เนื้อเพลง Follow Me Down คำอ่านไทย 3OH!3

[Down down down down down …]
( [ เดาน เดาน เดาน เดาน เดาน ])

Take me, take me out of here
(เท้ค มี , เท้ค มี เอ๊าท อ็อฝ เฮียร)
it makes me feel so, feel so
(อิท เม้ค มี ฟีล โซ , ฟีล โซ)
na-na-na-na-na.
(นา นา นา นา นา)

Baby, baby here we are all crazy
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ เฮียร วี อาร์ ออล คเรสิ)
You don’t have to worry
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ว๊อร์รี่)
na-na-na-na-na.
(นา นา นา นา นา)

So follow me down [Where to?]
(โซ ฟ๊อลโล่ว มี เดาน [ แวร์ ทู ])
Out of this town [With you?]
(เอ๊าท อ็อฝ ดิส ทาวน์ [ วิธ ยู ])
Girl you’re moving way too slow
(เกิร์ล ยัวร์ มูฝอิง เวย์ ทู สโลว์)
So follow me down [Which way?]
(โซ ฟ๊อลโล่ว มี เดาน [ วิช เวย์ ])
I’ll show you around [Okay.]
(อิลล โชว์ ยู อะราวนฺดฺ [ โอเค ])
There’s a place we got to go
(แดร์ ซา เพลส วี ก็อท ทู โก)

Follow me, follow me
(ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี)
fa-la-la-la-la
(ฟา ลา ลา ลา ลา)
Follow me, follow me
(ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี)
fa-la-la-la-la
(ฟา ลา ลา ลา ลา)
Ohh-woah-oh
(โอ้ ว้าว โอ)
Ohh-woah-oh
(โอ้ ว้าว โอ)
Ohh-woah-oh
(โอ้ ว้าว โอ)
Take me, take me out of here
(เท้ค มี , เท้ค มี เอ๊าท อ็อฝ เฮียร)
it makes me feel so, feel so
(อิท เม้ค มี ฟีล โซ , ฟีล โซ)
na-na-na-na-na.
(นา นา นา นา นา)

Baby, baby here we are all crazy
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ เฮียร วี อาร์ ออล คเรสิ)
You don’t have to worry
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ว๊อร์รี่)
na-na-na-na-na.
(นา นา นา นา นา)

So follow me down [Where to?]
(โซ ฟ๊อลโล่ว มี เดาน [ แวร์ ทู ])
Out of this town [With you?]
(เอ๊าท อ็อฝ ดิส ทาวน์ [ วิธ ยู ])
Girl you’re moving way too slow
(เกิร์ล ยัวร์ มูฝอิง เวย์ ทู สโลว์)
So follow me down [Which way?]
(โซ ฟ๊อลโล่ว มี เดาน [ วิช เวย์ ])
I’ll show you around [Okay.]
(อิลล โชว์ ยู อะราวนฺดฺ [ โอเค ])
There’s a place we got to go
(แดร์ ซา เพลส วี ก็อท ทู โก)

Follow me, follow me
(ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี)
fa-la-la-la-la
(ฟา ลา ลา ลา ลา)
Follow me, follow me
(ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี)
fa-la-la-la-la
(ฟา ลา ลา ลา ลา)
Ohh-woah-oh
(โอ้ ว้าว โอ)
Ohh-woah-oh
(โอ้ ว้าว โอ)
Ohh-woah-oh
(โอ้ ว้าว โอ)
Fa-la-la-la-la
(ฟา ลา ลา ลา ลา)

Dancing, walking
(แด็นซิง , วอคกิง)
Clock keeps on talking
(คล๊อค คี๊พ ออน ทอคอิง)
They sing, they sing
(เด ซิง , เด ซิง)
Na-na-na-na-na.
(นา นา นา นา นา)

Gentlemen and ladies,
(เจนเทิลเมน แอนด์ เลดิส ,)
animals and babies
(แอ๊นิมอล แซน เบบีสฺ)
We sing, we sing
(วี ซิง , วี ซิง)
Na-na-na-na-na.
(นา นา นา นา นา)

So follow me down [Where to?]
(โซ ฟ๊อลโล่ว มี เดาน [ แวร์ ทู ])
Out of this town [With you?]
(เอ๊าท อ็อฝ ดิส ทาวน์ [ วิธ ยู ])
Girl you’re moving way too slow
(เกิร์ล ยัวร์ มูฝอิง เวย์ ทู สโลว์)
So follow me down [Which way?]
(โซ ฟ๊อลโล่ว มี เดาน [ วิช เวย์ ])
I’ll show you around [Okay.]
(อิลล โชว์ ยู อะราวนฺดฺ [ โอเค ])
There’s a place we got to go
(แดร์ ซา เพลส วี ก็อท ทู โก)

Follow me, follow me
(ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี)
fa-la-la-la-la
(ฟา ลา ลา ลา ลา)
Follow me, follow me
(ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี)
fa-la-la-la-la
(ฟา ลา ลา ลา ลา)
Ohh-woah-oh
(โอ้ ว้าว โอ)
Ohh-woah-oh
(โอ้ ว้าว โอ)
Ohh-woah-oh
(โอ้ ว้าว โอ)
Fa-la-la-la-la
(ฟา ลา ลา ลา ลา)

Follow me, follow me
(ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี)
fa-la-la-la-la
(ฟา ลา ลา ลา ลา)
Follow me, follow me
(ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี)
fa-la-la-la-la
(ฟา ลา ลา ลา ลา)
Ohh-woah-oh
(โอ้ ว้าว โอ)
Ohh-woah-oh
(โอ้ ว้าว โอ)
Ohh-woah-oh
(โอ้ ว้าว โอ)
Fa-la-la-la-la
(ฟา ลา ลา ลา ลา)

Ah-ah-ah-oh
(อา อา อา โอ)
Ah-ah-ah-oh
(อา อา อา โอ)
Ah-ah-ah-oh
(อา อา อา โอ)
Ohhhh.
(โอ้)
Ah-ah-ah-oh
(อา อา อา โอ)
Ah-ah-ah-oh
(อา อา อา โอ)
Ah-ah-ah-oh
(อา อา อา โอ)
Ohhhh.
(โอ้)

[Down down down down.
([ เดาน เดาน เดาน เดาน)
Oh.
(โอ)
Okay.]
(โอเค ])
[Down down down down.
([ เดาน เดาน เดาน เดาน)
Oh.]
(โอ ])

Follow me, follow me
(ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี)
fa-la-la-la-la
(ฟา ลา ลา ลา ลา)
Follow me, follow me
(ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี)
fa-la-la-la-la
(ฟา ลา ลา ลา ลา)
Ohh-woah-oh
(โอ้ ว้าว โอ)
Ohh-woah-oh
(โอ้ ว้าว โอ)
Ohh-woah-oh
(โอ้ ว้าว โอ)
Fa-la-la-la-la
(ฟา ลา ลา ลา ลา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Follow Me Down คำอ่านไทย 3OH!3

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น