เนื้อเพลง Best Friend’s Man คำอ่านไทย Gemma Fox

He was my best friend’s man,
( ฮี วอส มาย เบ๊สท์ เฟรน แมน ,)
I don’t know why but I slept with him.
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย บั๊ท ไอ ซเล็พท วิธ ฮิม)
Now she’s mad and I feel bad,
(นาว ชี แม้ด แอนด์ ดาย ฟีล แบ้ด ,)
It’s over now,
(อิทซ โอ๊เฝ่อร นาว ,)
It didn’t mean a thing
(อิท ดิ๊นอิน มีน อะ ทริง)
Girlfriend I’m sorry.
(เกลิลเฟรน แอม ซ๊อรี่)
I slept with my best friend’s man,
(ไอ ซเล็พท วิธ มาย เบ๊สท์ เฟรน แมน ,)
I don’t know why but I slept with him.
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย บั๊ท ไอ ซเล็พท วิธ ฮิม)
Now she’s mad and I feel bad,
(นาว ชี แม้ด แอนด์ ดาย ฟีล แบ้ด ,)
It’s over now,
(อิทซ โอ๊เฝ่อร นาว ,)
It didn’t mean a thing
(อิท ดิ๊นอิน มีน อะ ทริง)
Girlfriend I’m sorry.
(เกลิลเฟรน แอม ซ๊อรี่)

Girl I gotta tell you something bout your man and me,
(เกิร์ล ไอ กอททะ เทลล ยู ซัมติง เบาท ยุร แมน แอนด์ มี ,)
How we,
(ฮาว วี ,)
Crept between the sheets.
(คแร็พท บีทะวีน เดอะ ฌีท)
It didn’t mean anything to me,
(อิท ดิ๊นอิน มีน เอนอิธิง ทู มี ,)
But I gotta tell you all the same.
(บั๊ท ไอ กอททะ เทลล ยู ออล เดอะ เซม)
Coz as he called my name,
(คอซ แอส ฮี คอลลํ มาย เนม ,)
Believe I felt ashamed.
(บีลี๊ฝ ไอ เฟ็ลท อะเชมดฺ)
I know I broke the rules,
(ไอ โนว์ ไอ บโรค เดอะ รูล ,)
I acted like a fool.
(ไอ แอ๊คท ไล๊ค เก ฟูล)
I know I broke your trust,
(ไอ โนว์ ไอ บโรค ยุร ทรัสท ,)
There’s no forgiving us.
(แดร์ โน ฟอร์กิฝวิ่ง อัซ)
You are my only friend,
(ยู อาร์ มาย โอ๊นลี่ เฟรน ,)
Girl can we start again.
(เกิร์ล แคน วี สท๊าร์ท อะเกน)
Oh, I’m so sorry…
(โอ , แอม โซ ซ๊อรี่)

He was my best friend’s man,
(ฮี วอส มาย เบ๊สท์ เฟรน แมน ,)
I don’t know why but I slept with him.
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย บั๊ท ไอ ซเล็พท วิธ ฮิม)
Now she’s mad and I feel bad,
(นาว ชี แม้ด แอนด์ ดาย ฟีล แบ้ด ,)
It’s over now,
(อิทซ โอ๊เฝ่อร นาว ,)
It didn’t mean a thing
(อิท ดิ๊นอิน มีน อะ ทริง)
Girlfriend I’m sorry.
(เกลิลเฟรน แอม ซ๊อรี่)

I never meant to cause you pain [Uh Uh],
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู ค๊อส ยู เพน [ อา อา ] ,)
I’m sorry and I feel ashamed.
(แอม ซ๊อรี่ แอนด์ ดาย ฟีล อะเชมดฺ)
I didn’t wanna make you cry [Uh Uh],
(ไอ ดิ๊นอิน วอนนา เม้ค ยู คราย [ อา อา ] ,)
But I can’t keep living this lie.
(บั๊ท ไอ แค็นท คี๊พ ลีฝอิง ดิส ไล)
Girl I know I’ve been untrue,
(เกิร์ล ไอ โนว์ แอฝ บีน อันทรู ,)
All the stress I put you through.
(ออล เดอะ สเทรสส ซาย พุท ยู ทรู)
And I broke your happy home,
(แอนด์ ดาย บโรค ยุร แฮ๊พพี่ โฮม ,)
And now you’re all alone.
(แอนด์ นาว ยัวร์ ออล อะโลน)

Oh, I’m so sorry,
(โอ , แอม โซ ซ๊อรี่ ,)
I’m so sorry.
(แอม โซ ซ๊อรี่)
Oh, I’m so sorry,
(โอ , แอม โซ ซ๊อรี่ ,)
Cause he was…
(ค๊อส ฮี วอส)

He was my best friend’s man,
(ฮี วอส มาย เบ๊สท์ เฟรน แมน ,)
I don’t know why but I slept with him.
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย บั๊ท ไอ ซเล็พท วิธ ฮิม)
Now she’s mad and I feel bad,
(นาว ชี แม้ด แอนด์ ดาย ฟีล แบ้ด ,)
It’s over now,
(อิทซ โอ๊เฝ่อร นาว ,)
It didn’t mean a thing
(อิท ดิ๊นอิน มีน อะ ทริง)
Girlfriend I’m sorry.
(เกลิลเฟรน แอม ซ๊อรี่)
I slept with my best friend’s man,
(ไอ ซเล็พท วิธ มาย เบ๊สท์ เฟรน แมน ,)
I don’t know why but I slept with him.
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย บั๊ท ไอ ซเล็พท วิธ ฮิม)
Now she’s mad and I feel bad,
(นาว ชี แม้ด แอนด์ ดาย ฟีล แบ้ด ,)
It’s over now,
(อิทซ โอ๊เฝ่อร นาว ,)
It didn’t mean a thing
(อิท ดิ๊นอิน มีน อะ ทริง)
Girlfriend I’m sorry.
(เกลิลเฟรน แอม ซ๊อรี่)

How could I put a man before my friend [yeah],
(ฮาว เคิด ดาย พุท ดา แมน บีฟอร์ มาย เฟรน [ เย่ ] ,)
I’m sorry,
(แอม ซ๊อรี่ ,)
I’m sorry,
(แอม ซ๊อรี่ ,)
It’s over.
(อิทซ โอ๊เฝ่อร)
Believe I never meant to hurt my friend [yeah],
(บีลี๊ฝ ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู เฮิร์ท มาย เฟรน [ เย่ ] ,)
I promise,
(ไอ พรอมอิซ ,)
I promise,
(ไอ พรอมอิซ ,)
It’s over.
(อิทซ โอ๊เฝ่อร)
How could I put a man before my friend [yeah],
(ฮาว เคิด ดาย พุท ดา แมน บีฟอร์ มาย เฟรน [ เย่ ] ,)
I’m sorry,
(แอม ซ๊อรี่ ,)
I’m sorry,
(แอม ซ๊อรี่ ,)
It’s over.
(อิทซ โอ๊เฝ่อร)
Believe I never meant to hurt my friend [yeah],
(บีลี๊ฝ ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู เฮิร์ท มาย เฟรน [ เย่ ] ,)
I promise,
(ไอ พรอมอิซ ,)
I promise,
(ไอ พรอมอิซ ,)
It’s over.
(อิทซ โอ๊เฝ่อร)

He was my best friend’s man,
(ฮี วอส มาย เบ๊สท์ เฟรน แมน ,)
I don’t know why but I slept with him.
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย บั๊ท ไอ ซเล็พท วิธ ฮิม)
Now she’s mad and I feel bad,
(นาว ชี แม้ด แอนด์ ดาย ฟีล แบ้ด ,)
It’s over now,
(อิทซ โอ๊เฝ่อร นาว ,)
It didn’t mean a thing
(อิท ดิ๊นอิน มีน อะ ทริง)
Girlfriend I’m sorry.
(เกลิลเฟรน แอม ซ๊อรี่)
I slept with my best friend’s man,
(ไอ ซเล็พท วิธ มาย เบ๊สท์ เฟรน แมน ,)
I don’t know why but I slept with him.
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย บั๊ท ไอ ซเล็พท วิธ ฮิม)
Now she’s mad and I feel bad,
(นาว ชี แม้ด แอนด์ ดาย ฟีล แบ้ด ,)
It’s over now,
(อิทซ โอ๊เฝ่อร นาว ,)
It didn’t mean a thing
(อิท ดิ๊นอิน มีน อะ ทริง)
Girlfriend I’m sorry.
(เกลิลเฟรน แอม ซ๊อรี่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Best Friend’s Man คำอ่านไทย Gemma Fox

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น