เนื้อเพลง Overjoyed คำอ่านไทย Stevie Wonder

Over time, I’ve building my castle of love
( โอ๊เฝ่อร ไทม์ , แอฝ บีลดิง มาย แค๊สเซิ่ล อ็อฝ ลัฝ)
Just for two, though you never knew you were my reason
(จั๊สท ฟอร์ ทู , โธ ยู เน๊เฝ่อร์ นยู ยู เวอ มาย รี๊ซั่น)
I’ve gone much too far for you now to say
(แอฝ กอน มัช ทู ฟาร์ ฟอร์ ยู นาว ทู เซย์)
That I’ve got to throw my castle away
(แดท แอฝ ก็อท ทู โธรว์ มาย แค๊สเซิ่ล อะเวย์)

Over dreams, I have picked out a perfect come true
(โอ๊เฝ่อร ดรีม , ไอ แฮ็ฝ พิค เอ๊าท ดา เพ๊อร์เฟ็คท คัม ทรู)
Though you never knew it was of you I’ve been dreaming
(โธ ยู เน๊เฝ่อร์ นยู อิท วอส อ็อฝ ยู แอฝ บีน ดรีมมิง)
The sandman has come from too far away
(เดอะ แซ๊ดแมน แฮ็ส คัม ฟรอม ทู ฟาร์ อะเวย์)
For you to say come back some other day
(ฟอร์ ยู ทู เซย์ คัม แบ็ค ซัม อ๊อเธ่อร์ เดย์)

And though you don’t believe that they do
(แอนด์ โธ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ แดท เด ดู)
They do come true
(เด ดู คัม ทรู)
For did my dreams
(ฟอร์ ดิด มาย ดรีม)
Come true when I looked at you
(คัม ทรู เว็น นาย ลุ๊ค แอ็ท ยู)
And maybe too, if you would believe
(แอนด์ เมบี ทู , อิ๊ฟ ยู เวิด บีลี๊ฝ)
You too might be
(ยู ทู ไมท บี)
Overjoyed, over loved, over me
(โอเฝอะจอยด , โอ๊เฝ่อร ลัฝ , โอ๊เฝ่อร มี)

Over hearts, I have painfully turned every stone
(โอ๊เฝ่อร ฮาร์ท , ไอ แฮ็ฝ painfully เทิร์น เอ๊เฝอร์รี่ สโทน)
Just to find, I had found what I’ve searched to discover
(จั๊สท ทู ไฟนด์ , ไอ แฮ็ด เฟานด ว๊อท แอฝ เซิร์ช ทู ดิสโค๊ฟเฝ่อร์)
I’ve come much too far for me now to find
(แอฝ คัม มัช ทู ฟาร์ ฟอร์ มี นาว ทู ไฟนด์)
The love that I’ve sought can never be mine
(เดอะ ลัฝ แดท แอฝ ซอท แคน เน๊เฝ่อร์ บี ไมน์)

And though you don’t believe that they do
(แอนด์ โธ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ แดท เด ดู)
They do come true
(เด ดู คัม ทรู)
For did my dreams
(ฟอร์ ดิด มาย ดรีม)
Come true when I looked at you
(คัม ทรู เว็น นาย ลุ๊ค แอ็ท ยู)
And maybe too, if you would believe
(แอนด์ เมบี ทู , อิ๊ฟ ยู เวิด บีลี๊ฝ)
You too might be
(ยู ทู ไมท บี)
Overjoyed, over loved, over me
(โอเฝอะจอยด , โอ๊เฝ่อร ลัฝ , โอ๊เฝ่อร มี)

And though the odds say improbable
(แอนด์ โธ ดิ อ๊อดด เซย์ อิมโพรเบเบิล)
What do they know
(ว๊อท ดู เด โนว์)
For in romance
(ฟอร์ อิน โรแม๊นซ์)
All true love needs is a chance
(ออล ทรู ลัฝ นี๊ด ซิส ซา แช้นซํ)
And maybe with a chance you will find
(แอนด์ เมบี วิธ อะ แช้นซํ ยู วิล ไฟนด์)
You too like I
(ยู ทู ไล๊ค ไก)
Overjoyed, over loved, over you, over you
(โอเฝอะจอยด , โอ๊เฝ่อร ลัฝ , โอ๊เฝ่อร ยู , โอ๊เฝ่อร ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Overjoyed คำอ่านไทย Stevie Wonder

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น