เนื้อเพลง Liberation คำอ่านไทย Outkast

And there’s a, and there’s a
( แอนด์ แดร์ ซา , แอนด์ แดร์ ซา)
And there’s a, and there’s a, finnne.. linnne
(แอนด์ แดร์ ซา , แอนด์ แดร์ ซา , finnne linnne)
Too late to pray that I’m on it..
(ทู เหลท ทู เพรย์ แดท แอม ออน หนิด)

Ya, yeah, yeahhhh
(ยา , เย่ , เย้)

[outkast]
([ เอ้าแคส ])
Y’all, uh-huh, y’all
(ยอล , อา ฮู , ยอล)

[andre benjamin]
([ อันเดร เบทจามิน ])
And there’s a fine line between love and hate you see
(แอนด์ แดร์ ซา ไฟน ไลน์ บีทะวีน ลัฝ แอนด์ เฮท ยู ซี)
Came way too late, but baby I’m on it..
(เคม เวย์ ทู เหลท , บั๊ท เบ๊บี้ แอม ออน หนิด)
And there’s a fine line between love and hate you see
(แอนด์ แดร์ ซา ไฟน ไลน์ บีทะวีน ลัฝ แอนด์ เฮท ยู ซี)
Came way too late, but baby I’m on it..
(เคม เวย์ ทู เหลท , บั๊ท เบ๊บี้ แอม ออน หนิด)
Can’t worry bout, what a n*gga think now see
(แค็นท ว๊อร์รี่ เบาท , ว๊อท ดา เอ็น *gga ทริ๊งค นาว ซี)
That’s liberation and baby I want it..
(แด้ท ลิเบอะเรฌัน แอนด์ เบ๊บี้ ไอ ว้อนท ดิธ)
Can’t worry bout, what anotha n*gga think
(แค็นท ว๊อร์รี่ เบาท , ว๊อท เอนอทดา เอ็น *gga ทริ๊งค)
Now that’s liberation and baby I want it..
(นาว แด้ท ลิเบอะเรฌัน แอนด์ เบ๊บี้ ไอ ว้อนท ดิธ)

[big boi]
([ บิ๊ก บอย ])
[let me hear it, let me hear it, let me hear those, let me hear those]
([ เล็ท มี เฮียร อิท , เล็ท มี เฮียร อิท , เล็ท มี เฮียร โฑส , เล็ท มี เฮียร โฑส ])
How many times i, sit back and contemplate
(ฮาว เมนอิ ไทม์ ซาย , ซิท แบ็ค แอนด์ คอนเท็มพเลท)
I’m fresh off the dank, but I’m tellin my story..
(แอม เฟรช ออฟฟ เดอะ แด็งค , บั๊ท แอม เทลลิน มาย สท๊อรี่)
My relationship, with my folks is give and take
(มาย ริเลฌันฌิพ , วิธ มาย โฟล้ค ซิส กี๊ฝ แอนด์ เท้ค)
And I done took so much, not givin my glory
(แอนด์ ดาย ดัน ทุค โซ มัช , น็อท กีฝอิน มาย กล๊อรี่)
Now have a choice to be who you wants to be
(นาว แฮ็ฝ อะ ช๊อยซํ ทู บี ฮู ยู ว้อนท ทู บี)
It’s left uppa to me, and my momma n’em told me [yes she did]
(อิทซ เล๊ฟท uppa ทู มี , แอนด์ มาย มอมมา nem โทลด มี [ เย็ซ ชี ดิด ])
I said I have a choice to be who you wants to be
(ไอ เซ็ด ดาย แฮ็ฝ อะ ช๊อยซํ ทู บี ฮู ยู ว้อนท ทู บี)
It’s left uppa to me, and my momma n’em told me
(อิทซ เล๊ฟท uppa ทู มี , แอนด์ มาย มอมมา nem โทลด มี)

[cee-lo]
([ ซี โล ])
No, nooo, noooooooo
(โน , นู , noooooooo)
I’m so tired, it’s been so long – struggling, hopelessly
(แอม โซ ไทร์ , อิทซ บีน โซ ลอง ซทรักกลิง , โฮพเล็ซลิ)
Seven and forty days.. heyyy
(เซเฝ่น แอนด์ ฟอทิ เดย์ เฮ้)
Ohhhh, I sacrifice every breath I breathe
(โอ้ , ไอ แซ๊คริไฟซ์ เอ๊เฝอร์รี่ บรี๊ทฺรฺ ไอ บรีฑ)
To make you believe, I’d give my life awayyyy
(ทู เม้ค ยู บีลี๊ฝ , อาย กี๊ฝ มาย ไล๊ฟ awayyyy)
Oh lord, I’m so tired, I’m so tired
(โอ หลอร์ด , แอม โซ ไทร์ , แอม โซ ไทร์)
My feet feel like I walked most of the road on my owwwwn
(มาย ฟีท ฟีล ไล๊ค ไก ว๊อล์ค โมซท อ็อฝ เดอะ โร้ด ออน มาย owwwwn)
All on my owwwwn, weeeeeee..
(ออล ออน มาย owwwwn , weeeeeee)
We alive or we ain’t livin, that’s why I’m givin until it’s gone
(วี อะไล๊ฝ ออ วี เอน ลีฝอิน , แด้ท วาย แอม กีฝอิน อันทิล อิทซ กอน)
Cause I don’t wanna be alone [I don’t wanna be alone]
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน [ ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน ])
I don’t wanna be alone.. yeahhhheeeeee
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน yeahhhheeeeee)
If there’s anything I can say, to help you find your way
(อิ๊ฟ แดร์ เอนอิธิง ไอ แคน เซย์ , ทู เฮ้ลพ ยู ไฟนด์ ยุร เวย์)
Touch your soul, make it whole, the same for you and i..
(ทั๊ช ยุร โซล , เม้ค อิท โฮล , เดอะ เซม ฟอร์ ยู แอนด์ ดาย)
There’s not a minute that goes by that I don’t believe
(แดร์ น็อท ดา มิ๊หนิท แดท โกซ บาย แดท ไอ ด้อนท์ บีลี๊ฝ)
That you die.. but I can feel it in the wind
(แดท ยู ดาย บั๊ท ไอ แคน ฟีล อิท อิน เดอะ วินด)
The beginning or the end
(เดอะ บีกีนนิง ออ ดิ เอ็นด)
But people keep your head to the skyyyyy
(บั๊ท พี๊เพิ่ล คี๊พ ยุร เฮด ทู เดอะ skyyyyy)

[singers in background over interlude]
([ ซีงเออะ ซิน แบ็คกราว โอ๊เฝ่อร อีนเทิลยูด ])
Shake that load off, shake that load off [16x]
(เช้ค แดท โหลด ออฟฟ , เช้ค แดท โหลด ออฟฟ [ 16x ])

[erykah badu]
([ erykah badu ])
Folk in your face, you’re a superstar
(โฟล้ค อิน ยุร เฟซ , ยัวร์ อะ ซูเปอร์สตาร์)
N*ggaz hang around cause of who you are
(เอ็น *ggaz แฮง อะราวนฺดฺ ค๊อส อ็อฝ ฮู ยู อาร์)
You get a lot of love cause of what you got
(ยู เก็ท ดา ล็อท อ็อฝ ลัฝ ค๊อส อ็อฝ ว๊อท ยู ก็อท)
Say they happy for you but they really not
(เซย์ เด แฮ๊พพี่ ฟอร์ ยู บั๊ท เด ริแอ็ลลิ น็อท)
Sell a lot of records and you roll a benz
(เซลล์ อะ ล็อท อ็อฝ เร๊คขอร์ด แซน ยู โรลล อะ เบนซฺ)
Swoll up in the spot, now you losin friends
(Swoll อั๊พ อิน เดอะ สพอท , นาว ยู ลูซิน เฟรน)
All you wanna do is give the world your heart
(ออล ยู วอนนา ดู อีส กี๊ฝ เดอะ เวิลด ยุร ฮาร์ท)
Record label tried to make you compromise your art
(เร๊คขอร์ด เล๊เบ้ล ทไร ทู เม้ค ยู ค๊อมโพรไหมสํ ยุร อาร์ท)
You make a million dollars, make a million mo’
(ยู เม้ค เก มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ , เม้ค เก มิ๊ลเลี่ยน โม)
First class broad treat you like a n*gga po’
(เฟิร์สท คลาสสํ บรอด ทรี๊ท ยู ไล๊ค เก เอ็น *gga โพ)
You wanna say ” wait! ” but you’re scared to ask
(ยู วอนนา เซย์ ” เว้ท ! ” บั๊ท ยัวร์ ซคา ทู อาสคฺ)
As your world starts spinning and it’s moving fast
(แอส ยุร เวิลด สท๊าร์ท สปินนิ่ง แอนด์ อิทซ มูฝอิง ฟาสท)
Tryin’ to stay sane is the price of fame
(ทายอิน ทู สเทย์ เซน อีส เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ เฟม)
Spending your life trying to numb the pain
(ซเพ็นดิง ยุร ไล๊ฟ ทไรอิง ทู นัมบ์ เดอะ เพน)
You shake that load off and sing your song
(ยู เช้ค แดท โหลด ออฟฟ แอนด์ ซิง ยุร ซ็อง)
Liberate the minds, then you go on home..
(ลีบเออะเรท เดอะ ไมนด์ , เด็น ยู โก ออน โฮม)

[big rube]
([ บิ๊ก รูบ ])
I must admit, they planted a lot of things
(ไอ มัสท์ แอ๊ดมิท , เด แพล๊นท อะ ล็อท อ็อฝ ทริง)
In the brains and the veins of my strain
(อิน เดอะ เบรน แซน เดอะ เฝน อ็อฝ มาย สเทรน)
Makes it hard to refrain, from the host of c*caine
(เม้ค ซิท ฮาร์ด ทู ริฟเรน , ฟรอม เดอะ โฮสท อ็อฝ ซี *เคน)
From them whores, from the flame
(ฟรอม เด็ม โฮ , ฟรอม เดอะ เฟลม)
From a post in the game
(ฟรอม มา โพสท อิน เดอะ เกม)
Makes it hard to maintain focus
(เม้ค ซิท ฮาร์ด ทู เมนเทน โฟ๊คัส)
They’re from the glock rounds, and lockdowns, and berries
(เดรว ฟรอม เดอะ คล็อก ราวนด , แอนด์ ล็อคเดาน , แอนด์ แบร์รีสฺ)
The seeds that sow, get devoured by the same locusts
(เดอะ ซีด แดท เซา , เก็ท ดิเฝาร บาย เดอะ เซม โลคัซท)
Cause it’s a hard row to hoe
(ค๊อส อิทซ ซา ฮาร์ด โรว์ ทู โฮ)
If your ass don’t move, and the rain don’t fall
(อิ๊ฟ ยุร อาซ ด้อนท์ มู๊ฝ , แอนด์ เดอะ เรน ด้อนท์ ฟอลล์)
And the ground just dry
(แอนด์ เดอะ กราวนด์ จั๊สท ดราย)
But the roots are strong, so some survive
(บั๊ท เดอะ รู๊ท แซร์ สทรอง , โซ ซัม เซอร์ไฝ๊ฝ)
So you’re surprised, now I’m bustin cries
(โซ ยัวร์ เซอร์ไพร๊ส , นาว แอม บัสติน ไคร)
You got more juice than zeus
(ยู ก็อท โม จู้ยซ แฑ็น สยูซ)
Slangin lightnin tryin to frighten
(สแลงงิน ไลท์นิน ทายอิน ทู frighten)
Plains dwellers, of the serengeti
(เพลน dwellers , อ็อฝ เดอะ serengeti)
But get beheaded when you falsely dreaded
(บั๊ท เก็ท บิเฮด เว็น ยู ฟอลซลิ เดรด)
Melanin silicon and collagen injected
(Melanin ซีลอิค็อน แอนด์ collagen อินเจ๊คท)
Dissectin my pride, fool I don’t wanna get it started
(Dissectin มาย ไพรด์ , ฟูล ไอ ด้อนท์ วอนนา เก็ท ดิธ สท๊าร์ท)
We be the lionhearted, without a fantasy
(วี บี เดอะ lionhearted , วิธเอ๊าท ดา แฟนทะซิ)
It’s like that red sprite, you can’t imagine it
(อิทซ ไล๊ค แดท เร้ด ซพไรท , ยู แค็นท อิมแม๊จิ้น อิท)
Unless you lookin at the canvas of life
(อันเล๊ซ ยู ลุคกิน แอ็ท เดอะ แคนฝัซ อ็อฝ ไล๊ฟ)
And not through the peephole of mortality
(แอนด์ น็อท ทรู เดอะ peephole อ็อฝ มอแทลอิทิ)
Single minded mentality
(ซิ๊งเกิ้ล ไมนด์ เม็นแทลอิทิ)
Gettin over on loopholes
(เกดดิน โอ๊เฝ่อร ออน loopholes)
Gettin paid two-fold on technicalities
(เกดดิน เพลด ทู โฟลด ออน technicalities)
Clickin your heels, scared to bust how you feel
(Clickin ยุร ฮีล , ซคา ทู บัซท ฮาว ยู ฟีล)
Pack the steel
(แพ็ค เดอะ สทีล)
Pickin cotton from the killing fields with no toe
(พิกคิน ค๊อทท่อน ฟรอม เดอะ คีลลิง ฟีลด วิธ โน โท)
I don’t we in kansas no mo’ though
(ไอ ด้อนท์ วี อิน แคนซัซ โน โม โธ)
Midwest or dirty south
(มิดเวส ออ เดอทิ เซ๊าธ)
Clean dressed or dirty mouth
(คลีน เดรส ออ เดอทิ เม๊าธ)
Whether robbin preachers or killin poor righteous teachers
(ฮเวทเออะ รอบบิน พิทเชอร์ ออ คิลลิน พัวร์ ไรชัซ ที๊ชเช่อร)
You a scared demon
(ยู อะ ซคา ดีมัน)
Shouldn’t be allowed to spread semen
(ชูดดึ่น บี อะลาว ทู สเพร๊ด ซีเม็น)
And your cowardly lies never defyin the jackals who babble
(แอนด์ ยุร เคาเอิดลิ ไล เน๊เฝ่อร์ defyin เดอะ แจคอัล ฮู แบ๊บเบิล)
Runnin with they pack, tail between your legs
(รูนนิน วิธ เด แพ็ค , เทล บีทะวีน ยุร เล้ก)
Though the man on your head say the story
(โธ เดอะ แมน ออน ยุร เฮด เซย์ เดอะ สท๊อรี่)
As you downplay your glory
(แอส ยู downplay ยุร กล๊อรี่)
Cacklin, helpin the shacklin of your brethern happen
(Cacklin , เฮ้ลปิน เดอะ shacklin อ็อฝ ยุร brethern แฮ๊พเพ่น)
Just by rappin..
(จั๊สท บาย แรพปิน)
Libertad..
(Libertad)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Liberation คำอ่านไทย Outkast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น