เนื้อเพลง Stand Up คำอ่านไทย Adema

Abusive
( อับยูซิฝ)
No more [x2]
(โน โม [ x2 ])

He says he loves you
(ฮี เซย์ ฮี ลัฝ ยู)
but the make-up will not cover up the bruises
(บั๊ท เดอะ เม้ค อั๊พ วิล น็อท โค๊ฝเฝ่อร์ อั๊พ เดอะ บรูส)
he left on you
(ฮี เล๊ฟท ออน ยู)
I’ve tried to stop the cycle for you,
(แอฝ ทไร ทู สท๊อพ เดอะ ไซ๊เคิ้ล ฟอร์ ยู ,)
this relationship is wack
(ดิส ริเลฌันฌิพ อีส แวค)
You bastard, don’t touch her anymore
(ยู แบซเทิด , ด้อนท์ ทั๊ช เฮอ แอนนี่มอ)

Stand Up, Stand Up
(สแทนด์ อั๊พ , สแทนด์ อั๊พ)
He’s a drunk and abusive
(อีส ซา ดรั๊งค แอนด์ อับยูซิฝ)
Stand Up, Stand Up
(สแทนด์ อั๊พ , สแทนด์ อั๊พ)
He thinks that you’ll never leave him
(ฮี ทริ๊งค แดท โยว เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ฮิม)
Stand Up, Stand Up
(สแทนด์ อั๊พ , สแทนด์ อั๊พ)
I wont let him get near you
(ไอ ว็อนท เล็ท ฮิม เก็ท เนียร์ ยู)
Stand Up, Stand Up
(สแทนด์ อั๊พ , สแทนด์ อั๊พ)
Next time’s your fault when he hurts you
(เน๊กซท ไทม์ ยุร ฟอลท เว็น ฮี เฮิร์ท ยู)

I think that you should have the chance
(ไอ ทริ๊งค แดท ยู เชิด แฮ็ฝ เดอะ แช้นซํ)
to enjoy the friends you have
(ทู เอ็นจอย เดอะ เฟรน ยู แฮ็ฝ)
He wants to erase them
(ฮี ว้อนท ทู อีเรส เด็ม)
I know that you were trying hard
(ไอ โนว์ แดท ยู เวอ ทไรอิง ฮาร์ด)
not to show up but the coward is an asshole
(น็อท ทู โชว์ อั๊พ บั๊ท เดอะ โค๊หวาร์ด อีส แอน แอสโฮล)
He’s SHAMELESS!
(อีส เฌมเล็ซ !)

Stand Up, Stand Up
(สแทนด์ อั๊พ , สแทนด์ อั๊พ)
He’s a drunk and abusive
(อีส ซา ดรั๊งค แอนด์ อับยูซิฝ)
Stand Up, Stand Up
(สแทนด์ อั๊พ , สแทนด์ อั๊พ)
He thinks that you’ll never leave him
(ฮี ทริ๊งค แดท โยว เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ฮิม)
Stand Up, Stand Up
(สแทนด์ อั๊พ , สแทนด์ อั๊พ)
I wont let him get near you
(ไอ ว็อนท เล็ท ฮิม เก็ท เนียร์ ยู)
Stand Up, Stand Up
(สแทนด์ อั๊พ , สแทนด์ อั๊พ)
Next time’s your fault when he hurts you
(เน๊กซท ไทม์ ยุร ฟอลท เว็น ฮี เฮิร์ท ยู)

Abusive
(อับยูซิฝ)
No more [x2]
(โน โม [ x2 ])
Abusive
(อับยูซิฝ)
No more [x2]
(โน โม [ x2 ])

Stand Up, Stand Up
(สแทนด์ อั๊พ , สแทนด์ อั๊พ)
It’s not your fault when he hits you
(อิทซ น็อท ยุร ฟอลท เว็น ฮี ฮิท ยู)
Stand Up, Stand Up
(สแทนด์ อั๊พ , สแทนด์ อั๊พ)
He thinks that you’ll never leave him
(ฮี ทริ๊งค แดท โยว เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ฮิม)
Stand Up, Stand Up, Stand Up
(สแทนด์ อั๊พ , สแทนด์ อั๊พ , สแทนด์ อั๊พ)
He’ll always hurt you
(เฮ็ลล ออลเว เฮิร์ท ยู)
Stand Up, Stand Up, Stand Up
(สแทนด์ อั๊พ , สแทนด์ อั๊พ , สแทนด์ อั๊พ)
One day he’ll kill you
(วัน เดย์ เฮ็ลล คิลล์ ยู)
Stand Up, Stand Up, Stand Up
(สแทนด์ อั๊พ , สแทนด์ อั๊พ , สแทนด์ อั๊พ)
He’s always hurting you
(อีส ออลเว เฮอดิง ยู)
Stand Up, Stand Up, Stand Up
(สแทนด์ อั๊พ , สแทนด์ อั๊พ , สแทนด์ อั๊พ)
One day he’ll kill you
(วัน เดย์ เฮ็ลล คิลล์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stand Up คำอ่านไทย Adema

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น