เนื้อเพลง Thug N U Thug N Me คำอ่านไทย K-Ci & Jojo

[Tupac]
( [ ทูแปค ])
By age 13 I was buckwild
(บาย เอจ 13 ไอ วอส บัควายแอล)
Good in my knucklegame
(กู๊ด อิน มาย knucklegame)
Made it through a tough childhood
(เมด อิท ทรู อะ ทั๊ฟ ไชลดฮุด)
Never be the same
(เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เซม)
Walked in my daddy’s shoes
(ว๊อล์ค อิน มาย แดดดิ ชู)
No time to be a peaceful man
(โน ไทม์ ทู บี อะ พีซฟุล แมน)
Just shatter fools
(จั๊สท แฌทเทอะ ฟูล)
That’s ’til I put my eyes on you
(แด้ท ทิล ไอ พุท มาย อาย ออน ยู)
Goddamn sweetheart
(ก๊อดแดม สวีทฮาร์ท)
You got some thighs on you
(ยู ก็อท ซัม ไธ ออน ยู)
Now I can’t wait to get you home
(นาว ไอ แค็นท เว้ท ทู เก็ท ยู โฮม)
Get you all alone
(เก็ท ยู ออล อะโลน)
In my bedroom
(อิน มาย เบดรูม)
Baby can we bone and get it on?
(เบ๊บี้ แคน วี โบน แอนด์ เก็ท ดิธ ออน)
Tell me lady how you like me
(เทลล มี เล๊ดี้ ฮาว ยู ไล๊ค มี)
And if you want it harder, baby
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ อาณ์เดอ , เบ๊บี้)
Come and bite me
(คัม แอนด์ ไบ้ท์ มี)
But do it lightly
(บั๊ท ดู อิท ไลทลิ)
Cuz that excites me
(คัซ แดท เอ็กไซ๊ทํ มี)
The lady bite
(เดอะ เล๊ดี้ ไบ้ท์)
And if you lick me right
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ลิค มี ไร๊ท)
I’ll do it all night
(อิลล ดู อิท ดอร์ ไน๊ท)
Only got f*cked by a drug dealer
(โอ๊นลี่ ก็อท เอฟ *cked บาย อะ ดรัก ดีลเออะ)
Never felt the real
(เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท เดอะ เรียล)
passion of a thug n*gga
(แพ๊ชชั่น อ็อฝ อะ ธัก เอ็น *gga)
Though I like the way you scream when you lovin’ me
(โธ ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู สครีม เว็น ยู ลัฝวิน มี)
I’m goin deep
(แอม โกอิน ดี๊พ)
It’s the thug in me
(อิทซ เดอะ ธัก อิน มี)
So whatcha sayin, girl?
(โซ วอทชา เซย์อิน , เกิร์ล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Thug n*gga like me
(ธัก เอ็น *gga ไล๊ค มี)
Need a thug lady like you
(นี๊ด อะ ธัก เล๊ดี้ ไล๊ค ยู)
I got alotta thug in me [In me]
(ไอ ก็อท อาหลอดทา ธัก อิน มี [ อิน มี ])
That I wanna put in you [Put in you]
(แดท ไอ วอนนา พุท อิน ยู [ พุท อิน ยู ])

Thug n*gga like me
(ธัก เอ็น *gga ไล๊ค มี)
Need a thug lady like you
(นี๊ด อะ ธัก เล๊ดี้ ไล๊ค ยู)
I got alotta thug in me
(ไอ ก็อท อาหลอดทา ธัก อิน มี)
That I wanna give to you, girl
(แดท ไอ วอนนา กี๊ฝ ทู ยู , เกิร์ล)

[K-Ci]
([ เค Ci ])
Woke up this mornin’
(โวค อั๊พ ดิส มอร์นิน)
Feelin’ kinda horny
(ฟีลิน กินดา ฮอนิ)
I want you to come over
(ไอ ว้อนท ยู ทู คัม โอ๊เฝ่อร)
To get some of this thug love
(ทู เก็ท ซัม อ็อฝ ดิส ธัก ลัฝ)
Tell me how you want it, girl
(เทลล มี ฮาว ยู ว้อนท ดิธ , เกิร์ล)
Tell me how you like it, girl
(เทลล มี ฮาว ยู ไล๊ค อิท , เกิร์ล)
Tell me do you need it, girl
(เทลล มี ดู ยู นี๊ด ดิท , เกิร์ล)
Don’t try to fight it
(ด้อนท์ ธราย ทู ไฟ้ท ดิธ)
Come on
(คัมมอน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Thug n*gga like me
(ธัก เอ็น *gga ไล๊ค มี)
Need a thug lady like you
(นี๊ด อะ ธัก เล๊ดี้ ไล๊ค ยู)
I got alotta thug in me [In me]
(ไอ ก็อท อาหลอดทา ธัก อิน มี [ อิน มี ])
That I wanna put in you [Put in you]
(แดท ไอ วอนนา พุท อิน ยู [ พุท อิน ยู ])

Thug n*gga like me
(ธัก เอ็น *gga ไล๊ค มี)
Need a thug lady like you
(นี๊ด อะ ธัก เล๊ดี้ ไล๊ค ยู)
I got alotta thug in me
(ไอ ก็อท อาหลอดทา ธัก อิน มี)
That I wanna give to you, girl
(แดท ไอ วอนนา กี๊ฝ ทู ยู , เกิร์ล)

[K-Ci]
([ เค Ci ])
How do you want it? [How do you want it?]
(ฮาว ดู ยู ว้อนท ดิธ [ ฮาว ดู ยู ว้อนท ดิธ ])
I said toss it up [Toss it up]
(ไอ เซ็ด ท็อซ ซิท อั๊พ [ ท็อซ ซิท อั๊พ ])
Let me be your dentist [Be your dentist]
(เล็ท มี บี ยุร เดนทิซท [ บี ยุร เดนทิซท ])
Let me floss it up [Floss it up]
(เล็ท มี ฟล็อซ ซิท อั๊พ [ ฟล็อซ ซิท อั๊พ ])
Tell me how you want it [Want it]
(เทลล มี ฮาว ยู ว้อนท ดิธ [ ว้อนท ดิธ ])
Tell me how you need it [Need it]
(เทลล มี ฮาว ยู นี๊ด ดิท [ นี๊ด ดิท ])
Tell me how you like it [Like it]
(เทลล มี ฮาว ยู ไล๊ค อิท [ ไล๊ค อิท ])
Don’t try to fight it [Fight it]
(ด้อนท์ ธราย ทู ไฟ้ท ดิธ [ ไฟ้ท ดิธ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Thug n*gga like me
(ธัก เอ็น *gga ไล๊ค มี)
Need a thug lady like you
(นี๊ด อะ ธัก เล๊ดี้ ไล๊ค ยู)
I got alotta thug in me [In me]
(ไอ ก็อท อาหลอดทา ธัก อิน มี [ อิน มี ])
That I wanna put in you [Put in you]
(แดท ไอ วอนนา พุท อิน ยู [ พุท อิน ยู ])

Thug n*gga like me
(ธัก เอ็น *gga ไล๊ค มี)
Need a thug lady like you
(นี๊ด อะ ธัก เล๊ดี้ ไล๊ค ยู)
I got alotta thug in me
(ไอ ก็อท อาหลอดทา ธัก อิน มี)
That I wanna give to you, girl
(แดท ไอ วอนนา กี๊ฝ ทู ยู , เกิร์ล)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Moan baby when we bone/It’s on
(โมน เบ๊บี้ เว็น วี โบน /อิทซ ออน)
It’s so strong n*ggas in the next room will come
(อิทซ โซ สทรอง เอ็น *ggas ซิน เดอะ เน๊กซท รูม วิล คัม)
I got your head swinging
(ไอ ก็อท ยุร เฮด สวิงงิง)
Tongue kissing
(ทั๊ง คิสซิง)
As I hit it from the back
(แอส ซาย ฮิท ดิธ ฟรอม เดอะ แบ็ค)
With the bed ringing
(วิธ เดอะ เบ๊ด รีงอิง)
Give me space
(กี๊ฝ มี สเพ๊ซ)
As I lick your face
(แอส ซาย ลิค ยุร เฟซ)
Stick the place
(สทิ๊ค เดอะ เพลส)
Sychronized so I grind
(Sychronized โซ ไอ ไกรนด)
When they kick the bass
(เว็น เด คิ๊ค เดอะ แบ็ซ)
Love f*cking in the mornin’
(ลัฝ เอฟ *คิง อิน เดอะ มอร์นิน)
I get you wet, bust a sweat
(ไอ เก็ท ยู เว๊ท , บัซท ดา สเว็ท)
Then I’m gone
(เด็น แอม กอน)
Left you on your own, girl
(เล๊ฟท ยู ออน ยุร โอว์น , เกิร์ล)
Tell me what you feel like
(เทลล มี ว๊อท ยู ฟีล ไล๊ค)
Blindfolded I’m cold do it real nice
(บไลโฟล แอม โคลด์ ดู อิท เรียล ไน๊ซ์)
That’s if it feel right
(แด้ท อิ๊ฟ อิท ฟีล ไร๊ท)
Maybe it’s the thug in me
(เมบี อิทซ เดอะ ธัก อิน มี)
I pull your hair
(ไอ พูลล ยุร แฮร์)
While we f*cking in the chair
(ไวล์ วี เอฟ *คิง อิน เดอะ แชร์)
When you loving me
(เว็น ยู ลัฝอิง มี)
Up against the wall
(อั๊พ อะเก๊นสท เดอะ วอลล์)
You can have it all
(ยู แคน แฮ็ฝ อิท ดอร์)
Just try
(จั๊สท ธราย)
Bet my kiss can get you high
(เบ๊ท มาย คิซ แคน เก็ท ยู ไฮฮ)
Don’t pass by
(ด้อนท์ เพซ บาย)
Grab me by my nuts
(แกร๊บ มี บาย มาย นัท)
When I’m loving you
(เว็น แอม ลัฝอิง ยู)
Now open up and let me put the thug in you
(นาว โอ๊เพ่น อั๊พ แอนด์ เล็ท มี พุท เดอะ ธัก อิน ยู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Thug n*gga like me
(ธัก เอ็น *gga ไล๊ค มี)
Need a thug lady like you
(นี๊ด อะ ธัก เล๊ดี้ ไล๊ค ยู)
I got alotta thug in me [In me]
(ไอ ก็อท อาหลอดทา ธัก อิน มี [ อิน มี ])
That I wanna put in you [Put in you]
(แดท ไอ วอนนา พุท อิน ยู [ พุท อิน ยู ])
Thug n*gga like me
(ธัก เอ็น *gga ไล๊ค มี)
Need a thug lady like you
(นี๊ด อะ ธัก เล๊ดี้ ไล๊ค ยู)
I got alotta thug in me
(ไอ ก็อท อาหลอดทา ธัก อิน มี)
That I wanna give to you, girl
(แดท ไอ วอนนา กี๊ฝ ทู ยู , เกิร์ล)

[feat. Tupac]
([ ฟีท ทูแปค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thug N U Thug N Me คำอ่านไทย K-Ci & Jojo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น