ค อะเกน & แบ็ค อะเกน)
I went from Marcy to Hollywood
(ไอ เว็นท ฟรอม มาร์ซี ทู ฮอลิวูด)
& back again & back again
(& แบ็ค อะเกน & แบ็ค อะเกน)

I came through with the shines
(ไอ เคม ทรู วิธ เดอะ ไชน์)
like the streets was blind
(ไล๊ค เดอะ สทรีท วอส ไบลนฺดฺ)
didn’t master my Algebra no caliber
(ดิ๊นอิน ม๊าสเต้อร์ มาย อั๊ลจีบร้า โน แค๊ลิเบ้อรํ)
Stick me? I was thinkin’ how & for what
(สทิ๊ค มี ไอ วอส ติ้งกิน ฮาว & ฟอร์ ว๊อท)
but reality bites like a thousand mutts
(บั๊ท ริแอลอิทิ ไบ้ท์ ไล๊ค เก เธ๊าซั่นด มัท)
Nothin’ worse than the person that’s foul with guts
(นอทติน เวิ๊ร์ส แฑ็น เดอะ เพ๊อร์ซั่น แด้ท เฟาล วิธ กัท)
to stick you quicker…
(ทู สทิ๊ค ยู ควิกเกอร์)
[Bleek]
([ Bleek ])
This brand new n*gga
(ดิส แบรนดฺ นิว เอ็น *gga)
yup this is the foulest this ain’t Hollywood
(ยัพ ดิส ซิส เดอะ ฟลาวเลส ดิส เอน ฮอลิวูด)
It’s the Wild West whoever guns is the loudest
(อิทซ เดอะ ไวลด์ เว๊สท ฮูเอฝเออะ กัน ซิส เดอะ ลาวเดดชฺ)
that’s who’s the best now take ten steps & draw
(แด้ท ฮู เดอะ เบ๊สท์ นาว เท้ค เท็น สเท็พ & ดรอว์)
who dope can take ten steps & remain raw
(ฮู โดพ แคน เท้ค เท็น สเท็พ & รีเมน รอว์)
Who has no regards for the law?
(ฮู แฮ็ส โน รีการ์ด ฟอร์ เดอะ ลอว์)
Me that’s who now let me ask you
(มี แด้ท ฮู นาว เล็ท มี อาสคฺ ยู)
Did you not know if we all don’t eat
(ดิด ยู น็อท โนว์ อิ๊ฟ วี ออล ด้อนท์ อี๊ท)
some day that we all would beef?
(ซัม เดย์ แดท วี ออล เวิด บี๊ฟ)
Did you know about the crabs in the barrow
(ดิด ยู โนว์ อะเบ๊าท เดอะ แคร๊บ ซิน เดอะ แบโร)
they would hear me creep
(เด เวิด เฮียร มี ครีพ)
it’s a muthaf*ckin’ war in these streets
(อิทซ ซา muthaf*ckin วอร์ อิน ฑิส สทรีท)

I’m from the ghetto to the ghetto
(แอม ฟรอม เดอะ เกทโท ทู เดอะ เกทโท)
& I’m back again I’m back again
(& แอม แบ็ค อะเกน แอม แบ็ค อะเกน)
I’m from the ghetto to the ghetto
(แอม ฟรอม เดอะ เกทโท ทู เดอะ เกทโท)
& I’m back again I’m back again
(& แอม แบ็ค อะเกน แอม แบ็ค อะเกน)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
…from Marcy to Hollywood
(ฟรอม มาร์ซี ทู ฮอลิวูด)
& back again & back again
(& แบ็ค อะเกน & แบ็ค อะเกน)
…from Marcy to Hollywood
(ฟรอม มาร์ซี ทู ฮอลิวูด)
& back again & back again
(& แบ็ค อะเกน & แบ็ค อะเกน)

[Sauce]
([ ซ๊อซ ])
As a youth I used to fold up
(แอส ซา ยู๊ธ ไอ ยู๊ส ทู โฟลด อั๊พ)
old heads said I thought more like a leader than a soldier
(โอลด์ เฮด เซ็ด ดาย ธอท โม ไล๊ค เก ลีดเออะ แฑ็น อะ โซ๊ลเจ้อร์)
Back in the days never no heat thought sh*t was cool
(แบ็ค อิน เดอะ เดย์ เน๊เฝ่อร์ โน ฮีท ธอท ฌะ *ที วอส คูล)
good cat personified even went to school
(กู๊ด แค๊ท เพอะซอนอิไฟ อี๊เฝ่น เว็นท ทู สคูล)
learned wild sh*t made me feel kinda live
(เลิร์น ไวลด์ ฌะ *ที เมด มี ฟีล กินดา ไล้ฝ)
off of nothin’ with this bullsh*t 9 to 5
(ออฟฟ อ็อฝ นอทติน วิธ ดิส bullsh*ที 9 ทู 5)
I stayed broke made me easier to provoke
(ไอ สเทย์ บโรค เมด มี อีสไซน์ ทู โพรโฝ้ค)
ready to yoke the first muthaf*cka that joked
(เร๊ดี้ ทู โยค เดอะ เฟิร์สท muthaf*cka แดท โจ้ก)
Same dude with the hard bottom
(เซม ดยูด วิธ เดอะ ฮาร์ด บ๊อทท่อม)
went from laid back to locced out
(เว็นท ฟรอม เลด แบ็ค ทู locced เอ๊าท)
from talk it over to t…I shot him
(ฟรอม ท๊อล์ค อิท โอ๊เฝ่อร ทู ที ไอ ฌ็อท ฮิม)
Ready to perish all the sh*t you cherish
(เร๊ดี้ ทู เพ๊อริ๊ช ออล เดอะ ฌะ *ที ยู เชริฌ)
leave you the wettest I got a ” You die first, ” fetish
(ลี๊ฝ ยู เดอะ wettest ไอ ก็อท ดา ” ยู ดาย เฟิร์สท , ” เฟทอิฌ)
I can recall helpin’ old chicks across the street
(ไอ แคน รีคอลล เฮ้ลปิน โอลด์ ชิค อะคร๊อส เดอะ สทรีท)
now I help myself liftin’ cats off they feet
(นาว ไอ เฮ้ลพ ไมเซลฟ liftin แค๊ท ออฟฟ เด ฟีท)
Can’t give a f*ck n*gga I just lost my moms
(แค็นท กี๊ฝ อะ เอฟ *ck เอ็น *gga ไอ จั๊สท ล็อซท มาย มัม)
why I need to feel something steel in both my arms
(วาย ไอ นี๊ด ทู ฟีล ซัมติง สทีล อิน โบทรฺ มาย อาร์ม)

I went from Marcy to Hollywood
(ไอ เว็นท ฟรอม มาร์ซี ทู ฮอลิวูด)
& back again & back again
(& แบ็ค อะเกน & แบ็ค อะเกน)
I went from Marcy to Hollywood
(ไอ เว็นท ฟรอม มาร์ซี ทู ฮอลิวูด)
& back again & back again
(& แบ็ค อะเกน & แบ็ค อะเกน)

[Bleek]
([ Bleek ])
I’m from the ghetto to the ghetto
(แอม ฟรอม เดอะ เกทโท ทู เดอะ เกทโท)
& I’m back again I’m back again
(& แอม แบ็ค อะเกน แอม แบ็ค อะเกน)
I’m from the ghetto to the ghetto
(แอม ฟรอม เดอะ เกทโท ทู เดอะ เกทโท)
& I’m back again I’m back again
(& แอม แบ็ค อะเกน แอม แบ็ค อะเกน)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
I went from Marcy to Hollywood
(ไอ เว็นท ฟรอม มาร์ซี ทู ฮอลิวูด)
& back again back again
(& แบ็ค อะเกน แบ็ค อะเกน)
…from Marcy to Hollywood
(ฟรอม มาร์ซี ทู ฮอลิวูด)
& back again back again
(& แบ็ค อะเกน แบ็ค อะเกน)

Uh huh uh geah since y’all n*ggas don’t like to think.
(อา ฮู อา geah ซิ๊นซ ยอล เอ็น *ggas ด้อนท์ ไล๊ค ทู ทริ๊งค)
I’ma make it real easy for y’all. You got three different
(แอมอา เม้ค อิท เรียล อีสอิ ฟอร์ ยอล ยู ก็อท ทรี ดีฟเฟอะเร็นท)
types of n*gga. First cat, as a youth is real wild &
(ไท๊พ อ็อฝ เอ็น *gga เฟิร์สท แค๊ท , แอส ซา ยู๊ธ อีส เรียล ไวลด์ &)
for whatever reason he hit the money or whatever,
(ฟอร์ ฮว็อทเอฝเออะ รี๊ซั่น ฮี ฮิท เดอะ มั๊นนี่ ออ ฮว็อทเอฝเออะ ,)
cooled out. You got one cat that’s ghetto, grimy always
(คูล เอ๊าท ยู ก็อท วัน แค๊ท แด้ท เกทโท , ไกรมอิ ออลเว)
remained ghetto. You know that type. Then, you got
(รีเมน เกทโท ยู โนว์ แดท ไท๊พ เด็น , ยู ก็อท)
one cat very smart young man. E’rybody wanted him
(วัน แค๊ท เฝ๊รี่ สมาร์ท ยัง แมน เอรี่บอดี้ ว้อนท ฮิม)
to be a lawyer doctor whatever. Pressure drove him crazy
(ทู บี อะ ล๊อเย่อร์ ด๊อคเท่อร์ ฮว็อทเอฝเออะ พเรฌเออะ ดโรฝ ฮิม คเรสิ)
he wiled out. Ha geah…
(ฮี ไวล เอ๊าท ฮา geah)

…Marcy to Hollywood
(มาร์ซี ทู ฮอลิวูด)
& back again & back again
(& แบ็ค อะเกน & แบ็ค อะเกน)
back again Biotch
(แบ็ค อะเกน Biotch)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Marcy to Hollywood คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น