เนื้อเพลง Getcha Getcha คำอ่านไทย Nelly feat St. Lunatics

[HO!] [HEY!]
( [ โฮ ! ] [ เฮ ! ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
See the band played on
(ซี เดอะ แบนด์ เพลย์ ออน)
[Getcha, getcha, getcha, I better getcha]
([ แกทชา , แกทชา , แกทชา , ไอ เบ๊ทเท่อร์ แกทชา ])
And they was singin my song
(แอนด์ เด วอส ซิงอิน มาย ซ็อง)
[Getcha, getcha, getcha, gonna getcha, right?]
([ แกทชา , แกทชา , แกทชา , กอนนะ แกทชา , ไร๊ท ])
[Repeat x4]
([ รีพี๊ท x4 ])

Watch the band play on
(ว๊อทช เดอะ แบนด์ เพลย์ ออน)

[Nelly]
([ เนลลี ])
I got them folks on the left, man they going like [HO!]
(ไอ ก็อท เด็ม โฟล้ค ออน เดอะ เล๊ฟท , แมน เด โกอิ้ง ไล๊ค [ โฮ ! ])
I got them folks on the right, and they be screaming like [HEY!]
(ไอ ก็อท เด็ม โฟล้ค ออน เดอะ ไร๊ท , แอนด์ เด บี ซครีมอิง ไล๊ค [ เฮ ! ])
I got them folks in the back, man they be yelling like [HO!]
(ไอ ก็อท เด็ม โฟล้ค ซิน เดอะ แบ็ค , แมน เด บี เยลลิง ไล๊ค [ โฮ ! ])
I got them folks down front, waving they hands like [HEY!]
(ไอ ก็อท เด็ม โฟล้ค เดาน ฟร๊อนท , เวฝวิ่ง เด แฮนด์ ไล๊ค [ เฮ ! ])

[Kyjuan]
([ คายจึน ])
What we gonna do about the middle, man? [HO!]
(ว๊อท วี กอนนะ ดู อะเบ๊าท เดอะ มิ๊ดเดิ้ล , แมน [ โฮ ! ])
They get it swinging, juke jumping, a little man [HEY!]
(เด เก็ท ดิธ สวิงงิง , juke จัมปิง , อะ ลิ๊ทเทิ่ล แมน [ เฮ ! ])
I’m from the middle man, watch dirty entertain [HO!]
(แอม ฟรอม เดอะ มิ๊ดเดิ้ล แมน , ว๊อทช เดอทิ เอ๊นเทอร์เทน [ โฮ ! ])
Capacity ten thousand, we packed the whole thing [HEY!]
(คะแพซอิทิ เท็น เธ๊าซั่นด , วี แพ็ค เดอะ โฮล ทริง [ เฮ ! ])

[Ali]
([ เอลลี ])
To get the spot leaning That’s what we trying for
(ทู เก็ท เดอะ สพอท ลีนอิง แด้ท ว๊อท วี ทไรอิง ฟอร์)
We all we got, that’s why we rhyme so
(วี ออล วี ก็อท , แด้ท วาย วี ไรม โซ)
I feel we the best, no sense in lying, though
(ไอ ฟีล วี เดอะ เบ๊สท์ , โน เซ้นส อิน ลายยิง , โธ)
Now, all together, watch the crowd go
(นาว , ออล ทูเก๊ทเธ่อร์ , ว๊อทช เดอะ คราวดํ โก)

[Murphy Lee]
([ เมอร์ฟรี ลี ])
I’m just a dirty from the Lou, I got a whole lot of [HO!]
(แอม จั๊สท ดา เดอทิ ฟรอม เดอะ ลู , ไอ ก็อท ดา โฮล ล็อท อ็อฝ [ โฮ ! ])
Smoking on some sh*t from a barn they call [HEY!]
(สโมคกิ้ง ออน ซัม ฌะ *ที ฟรอม มา บาน เด คอลลํ [ เฮ ! ])
I don’t pay for no p*ssy, I try to stay away from [HO!]
(ไอ ด้อนท์ เพย์ ฟอร์ โน พี *ssy , ไอ ธราย ทู สเทย์ อะเวย์ ฟรอม [ โฮ ! ])
If I do pay for something, you know what I’m on
(อิ๊ฟ ฟาย ดู เพย์ ฟอร์ ซัมติง , ยู โนว์ ว๊อท แอม ออน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Nelly]
([ เนลลี ])
I get a hundred-fifty thou’ to make the crowd go [HO!]
(ไอ เก็ท ดา ฮั๊นเดร็ด ฟีฟทิ เฑา ทู เม้ค เดอะ คราวดํ โก [ โฮ ! ])
I might fly by you in that Diablo [HEY!]
(ไอ ไมท ฟลาย บาย ยู อิน แดท Diablo [ เฮ ! ])
I’m leaving St. Louis, smashing that throttle [HO!]
(แอม ลีฝอิงส เอ็ซท ลุอี , ซแมฌอิง แดท throttle [ โฮ ! ])
In three hours flat, I hit Chicago [HEY!]
(อิน ทรี เอาเอ้อร์ แฟลท , ไอ ฮิท ชิคาโก [ เฮ ! ])

[Kyjuan]
([ คายจึน ])
Black stacks and ‘Lacs, it’s what I earned so far [HO!]
(แบล๊ค ซแท็ค แซน แล็ค , อิทซ ว๊อท ไอ เอิร์น โซ ฟาร์ [ โฮ ! ])
This copycatting thing is going too far [HEY!]
(ดิส copycattings ทริง อีส โกอิ้ง ทู ฟาร์ [ เฮ ! ])
Cheefing, reefing, no more burning the ‘gar [HO!]
(Cheefings , reefings , โน โม เบรินนิง เดอะ gar [ โฮ ! ])
Sipping Pinot Bridgio while I’m churching at bars [HEY!]
(ซิพปิง Pinot Bridgio ไวล์ แอม churchings แอ็ท บาร์ [ เฮ ! ])

[Ali]
([ เอลลี ])
Derrty ENT screaming at our show [HO!]
(เดอร์ดี ENT ซครีมอิง แอ็ท เอ๊า โชว์ [ โฮ ! ])
I’m catching to freak something to die for [HEY!]
(แอม แคชอิง ทู ฟรี๊ค ซัมติง ทู ดาย ฟอร์ [ เฮ ! ])
I stick twenty, twenty-four, that’s how high I go [HO!]
(ไอ สทิ๊ค ทเว้นที่ , ทเว้นที่ โฟ , แด้ท ฮาว ไฮฮ ไอ โก [ โฮ ! ])
And smoke like a chimney, puffing that hydro [HEY!]
(แอนด์ สโม๊ค ไล๊ค เก ชีมนิ , puffings แดท ไฮดโระ [ เฮ ! ])

[Murphy Lee]
([ เมอร์ฟรี ลี ])
Now, every time I’m up on that stage, somebody screaming [HO!]
(นาว , เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แอม อั๊พ ออน แดท สเท๊จ , ซัมบอดี้ ซครีมอิง [ โฮ ! ])
Every time that my back is turned, somebody saying [HEY!]
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แดท มาย แบ็ค อีส เทิร์น , ซัมบอดี้ เซอิง [ เฮ ! ])
When I’m up in the club, it’s so easy to get a [HO!]
(เว็น แอม อั๊พ อิน เดอะ คลับ , อิทซ โซ อีสอิ ทู เก็ท ดา [ โฮ ! ])
But I’d rather get a young lady that’s cool with the…
(บั๊ท อาย ร๊าเธ่อร์ เก็ท ดา ยัง เล๊ดี้ แด้ท คูล วิธ เดอะ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Murphy Lee]
([ เมอร์ฟรี ลี ])
I’m sick of wannabe gangsters that be pretending they not a [HO!]
(แอม ซิ๊ค อ็อฝ วอนนาบี แกะซเทอะ แดท บี พรีเทนดิง เด น็อท ดา [ โฮ ! ])
Talking behind your back, but when they see you they like [HEY!]
(ทอคอิง บีฮายน์ ยุร แบ็ค , บั๊ท เว็น เด ซี ยู เด ไล๊ค [ เฮ ! ])
I don’t pay no attention, I’m only there to steal your [HO!]
(ไอ ด้อนท์ เพย์ โน แอ็ทเทนฌัน , แอม โอ๊นลี่ แดร์ ทู สทีล ยุร [ โฮ ! ])
And I ain’t got to like your ass, I’ll still smoke your [HEY!]
(แอนด์ ดาย เอน ก็อท ทู ไล๊ค ยุร อาซ , อิลล สทิลล สโม๊ค ยุร [ เฮ ! ])

[Ali]
([ เอลลี ])
No music, no weed, what should we ride for? [HO!]
(โน มิ๊วสิค , โน วี , ว๊อท เชิด วี ไรด์ ฟอร์ [ โฮ ! ])
We roll with them Twista like we Chicago [HEY!]
(วี โรลล วิธ เด็ม ทวิซดา ไล๊ค วี ชิคาโก [ เฮ ! ])
Shout out to OPEC rolls up the five four [HO!]
(เช๊าท เอ๊าท ทู OPEC โรลล อั๊พ เดอะ ไฟฝ โฟ [ โฮ ! ])
The streets of St. Louis call it survival [HEY!]
(เดอะ สทรีท อ็อฝ เอ็ซท ลุอี คอลลํ อิท เซอะไฝฝแอ็ล [ เฮ ! ])

[Kyjuan]
([ คายจึน ])
Your game ain’t tight, no you ain’t pimping kin [HO!]
(ยุร เกม เอน ไท๊ท , โน ยู เอน เพมปิง คิน [ โฮ ! ])
You see the Cutlass Supreme I’m sitting in? [HEY!]
(ยู ซี เดอะ คัทลัซ ซูพรีม แอม ซีททิง อิน [ เฮ ! ])
Lime green chinchilla, ooh that’s a different skin [HO!]
(ไลม กรีน ชินชีลละ , อู้ แด้ท ซา ดีฟเฟอะเร็นท สกิน [ โฮ ! ])
Where I’m from, we wear blue and gold like we Michigan [HEY!]
(แวร์ แอม ฟรอม , วี แวร์ บลู แอนด์ โกลด์ ไล๊ค วี Michigan [ เฮ ! ])

[Nelly]
([ เนลลี ])
I know you a lady, but tonight, can you be a [HO!]
(ไอ โนว์ ยู อะ เล๊ดี้ , บั๊ท ทูไน๊ท , แคน ยู บี อะ [ โฮ ! ])
Is that your man chasing you down, behind you yelling [HEY!]
(อีส แดท ยุร แมน เชซิง ยู เดาน , บีฮายน์ ยู เยลลิง [ เฮ ! ])
He cussing like a motherf*cker, calling her a [HO!]
(ฮี คัซซิง ไล๊ค เก motherf*cker , คอลลิง เฮอ รา [ โฮ ! ])
She asking me what she should do, I just look like…
(ชี อาคกิ้ง มี ว๊อท ชี เชิด ดู , ไอ จั๊สท ลุ๊ค ไล๊ค)

[Chorus – 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

Watch the band play on
(ว๊อทช เดอะ แบนด์ เพลย์ ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Getcha Getcha คำอ่านไทย Nelly feat St. Lunatics

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น