เนื้อเพลง Prayer of St. Francis คำอ่านไทย Sarah McLachlan

Lord make me an instrument of your peace,
( หลอร์ด เม้ค มี แอน อิ๊นสทรูเม้นท อ็อฝ ยุร พี๊ซ ,)
Where there is hatred let me sow love.
(แวร์ แดร์ อีส เฮทเร็ด เล็ท มี เซา ลัฝ)
Where there is injury, pardon.
(แวร์ แดร์ อีส อีนเจอะริ , พ๊าร์ด่อน)
Where there is doubt, faith.
(แวร์ แดร์ อีส เดาท , เฟท)
Where there is despair, hope.
(แวร์ แดร์ อีส ดิซแพ , โฮพ)
Where there is darkness, light.
(แวร์ แดร์ อีส ดาคเน็ซ , ไล๊ท)
And where there is sadness, joy.
(แอนด์ แวร์ แดร์ อีส แซดเน็ซ , จอย)

O divine master grant that i may
(โอ ดิไฝน ม๊าสเต้อร์ แกร๊นท แดท ไอ เมย์)
Not so much seek to be consoled as to console;
(น็อท โซ มัช ซี๊ค ทู บี ค็อนโซล แอส ทู ค็อนโซล 😉
To be understood as to understand;
(ทู บี อันเดิซทูด แอส ทู อั๊นเด้อรสแทนด 😉
To be loved as to love
(ทู บี ลัฝ แอส ทู ลัฝ)
For it is in giving that we receive-
(ฟอร์ อิท อีส ซิน กีฝวิง แดท วี รีซี๊ฝ)
It is in pardoning that we are pardoned.
(อิท อีส ซิน pardonings แดท วี อาร์ พ๊าร์ด่อน)
And it’s in dying that we are born to eternal life.
(แอนด์ อิทซ ซิน ไดอิง แดท วี อาร์ บอน ทู อิทเท๊อร์น่อล ไล๊ฟ)
Amen.
(เอเมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Prayer of St. Francis คำอ่านไทย Sarah McLachlan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น