เนื้อเพลง Can’t Not คำอ่านไทย Alanis Morissette

i’d be lying if I said I was completely unscathed
( อาย บี ลายยิง อิ๊ฟ ฟาย เซ็ด ดาย วอส ค็อมพลีทลี unscathed)
I might be proving you right with my silence or my retaliation
(ไอ ไมท บี พรูฝวิ่ง ยู ไร๊ท วิธ มาย ไซเล็นซ ออ มาย ริแทลิเอฌัน)
would I be letting you win in my non reaction?
(เวิด ดาย บี เลทดิง ยู วิน อิน มาย นอน ริแอคฌัน)
how would I explain?
(ฮาว เวิด ดาย เอ็กซเพลน)
how would I explain this to my children if I had them?
(ฮาว เวิด ดาย เอ็กซเพลน ดิส ทู มาย ชีลดเร็น อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด เด็ม)
because I can’t not
(บิคอส ไอ แค็นท น็อท)
because I can’t not
(บิคอส ไอ แค็นท น็อท)
because I can’t afford to be misread one more time
(บิคอส ไอ แค็นท แอฟฟอร์ด ทู บี มิซเรด วัน โม ไทม์)
would I be whining if I said I needed a hug?
(เวิด ดาย บี ฮไวนอิง อิ๊ฟ ฟาย เซ็ด ดาย นี๊ด อะ ฮัก)
would you feel slighted if I said your love’s not enough?
(เวิด ยู ฟีล ซไลท อิ๊ฟ ฟาย เซ็ด ยุร ลัฝ น็อท อีน๊าฟ)
how can I complain?
(ฮาว แคน นาย คอมเพลน)
how can I complain when i’m the one who reaches for it?
(ฮาว แคน นาย คอมเพลน เว็น แอม ดิ วัน ฮู รีเชด ฟอร์ อิท)
because I can’t not
(บิคอส ไอ แค็นท น็อท)
because I can’t not
(บิคอส ไอ แค็นท น็อท)
because I cannot walk without my crutches
(บิคอส ไอ แคนน็อท ว๊อล์ค วิธเอ๊าท มาย คัดเชด)
because I can’t not
(บิคอส ไอ แค็นท น็อท)
because I can’t not
(บิคอส ไอ แค็นท น็อท)
because I can’t help wonder why you ask me
(บิคอส ไอ แค็นท เฮ้ลพ วั๊นเด้อร วาย ยู อาสคฺ มี)
to all the unheard wisdom in the schoolyard
(ทู ออล ดิ unheard วีสดัม อิน เดอะ schoolyard)
you think you’re the right ones
(ยู ทริ๊งค ยัวร์ เดอะ ไร๊ท วัน)
you think you’re the charmed ones i’m sure
(ยู ทริ๊งค ยัวร์ เดอะ ชาร์ม วัน แอม ชัวร์)
how can you go on with such conviction?
(ฮาว แคน ยู โก ออน วิธ ซัช ค็อนฝีคฌัน)
and who do you think you are why do you question me?
(แอนด์ ฮู ดู ยู ทริ๊งค ยู อาร์ วาย ดู ยู เคว๊สชั่น มี)
because we can’t not
(บิคอส วี แค็นท น็อท)
because we can’t not
(บิคอส วี แค็นท น็อท)
because we can’t help laugh at underestimations
(บิคอส วี แค็นท เฮ้ลพ ล๊าฟ แอ็ท underestimations)
because we can’t not
(บิคอส วี แค็นท น็อท)
because we can’t not
(บิคอส วี แค็นท น็อท)
because we can’t afford to be misled one more time
(บิคอส วี แค็นท แอฟฟอร์ด ทู บี มิซเลด วัน โม ไทม์)
because we can’t not
(บิคอส วี แค็นท น็อท)
because we can’t not
(บิคอส วี แค็นท น็อท)
because we cannot help without your willingness
(บิคอส วี แคนน็อท เฮ้ลพ วิธเอ๊าท ยุร วีลลิงเน็ซ)
why do you affect me? why do you affect me still?
(วาย ดู ยู แอฟเฟค มี วาย ดู ยู แอฟเฟค มี สทิลล)
why do you hinder me? why do you hinder me still?
(วาย ดู ยู ไฮนเดอะ มี วาย ดู ยู ไฮนเดอะ มี สทิลล)
why do you unnerve? why do you unnerve me still?
(วาย ดู ยู อะเนิฝ วาย ดู ยู อะเนิฝ มี สทิลล)
why do you trigger me? why do you trigger me still?
(วาย ดู ยู ทริ๊กเก้อร์ มี วาย ดู ยู ทริ๊กเก้อร์ มี สทิลล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Not คำอ่านไทย Alanis Morissette

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น