เนื้อเพลง Leash คำอ่านไทย Pearl Jam

Troubled Souls Unite We Got Ourselves Tonight Oh
( ทรั๊บเบิ้ล โซล ยูไน๊ท วี ก็อท เอารเซลฝส ทูไน๊ท โอ)
I Am Fuel You Are Friends We Got The Means To Make Amends
(ไอ แอ็ม ฟู๊เอล ยู อาร์ เฟรน วี ก็อท เดอะ มีน ทู เม้ค อาเม็นด)
I Am Lost I’m No Guide But I’m By Your Side
(ไอ แอ็ม ล็อซท แอม โน ไก๊ด บั๊ท แอม บาย ยุร ไซด์)
I Am Right By Your Side Yeah
(ไอ แอ็ม ไร๊ท บาย ยุร ไซด์ เย่)

Young Lover I Stand It Was Their Idea I Proved To Be A Man
(ยัง ลัฝเออะ ไอ สแทนด์ ดิท วอส แดร์ ไอเดีย ไอ พรู๊ฝ ทู บี อะ แมน)
Take My F*cking Hand It Was Their Idea I Proved To Be A Man
(เท้ค มาย เอฟ *คิง แฮนด์ ดิท วอส แดร์ ไอเดีย ไอ พรู๊ฝ ทู บี อะ แมน)

Will Myself To Find A Home A Home Within Myself
(วิล ไมเซลฟ ทู ไฟนด์ อะ โฮม อะ โฮม วิธอิน ไมเซลฟ)
We Will Find A Way We Will Find Our Place
(วี วิล ไฟนด์ อะ เวย์ วี วิล ไฟนด์ เอ๊า เพลส)

Drop The Leash Drop The Leash Get Outta’ My F*cking Face
(ดรอพ เดอะ ลีฌ ดรอพ เดอะ ลีฌ เก็ท เอ๊าตา มาย เอฟ *คิง เฟซ)
Drop The Leash Drop The Leash Get Outta’ My F*cking Face
(ดรอพ เดอะ ลีฌ ดรอพ เดอะ ลีฌ เก็ท เอ๊าตา มาย เอฟ *คิง เฟซ)
Drop The Leash Drop The Leash Get Outta’ My F*cking Face
(ดรอพ เดอะ ลีฌ ดรอพ เดอะ ลีฌ เก็ท เอ๊าตา มาย เอฟ *คิง เฟซ)
Drop The Leash Drop The Leash
(ดรอพ เดอะ ลีฌ ดรอพ เดอะ ลีฌ)
Drop The Leash We Are Young X2
(ดรอพ เดอะ ลีฌ วี อาร์ ยัง X2)
Oh Get Outta’ My F*cking Face
(โอ เก็ท เอ๊าตา มาย เอฟ *คิง เฟซ)
Drop The Leash Drop The Leash
(ดรอพ เดอะ ลีฌ ดรอพ เดอะ ลีฌ)
Get Outta’ My Drop The Leash My Drop The Leash
(เก็ท เอ๊าตา มาย ดรอพ เดอะ ลีฌ มาย ดรอพ เดอะ ลีฌ)
Delight Delight Delight In Our Youth Owww
(ดีไล๊ท ดีไล๊ท ดีไล๊ท อิน เอ๊า ยู๊ธ อาว)
Get Outta’ My F*cking Face Oww
(เก็ท เอ๊าตา มาย เอฟ *คิง เฟซ Oww)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Leash คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น