เนื้อเพลง Born 2 B A Hick คำอ่านไทย Kid Rock

1992
( 1992)

See I was born a little pie-eyed motherf*cker
(ซี ไอ วอส บอน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไพ อาย motherf*cker)
Mamma she left me and my pappa was a hard trucker
(มะมา ชี เล๊ฟท มี แอนด์ มาย pappa วอส ซา ฮาร์ด ทักเกอร์)
Out on the highway we loved to roll
(เอ๊าท ออน เดอะ ไฮฮเวย์ วี ลัฝ ทู โรลล)
He never made me go to school
(ฮี เน๊เฝ่อร์ เมด มี โก ทู สคูล)
I never begged to go
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เบก ทู โก)
I was a low class livin raised out in the sticks
(ไอ วอส ซา โลว คลาสสํ ลีฝอิน เร้ส เอ๊าท อิน เดอะ สทิ๊ค)
I was born to be a hick
(ไอ วอส บอน ทู บี อะ ฮิค)
See I love to spend my days just a squirrel huntin
(ซี ไอ ลัฝ ทู สเพ็นด มาย เดย์ จั๊สท ดา ซคเวอเร็ล ฮันติน)
Go see my cousin Ellie May and get some good lovin
(โก ซี มาย เค๊าซิน เอลลี่ เมย์ แอนด์ เก็ท ซัม กู๊ด ลัฝวิน)
Kissin and huggin on some distant lands
(คิซซิน แอนด์ ฮัคกิน ออน ซัม ดีซแท็นท แลนด์)
People always tell me I’m a twisted man
(พี๊เพิ่ล ออลเว เทลล มี แอม มา ทวิสท แมน)
Jim Beam in my hand boones kegged in sh*t
(จิม บีม อิน มาย แฮนด์ บูน kegged อิน ฌะ *ที)

And I was born to be a hick
(แอนด์ ดาย วอส บอน ทู บี อะ ฮิค)
Ohhh I was born to be a hick
(โอ้ ไอ วอส บอน ทู บี อะ ฮิค)

See I love to spend my days just a squirrel hunter
(ซี ไอ ลัฝ ทู สเพ็นด มาย เดย์ จั๊สท ดา ซคเวอเร็ล ฮันเทอะ)
Go see my cousin Ellie May and get some good lovin
(โก ซี มาย เค๊าซิน เอลลี่ เมย์ แอนด์ เก็ท ซัม กู๊ด ลัฝวิน)
Kissin and huggin on some distant lands
(คิซซิน แอนด์ ฮัคกิน ออน ซัม ดีซแท็นท แลนด์)
People always tell me I’m a twisted man
(พี๊เพิ่ล ออลเว เทลล มี แอม มา ทวิสท แมน)
Jim Beam in my hand boones kegged in sh*t
(จิม บีม อิน มาย แฮนด์ บูน kegged อิน ฌะ *ที)

And I was born to be a hick
(แอนด์ ดาย วอส บอน ทู บี อะ ฮิค)
See I was born to be a hick man
(ซี ไอ วอส บอน ทู บี อะ ฮิค แมน)
Yeah I was born to be a hick man
(เย่ ไอ วอส บอน ทู บี อะ ฮิค แมน)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
I’m a shotgun tokin
(แอม มา ชอทกัน tokin)
I’m a John Deere drivin
(แอม มา จอน Deere ดรายวิน)
I’m a hick
(แอม มา ฮิค)
Ah har
(อา ฮาอา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Born 2 B A Hick คำอ่านไทย Kid Rock

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น