เนื้อเพลง Set It Off คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Ice Cube, The Lady of Rage, MC Ren

[Timbaland ad libs while Snoop talks]
( [ ทิมแบน แอ็ด ลิบสฺ ไวล์ ซนูพ ท๊อล์ค ])

[Snoop]
([ ซนูพ ])
Real n*gga sh*t..
(เรียล เอ็น *gga ฌะ *ที)
Now I’m bout to show you how the West coast rock
(นาว แอม เบาท ทู โชว์ ยู ฮาว เดอะ เว๊สท โค้สท ร๊อค)
Real n*gga sh*t
(เรียล เอ็น *gga ฌะ *ที)
Now I’m bout to show you how the West coast rock
(นาว แอม เบาท ทู โชว์ ยู ฮาว เดอะ เว๊สท โค้สท ร๊อค)
Real n*gga sh*t..
(เรียล เอ็น *gga ฌะ *ที)

[MC Ren]
([ เอมซี Ren ])
Here come The Villain again, grab your hoe and get the f*ck outta town
(เฮียร คัม เดอะ ฝีลลิน อะเกน , แกร๊บ ยุร โฮ แอนด์ เก็ท เดอะ เอฟ *ck เอ๊าตา ทาวน์)
This n*gga sh*t make the world go round
(ดิส เอ็น *gga ฌะ *ที เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด)
It’s that black n*gga Ren, duck when I bust
(อิทซ แดท แบล๊ค เอ็น *gga Ren , ดั๊ค เว็น นาย บัซท)
Make Jada get on these nuts, make Will, love to cuss
(เม้ค Jada เก็ท ออน ฑิส นัท , เม้ค วิล , ลัฝ ทู ครัส)
You wanna f*ck with us? Man, I wouldn’t do it
(ยู วอนนา เอฟ *ck วิธ อัซ แมน , ไอ วูดดึ่น ดู อิท)
Ask this n*gga here, his ass, we ran right through it
(อาสคฺ ดิส เอ็น *gga เฮียร , ฮิส อาซ , วี แร็น ไร๊ท ทรู อิท)
You out actin like yo’ sh*t be tight
(ยู เอ๊าท แอสติน ไล๊ค โย ฌะ *ที บี ไท๊ท)
Get some sh*t, f*ck it off like Tamika Wright
(เก็ท ซัม ฌะ *ที , เอฟ *ck อิท ออฟฟ ไล๊ค Tamika ไรท)
Get the f*ck out my site, I Ren-incarnate
(เก็ท เดอะ เอฟ *ck เอ๊าท มาย ไซ๊ท , ไอ Ren อินคาเน็ท)
Droppin West coast sh*t in every motherf*ckin state
(ดรอพปิน เว๊สท โค้สท ฌะ *ที อิน เอ๊เฝอร์รี่ motherf*ckin สเทท)
Motherf*ckin legend, y’all n*ggaz be knowin
(Motherf*ckin เล๊เจ้นด , ยอล เอ็น *ggaz บี โนว์อิน)
You can leave yo’ b*tch and keep on goin
(ยู แคน ลี๊ฝ โย บี *tch แอนด์ คี๊พ ออน โกอิน)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
I am Doggy Dogg b*tch [beitch] love to hit a switch
(ไอ แอ็ม ดอกกิ ด๊อก บี *tch [ beitch ] ลัฝ ทู ฮิท ดา สวิทช์)
Never hit a b*tch [beitch] love that gangsta sh*t
(เน๊เฝ่อร์ ฮิท ดา บี *tch [ beitch ] ลัฝ แดท แก๊งซดา ฌะ *ที)
Can I hear your flow? Can I f*ck yo’ hoe?
(แคน นาย เฮียร ยุร โฟลว์ แคน นาย เอฟ *ck โย โฮ)
Boy you hard on ’em – n*gga you ain’t know?
(บอย ยู ฮาร์ด ออน เอ็ม เอ็น *gga ยู เอน โนว์)
When you testify, you got to keep it fly
(เว็น ยู เท๊ซทิฟาย , ยู ก็อท ทู คี๊พ อิท ฟลาย)
A lot of n*ggaz lie, sh*t we do or die
(อะ ล็อท อ็อฝ เอ็น *ggaz ไล , ฌะ *ที วี ดู ออ ดาย)
E’ryday we high, it’s like a nine to five
(อรี่เด วี ไฮฮ , อิทซ ไล๊ค เก ไนน ทู ไฟฝ)
I got my nina my fo’-heata beata by my side
(ไอ ก็อท มาย นี้นา มาย โฟ heata beata บาย มาย ไซด์)
I keep it tucked close when I’m on the West coast [West coast]
(ไอ คี๊พ อิท ทัค โคลส เว็น แอม ออน เดอะ เว๊สท โค้สท [ เว๊สท โค้สท ])
I keep it on post when I’m with my East coast folks locs [East coast]
(ไอ คี๊พ อิท ออน โพสท เว็น แอม วิธ มาย อี๊สท โค้สท โฟล้ค ลอคซฺ [ อี๊สท โค้สท ])
Y’all know what’s crack-a-lackin
(ยอล โนว์ ว๊อท แคร๊ค กา lackin)
I’m from the hood of the drivebys and kidnappings, and car-jackings
(แอม ฟรอม เดอะ ฮุด อ็อฝ เดอะ drivebys แซน kidnappings , แอนด์ คารํ แจคคิง)

[Chorus: Ice Cube]
([ ค๊อรัส : ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
Me and Snoop Dogg on the hog
(มี แอนด์ ซนูพ ด๊อก ออน เดอะ ฮ็อก)
On our way to the mall, f*ck alla y’all
(ออน เอ๊า เวย์ ทู เดอะ มอลล์ , เอฟ *ck alla ยอล)
We gon’ ball til we fall, watch the chrome crawl
(วี ก็อน บอล ทิล วี ฟอลล์ , ว๊อทช เดอะ คโรม ครอล)
Intercept these fine b*tches cause we want ’em all
(อินเทอร์เส็พท ฑิส ไฟน บี *tches ค๊อส วี ว้อนท เอ็ม ออล)
Droppin drawers, poppin coochie and lickin balls
(ดรอพปิน ดรอเออะ , พอพปิน คู๊ดฉี่ แอนด์ ลิคคิน บอล)
Only gangsta ass n*gga follow n*gga laws
(โอ๊นลี่ แก๊งซดา อาซ เอ็น *gga ฟ๊อลโล่ว เอ็น *gga ลอว์)
Only gangsta ass b*tches get to run the hogs
(โอ๊นลี่ แก๊งซดา อาซ บี *tches เก็ท ทู รัน เดอะ ฮ็อก)
Only real ass n*ggaz get to set it off
(โอ๊นลี่ เรียล อาซ เอ็น *ggaz เก็ท ทู เซ็ท ดิธ ออฟฟ)

[The Lady of Rage]
([ เดอะ เล๊ดี้ อ็อฝ เร้จ ])
Now, the way I gets off in that ass it’s a sin to not assassin
(นาว , เดอะ เวย์ ไอ เก็ท ออฟฟ อิน แดท อาซ อิทซ ซา ซิน ทู น็อท แอ็ซแซซซิน)
Grab a microphone have flashbacks and start flashin, ahh
(แกร๊บ อะ ไมคโระโฟน แฮ็ฝ แฟล๊ชแบค แซน สท๊าร์ท flashin , อา)
I’m bound to toast ya
(แอม บาวนฺดฺ ทู โท๊สท ยา)
String you up like you was on the Ponderosa
(สทริง ยู อั๊พ ไล๊ค ยู วอส ออน เดอะ Ponderosa)
Sip on Mimosa do it that way cause I’m supposed ta
(ซิพ ออน มิโมซะ ดู อิท แดท เวย์ ค๊อส แอม ซั๊พโพ้ส ทา)
Now most of ya, don’t measure up
(นาว โมซท อ็อฝ ยา , ด้อนท์ เม๊เช่อร์ อั๊พ)
I’ll make it hot and turn the pressure up
(อิลล เม้ค อิท ฮอท แอนด์ เทิร์น เดอะ พเรฌเออะ อั๊พ)
Steamin, regular, nah supreme and I ain’t gassed
(สตรีมมิน , เร๊กกูล่าร์ , นาห์ ซูพรีม แอนด์ ดาย เอน gassed)
I blow an MC away like Fox[?] when I pass
(ไอ โบลว์ แอน เอมซี อะเวย์ ไล๊ค ฟ๊อกซ [ ] เว็น นาย เพซ)
Ain’t nuttin sh*tty about this here f*ck around and that’s that ass
(เอน นัทดิน ฌะ *tty อะเบ๊าท ดิส เฮียร เอฟ *ck อะราวนฺดฺ แอนด์ แด้ท แดท อาซ)
Just like, grass I, I want more Green than the Goblin
(จั๊สท ไล๊ค , กราซ ซาย , ไอ ว้อนท โม กรีน แฑ็น เดอะ กอบลิน)
Matter of fact I want more Bank than that chick that be modelin [UHH!]
(แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท ไอ ว้อนท โม แบ๊งค แฑ็น แดท ชิค แดท บี modelin [ อา ! ])
My uzi weighs more than a single ton
(มาย uzi เว โม แฑ็น อะ ซิ๊งเกิ้ล ท็อง)
I leave you single son, who wanna mingle not a single one
(ไอ ลี๊ฝ ยู ซิ๊งเกิ้ล ซัน , ฮู วอนนา มิกเกิล น็อท ดา ซิ๊งเกิ้ล วัน)
Hah, now tell me what you figure, n*gga
(ฮ๊า , นาว เทลล มี ว๊อท ยู ฟิ๊กเก้อร , เอ็น *gga)
Rob load up the show slow flow spitter
(ร๊อบ โหลด อั๊พ เดอะ โชว์ สโลว์ โฟลว์ สปิดเดอ)
The hard hitter [UHH] the R n*gga, roll
(เดอะ ฮาร์ด ฮิทเดอร์ [ อา ] เดอะ อาร์ เอ็น *gga , โรลล)
I break it down sweet then I bring it back slow
(ไอ เบร๊ค อิท เดาน สวี้ท เด็น นาย บริง อิท แบ็ค สโลว์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Nate Dogg]
([ แนตชฺ ด๊อก ])
N*gga that was dumb diggy diggy dumb dumb
(เอ็น *gga แดท วอส ดัมบ ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้ ดัมบ ดัมบ)
Here them n*ggaz come kiddy kiddy come come
(เฮียร เด็ม เอ็น *ggaz คัม คีดดิ คีดดิ คัม คัม)
I think a n*gga sprung spriggy spriggy sprung sprung
(ไอ ทริ๊งค กา เอ็น *gga ซพรัง spriggy spriggy ซพรัง ซพรัง)
Probably why he done diggy diggy done done
(พรอบอับลิ วาย ฮี ดัน ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้ ดัน ดัน)
Yo’ lady think I’m cute, I be knockin her boots
(โย เล๊ดี้ ทริ๊งค แอม คยูท , ไอ บี นอคคิน เฮอ บู๊ท)
When she’s away from home, she be swallowin juice
(เว็น ชี อะเวย์ ฟรอม โฮม , ชี บี swallowin จู้ยซ)
You thinkin that’s yo’ son, but he ain’t lookin like you
(ยู ติ้งกิน แด้ท โย ซัน , บั๊ท ฮี เอน ลุคกิน ไล๊ค ยู)
See the barrel of a gun, n*gga whatcha gon’ do?
(ซี เดอะ บ๊าร์เรล อ็อฝ อะ กัน , เอ็น *gga วอทชา ก็อน ดู)
Set it off
(เซ็ท ดิธ ออฟฟ)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
N*ggaz pop mo’ sh*t while we drop mo’ sh*t
(เอ็น *ggaz พ็อพ โม ฌะ *ที ไวล์ วี ดรอพ โม ฌะ *ที)
Continously, n*gga n*gga please
(Continously , เอ็น *gga เอ็น *gga พลีซ)
Slang yo’ ki’s, birdies and trees
(ซแล็ง โย คิซ , เบอดิ แซน ทรี)
You can catch me and my n*ggaz, overseas
(ยู แคน แค็ทช มี แอนด์ มาย เอ็น *ggaz , โอ๊เฝ่อร์ซี)
Shootin the breeze, with a cute Vietnamese
(ชูดทิน เดอะ บร๊ซ , วิธ อะ คยูท ฝิเอทนะมีส)
or was she Lebonese? I think she Chinese
(ออ วอส ชี Lebonese ไอ ทริ๊งค ชี ไชนีส)
It really don’t matter cause they all on they knees
(อิท ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ค๊อส เด ออล ออน เด นี)
It’s somethin bout these motherf*ckin West coast G’s
(อิทซ ซัมติน เบาท ฑิส motherf*ckin เว๊สท โค้สท จีส)
Make that cheese, when the cops come you bet’ not freeze
(เม้ค แดท ชี๊ส , เว็น เดอะ ค็อพ คัม ยู เบ๊ท น็อท ฟรีส)
Blast on ’em like the Genovese, they yo’ enemies
(บลาสทํ ออน เอ็ม ไล๊ค เดอะ Genovese , เด โย อียีมีสฺ)
Lock you up and f*ck you up
(ล๊อค ยู อั๊พ แอนด์ เอฟ *ck ยู อั๊พ)
Talk sh*t to you beat you down then cuff you up
(ท๊อล์ค ฌะ *ที ทู ยู บีท ยู เดาน เด็น คัฟ ยู อั๊พ)
and leave you in a cell stuffed [damn!]
(แอนด์ ลี๊ฝ ยู อิน อะ เซล สทั๊ฟฟ [ แดมนํ ! ])
I ain’t got no money for bail, that’s real as f*ck [f’real]
(ไอ เอน ก็อท โน มั๊นนี่ ฟอร์ เบล , แด้ท เรียล แอส เอฟ *ck [ freal ])
Tryin to get a meal ticket and kick it
(ทายอิน ทู เก็ท ดา มีล ทิ๊คเค๊ท แอนด์ คิ๊ค อิท)
Chill, catch a plane to Spain or maybe Brazil
(ชิล , แค็ทช อะ เพลน ทู ซเพน ออ เมบี เบรซฺโอว)
on the real can you feel me?
(ออน เดอะ เรียล แคน ยู ฟีล มี)

[Timbaland ad libs for a bit]
([ ทิมแบน แอ็ด ลิบสฺ ฟอร์ รา บิท ])

[Kurupt]
([ เคอรัพชฺ ])
Yeah, yeah, set it off
(เย่ , เย่ , เซ็ท ดิธ ออฟฟ)
It’s Kurupt Young Gotti
(อิทซ เคอรัพชฺ ยัง ก๊อดดิ)
Doin it big, for all y’all s*ckers
(โดย หนิด บิ๊ก , ฟอร์ ออล ยอล เอส *ckers)
We set it off, Snoop Dogg!
(วี เซ็ท ดิธ ออฟฟ , ซนูพ ด๊อก !)
It’s ” Tha Last Meal ”
(อิทซ ” ท่า ล๊าสท มีล “)
Last time y’all s*ckers gon’ eat off my big homeboy
(ล๊าสท ไทม์ ยอล เอส *ckers ก็อน อี๊ท ออฟฟ มาย บิ๊ก โฮมบอย)
We set it off!
(วี เซ็ท ดิธ ออฟฟ !)
We set it off! West coast
(วี เซ็ท ดิธ ออฟฟ ! เว๊สท โค้สท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Set It Off คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Ice Cube, The Lady of Rage, MC Ren

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น