เนื้อเพลง I Hope That I Don’t Fall in Love with You คำอ่านไทย Hootie & the Blowfish

Well I hope that I don’t fall in love with you.
( เวลล ไอ โฮพ แดท ไอ ด้อนท์ ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ ยู)
‘Cause falling in love just makes me blue.
(ค๊อส ฟ๊อลิง อิน ลัฝ จั๊สท เม้ค มี บลู)
Well the music plays and you display your heart for me to see,
(เวลล เดอะ มิ๊วสิค เพลย์ แซน ยู ดิสเพลย์ ยุร ฮาร์ท ฟอร์ มี ทู ซี ,)
I had a beer and now I hear you calling out for me.
(ไอ แฮ็ด อะ เบีย แอนด์ นาว ไอ เฮียร ยู คอลลิง เอ๊าท ฟอร์ มี)
And I hope that I don’t fall in love with you.
(แอนด์ ดาย โฮพ แดท ไอ ด้อนท์ ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ ยู)
Well the room is crowded, people everywhere
(เวลล เดอะ รูม อีส คราวดํ , พี๊เพิ่ล เอวี่แวร์)
And I wonder should I offer you a chair?
(แอนด์ ดาย วั๊นเด้อร เชิด ดาย อ๊อฟเฟ่อร์ ยู อะ แชร์)
Well if you sit down with this old clown,
(เวลล อิ๊ฟ ยู ซิท เดาน วิธ ดิส โอลด์ คลาวนํ ,)
Take that frown and break it, before the evening’s gone away,
(เท้ค แดท ฟเราน แอนด์ เบร๊ค อิท , บีฟอร์ ดิ อี๊ฝนิ่ง กอน อะเวย์ ,)
I think that we could make it,
(ไอ ทริ๊งค แดท วี เคิด เม้ค อิท ,)
And I hope that I don’t fall in love with you.
(แอนด์ ดาย โฮพ แดท ไอ ด้อนท์ ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ ยู)
Well the night does funny things inside a man.
(เวลล เดอะ ไน๊ท โด ฟันนิ ทริง อิ๊นไซด์ อะ แมน)
These old tomcat feelings you don’t understand,
(ฑิส โอลด์ tomcat ฟีลอิง ยู ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด ,)
Well I turn around to look at you; you light a cigarette,
(เวลล ไอ เทิร์น อะราวนฺดฺ ทู ลุ๊ค แกท ยู ; ยู ไล๊ท ดา ซิกะเรท ,)
I wish I had the guts to bum one, but we’ve never met.
(ไอ วิ๊ช ไอ แฮ็ด เดอะ กัท ทู บัม วัน , บั๊ท หวีบ เน๊เฝ่อร์ เม็ท)
And I hope that I don’t fall in love with you.
(แอนด์ ดาย โฮพ แดท ไอ ด้อนท์ ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ ยู)
I can see that you are lonesome just like me,
(ไอ แคน ซี แดท ยู อาร์ โลนซัม จั๊สท ไล๊ค มี ,)
And it being late, You’d like some some company.
(แอนด์ ดิท บีอิง เหลท , ยูต ไล๊ค ซัม ซัม คัมพะนิ)
Well I turn around to look at you, and you look back at me,
(เวลล ไอ เทิร์น อะราวนฺดฺ ทู ลุ๊ค แกท ยู , แอนด์ ยู ลุ๊ค แบ็ค แกท มี ,)
The guy you’re with has up and split the chair next to you’s free.
(เดอะ กาย ยัวร์ วิธ แฮ็ส อั๊พ แอนด์ สพลิ๊ท เดอะ แชร์ เน๊กซท ทู ยู ฟรี)
And I hope that you don’t fall in love with me.
(แอนด์ ดาย โฮพ แดท ยู ด้อนท์ ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ มี)
Now it’s closing time, the music’s fading out.
(นาว อิทซ โครสซิง ไทม์ , เดอะ มิ๊วสิค เฟดิง เอ๊าท)
Last call for drinks, I’ll have another stout.
(ล๊าสท คอลลํ ฟอร์ ดริ๊งค , อิลล แฮ็ฝ อะน๊าเทร่อร์ ซเทาท)
Well I turn around to look at you; you’re nowhere to be found,
(เวลล ไอ เทิร์น อะราวนฺดฺ ทู ลุ๊ค แกท ยู ; ยัวร์ โนแวร์ ทู บี เฟานด ,)
I search the place for your lost face,
(ไอ เซิร์ช เดอะ เพลส ฟอร์ ยุร ล็อซท เฟซ ,)
Guess I’ll have another round.
(เกสส อิลล แฮ็ฝ อะน๊าเทร่อร์ ราวนด)
And I think that I just fell in love with you.
(แอนด์ ดาย ทริ๊งค แดท ไอ จั๊สท เฟ็ล อิน ลัฝ วิธ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Hope That I Don’t Fall in Love with You คำอ่านไทย Hootie & the Blowfish

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น