เนื้อเพลง Network News คำอ่านไทย Robert Plant

Guns death and noise Sand oil and blood
( กัน เด้ท แอนด์ น๊อยส แซนด์ ออยล์ แอนด์ บลัด)
Frontiers drawn on paper No consideration made for
(ฟรอนเทียร์ ดรอน ออน เพ๊เพ่อร์ โน ค็อนซิเดอะเรฌัน เมด ฟอร์)
The poor creature who is living By the grace of God just giving
(เดอะ พัวร์ ครีเชอะ ฮู อีส ลีฝอิง บาย เดอะ เกร๊ซ อ็อฝ ก๊อด จั๊สท กีฝวิง)
He’s live on network news Live on network news
(อีส ไล้ฝ ออน เน็ทเวิรค นิว ไล้ฝ ออน เน็ทเวิรค นิว)
Flags, princes, kings Patriotic fools
(แฟล๊ก , พริ๊นซ์ , คิง เพทริออทอิค ฟูล)
As freedom lies in twisted heaps Whose final breath his soul to keep
(แอส ฟรีดัม ไล ซิน ทวิสท ฮีพ ฮูส ไฟ๊น่อล บรี๊ทฺรฺ ฮิส โซล ทู คี๊พ)
Whose greatest foe, the endless sleep Whose dying wish to reach next week
(ฮูส เกสเดด โฟ , ดิ เอ็นเล็ซ สลี๊พ ฮูส ไดอิง วิ๊ช ทู รี๊ช เน๊กซท วี๊ค)
A bloody star on the network news A bloody star on the network news
(อะ บลัดอิ สทาร์ ออน เดอะ เน็ทเวิรค นิว ซา บลัดอิ สทาร์ ออน เดอะ เน็ทเวิรค นิว)
Tanks, boats and planes Fire, pain and lies
(แท๊งค , โบ๊ท แซน เพลน ไฟเออะร , เพน แอนด์ ไล)
Environmental terrorists Tease propaganda’s paper fist
(Environmental เทเรอะริซท ทีส พรอพะแกนดะ เพ๊เพ่อร์ ฟิซท)
Whose trade is all the truth that fits Who often lies but never sits
(ฮูส เทรด อีส ซอร์ เดอะ ทรู๊ธ แดท ฟิท ฮู อ๊อฟเฟ่น ไล บั๊ท เน๊เฝ่อร์ ซิท)
But on the fence it’s the network news Yes on the fence it’s network news
(บั๊ท ออน เดอะ เฟ้นซ อิทซ เดอะ เน็ทเวิรค นิว เย็ซ ออน เดอะ เฟ้นซ อิทซ เน็ทเวิรค นิว)
Hallelujah, hallelujah, .. oil, oil Hallelujah, hallelujah, .. oil, oil
(เฮลเลวลูยา , เฮลเลวลูยา , ออยล์ , ออยล์ เฮลเลวลูยา , เฮลเลวลูยา , ออยล์ , ออยล์)
Ooh yeah, ooh yeah Ooh yeah, ooh yeah
(อู้ เย่ , อู้ เย่ อู้ เย่ , อู้ เย่)
The lion and the serpent parade out in the sun All order flex and gesture
(เดอะ ไล๊อ้อน แอนด์ เดอะ เซอเพนท พาเหรด เอ๊าท อิน เดอะ ซัน ออล อ๊อร์เด้อร์ ฟเล็คซ แอนด์ เจซเชอะ)
All hail, the techno infidel has come With satellite bravado and infra-red texture
(ออล เฮล , เดอะ เทคโน อีนฟิเด็ล แฮ็ส คัม วิธ แซ๊ทเทลไล้ท บราฝาโด แอนด์ อีนฟระ เร้ด เทคซเชอะ)
Beyond these days in time to come Whose fate is it to measure
(บียอนด์ ฑิส เดย์ ซิน ไทม์ ทู คัม ฮูส เฟ้ท อีส ซิท ทู เม๊เช่อร์)
Upon these sands such damage done To spoil Gods finest treasure
(อุพอน ฑิส แซนด์ ซัช แด๊เหมจ ดัน ทู สพอยล์ ก๊อด ไฟเนทส์ เทร๊เช่อร)
Oh Beyond these days in time to come Whose fate is it to measure
(โอ บียอนด์ ฑิส เดย์ ซิน ไทม์ ทู คัม ฮูส เฟ้ท อีส ซิท ทู เม๊เช่อร์)
Upon these sands such damage done To spoil Gods finest treasure
(อุพอน ฑิส แซนด์ ซัช แด๊เหมจ ดัน ทู สพอยล์ ก๊อด ไฟเนทส์ เทร๊เช่อร)
I believe, I believe, I believe …. Hallelujah, hallelujah … oil oil
(ไอ บีลี๊ฝ , ไอ บีลี๊ฝ , ไอ บีลี๊ฝ เฮลเลวลูยา , เฮลเลวลูยา ออยล์ ออยล์)
Hallelujah, hallelujah … oil oil Beyond these days in time to come
(เฮลเลวลูยา , เฮลเลวลูยา ออยล์ ออยล์ บียอนด์ ฑิส เดย์ ซิน ไทม์ ทู คัม)
Oh, whose fate is it to measure Ohh
(โอ , ฮูส เฟ้ท อีส ซิท ทู เม๊เช่อร์ โอ้)
Beyond these days in time to come Who, oh, who is it to measure, oh
(บียอนด์ ฑิส เดย์ ซิน ไทม์ ทู คัม ฮู , โอ , ฮู อีส ซิท ทู เม๊เช่อร์ , โอ)
Hallelujah, hallelujah Guns death and noise
(เฮลเลวลูยา , เฮลเลวลูยา กัน เด้ท แอนด์ น๊อยส)
Sand oil and blood Guns death and noise
(แซนด์ ออยล์ แอนด์ บลัด กัน เด้ท แอนด์ น๊อยส)
Sand oil and blood
(แซนด์ ออยล์ แอนด์ บลัด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Network News คำอ่านไทย Robert Plant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น