เนื้อเพลง Coming From คำอ่านไทย DMX

[feat. Mary J. Blige]
( [ ฟีท แมริ เจ บีจช ])

Believe me, when I say
(บีลี๊ฝ มี , เว็น นาย เซย์)
Before light, there was dark
(บีฟอร์ ไล๊ท , แดร์ วอส ด๊าร์ค)

[Mary J. Blige]
([ แมริ เจ บีจช ])
Where you going, where you going?
(แวร์ ยู โกอิ้ง , แวร์ ยู โกอิ้ง)
Where you going, where you going?
(แวร์ ยู โกอิ้ง , แวร์ ยู โกอิ้ง)
Where you going?
(แวร์ ยู โกอิ้ง)
If I don’t know where I’m coming from
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ โนว์ แวร์ แอม คัมอิง ฟรอม)
Where would I go?
(แวร์ เวิด ดาย โก)
If I don’t know where I’m coming from
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ โนว์ แวร์ แอม คัมอิง ฟรอม)
Where would I go?
(แวร์ เวิด ดาย โก)
If I don’t know where I’m coming from
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ โนว์ แวร์ แอม คัมอิง ฟรอม)
Where would I go?
(แวร์ เวิด ดาย โก)
If I don’t know where I’m coming from
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ โนว์ แวร์ แอม คัมอิง ฟรอม)
Where would I go?
(แวร์ เวิด ดาย โก)

[DMX]
([ DMX ])
Places that I’ve have been, things that I have seen
(เพลส แดท แอฝ แฮ็ฝ บีน , ทริง แดท ไอ แฮ็ฝ ซีน)
What you call a nightmare, are what I have as dreams
(ว๊อท ยู คอลลํ อะ ไนท์แมร์ , อาร์ ว๊อท ไอ แฮ็ฝ แอส ดรีม)
Bad as that may seem, I know is only going to get worse
(แบ้ด แอส แดท เมย์ ซีม , ไอ โนว์ อีส โอ๊นลี่ โกอิ้ง ทู เก็ท เวิ๊ร์ส)
Love, a slug, which one am I gonna get first?
(ลัฝ , อะ ซลัก , วิช วัน แอ็ม ไอ กอนนะ เก็ท เฟิร์สท)
My journey’s been a rough one, I’m not sure when it begins
(มาย เจอนิ บีน อะ รั๊ฟ วัน , แอม น็อท ชัวร์ เว็น หนิด บีกิน)
But the way it’s looking, I kind of know when it’s gonna end
(บั๊ท เดอะ เวย์ อิทซ ลุคอิง , ไอ ไคนด์ อ็อฝ โนว์ เว็น อิทซ กอนนะ เอ็นด)
Hold me down baby, it’s gonna be a rough ride
(โฮลด์ มี เดาน เบ๊บี้ , อิทซ กอนนะ บี อะ รั๊ฟ ไรด์)
N*ggas give us plenty of room, cause I guess enough died
(เอ็น *ggas กี๊ฝ อัซ เพล๊นที่ อ็อฝ รูม , ค๊อส ไอ เกสส อีน๊าฟ ดาย)
Let me travel, cause my intentions are to travel in peace
(เล็ท มี แทร๊เฝ่ล , ค๊อส มาย อินเทนฌัน แซร์ ทู แทร๊เฝ่ล อิน พี๊ซ)
F*ck around I lay you down, you hit the gravel and cease
(เอฟ *ck อะราวนฺดฺ ดาย เลย์ ยู เดาน , ยู ฮิท เดอะ กแรฝเอ็ล แอนด์ ซี๊ส)
I could be a beast, or I could be a gentleman
(ไอ เคิด บี อะ บี๊สท , ออ ไอ เคิด บี อะ เจนเทิลแมน)
But if you ain’t my dog, you gonna be like ‘Oh, it’s him again’
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู เอน มาย ด้อกก , ยู กอนนะ บี ไล๊ค โอ , อิทซ ฮิม อะเกน)
N*ggas will never win, this whole rap game is mine
(เอ็น *ggas วิล เน๊เฝ่อร์ วิน , ดิส โฮล แร็พ เกม อีส ไมน์)
Hot as you ever been, I was that in eighty nine
(ฮอท แอส ยู เอ๊เฝ่อร์ บีน , ไอ วอส แดท อิน เอทิ ไนน)
Seek and you shall find, look within and you will know
(ซี๊ค แอนด์ ยู แชลล์ ไฟนด์ , ลุ๊ค วิธอิน แอนด์ ยู วิล โนว์)
Where you coming from, and where you gotta go
(แวร์ ยู คัมอิง ฟรอม , แอนด์ แวร์ ยู กอททะ โก)
Come on!
(คัมมอน !)

[Mary J. Blige]
([ แมริ เจ บีจช ])
If I don’t know where I’m coming from
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ โนว์ แวร์ แอม คัมอิง ฟรอม)
Where would I go?
(แวร์ เวิด ดาย โก)
If I don’t know where I’m coming from
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ โนว์ แวร์ แอม คัมอิง ฟรอม)
Where would I go?
(แวร์ เวิด ดาย โก)
#NAME?
(#เนม)
If I don’t know where I’m coming from
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ โนว์ แวร์ แอม คัมอิง ฟรอม)
Where would I go?
(แวร์ เวิด ดาย โก)
#NAME?
(#เนม)
If I don’t know where I’m coming from
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ โนว์ แวร์ แอม คัมอิง ฟรอม)
Where would I go?
(แวร์ เวิด ดาย โก)
-I think I’m going to the top
(ไอ ทริ๊งค แอม โกอิ้ง ทู เดอะ ท๊อพ)
Me and DMX
(มี แอนด์ DMX)

[DMX]
([ DMX ])
I will spend mad time in one spot, plotting my next move
(ไอ วิล สเพ็นด แม้ด ไทม์ อิน วัน สพอท , plottings มาย เน๊กซท มู๊ฝ)
Trying to figure out what is it, that X do what X do
(ทไรอิง ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท ว๊อท อีส ซิท , แดท เอ๊กซฺ ดู ว๊อท เอ๊กซฺ ดู)
Some questions go unanswered, that’s what I’m afraid of
(ซัม เคว๊สชั่น โก อันเอนเซิด , แด้ท ว๊อท แอม อะเฟรด อ็อฝ)
Sometimes I can’t show, but I know what I’m made of
(ซัมไทม์ ซาย แค็นท โชว์ , บั๊ท ไอ โนว์ ว๊อท แอม เมด อ็อฝ)
They made love, or should I say they made lust
(เด เมด ลัฝ , ออ เชิด ดาย เซย์ เด เมด ลัซท)
Bound, there didn’t have to be love there, but they made us
(บาวนฺดฺ , แดร์ ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ทู บี ลัฝ แดร์ , บั๊ท เด เมด อัซ)
I got quite a few sisters, I was the only boy
(ไอ ก็อท ไคว๊ อะ ฟิว ซิ๊สเท่อร์ , ไอ วอส ดิ โอ๊นลี่ บอย)
But being with my dog, was my only joy
(บั๊ท บีอิง วิธ มาย ด้อกก , วอส มาย โอ๊นลี่ จอย)
Like a kid with a new toy, I forgot about the ?
(ไล๊ค เก คิด วิธ อะ นิว ทอย , ไอ เฟาะกอท อะเบ๊าท เดอะ)
Escaped the misery, didn’t think about the crime
(เอสเขพ เดอะ มีสริ , ดิ๊นอิน ทริ๊งค อะเบ๊าท เดอะ ไคร์ม)
Lost all track of time, was in another world
(ล็อซท ดอร์ แทร็ค อ็อฝ ไทม์ , วอส ซิน อะน๊าเทร่อร์ เวิลด)
Everybody knew Earl, but there was another Earl
(เอวี่บอดี้ นยู เอิล , บั๊ท แดร์ วอส อะน๊าเทร่อร์ เอิล)
Like the side of the dark, riding the park but wouldn’t want to
(ไล๊ค เดอะ ไซด์ อ็อฝ เดอะ ด๊าร์ค , ไรดอิง เดอะ พาร์ค บั๊ท วูดดึ่น ว้อนท ทู)
when they jump me, became a good runner
(เว็น เด จั๊มพ มี , บิเคม อะ กู๊ด รันเนอะ)
One by one they all went under, so I had the last laugh
(วัน บาย วัน เด ออล เว็นท อั๊นเด้อร , โซ ไอ แฮ็ด เดอะ ล๊าสท ล๊าฟ)
They all thought it all was a joke, but I had the last laugh
(เด ออล ธอท ดิธ ดอร์ วอส ซา โจ้ก , บั๊ท ไอ แฮ็ด เดอะ ล๊าสท ล๊าฟ)

[Mary J. Blige]
([ แมริ เจ บีจช ])
Ha ha ha ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา)
[DMX]
([ DMX ])
Come on!
(คัมมอน !)

[Mary J. Blige]
([ แมริ เจ บีจช ])
If I don’t know where I’m coming from
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ โนว์ แวร์ แอม คัมอิง ฟรอม)
Where would I go?
(แวร์ เวิด ดาย โก)
-If I don’t know, I don’t know
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ โนว์ , ไอ ด้อนท์ โนว์)
If I don’t know where I’m coming from
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ โนว์ แวร์ แอม คัมอิง ฟรอม)
Where would I go?
(แวร์ เวิด ดาย โก)
-But I know where I’m going
(บั๊ท ไอ โนว์ แวร์ แอม โกอิ้ง)
If I don’t know where I’m coming from
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ โนว์ แวร์ แอม คัมอิง ฟรอม)
Where would I go?
(แวร์ เวิด ดาย โก)
-But I know where I’m going
(บั๊ท ไอ โนว์ แวร์ แอม โกอิ้ง)
If I don’t know where I’m coming from
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ โนว์ แวร์ แอม คัมอิง ฟรอม)
Where would I go?
(แวร์ เวิด ดาย โก)
#NAME?
(#เนม)

[DMX]
([ DMX ])
I feel the ghost from within, coming back to haunt me
(ไอ ฟีล เดอะ โก๊สท ฟรอม วิธอิน , คัมอิง แบ็ค ทู ฮอนท์ มี)
Stay love in my peoples, even though they don’t want me
(สเทย์ ลัฝ อิน มาย พี๊เพิ่ล , อี๊เฝ่น โธ เด ด้อนท์ ว้อนท มี)
When I was bad, I was forgotten, like I was dead and rotten
(เว็น นาย วอส แบ้ด , ไอ วอส ฟอร์กอทเดน , ไล๊ค ไก วอส เด้ด แอนด์ รอตอึน)
Should’ve been getting love, but instead was plotting
(ชูดดิฝ บีน เกดดดิ้ง ลัฝ , บั๊ท อินสเท๊ด วอส plottings)
Sh*t wasn’t right, and it was all blamed on me
(ฌะ *ที วอสซึ้น ไร๊ท , แอนด์ ดิท วอส ซอร์ เบลม ออน มี)
Didn’t know that I was special till this rap sh*t came to be
(ดิ๊นอิน โนว์ แดท ไอ วอส สเพ๊เชี่ยล ทิลล์ ดิส แร็พ ฌะ *ที เคม ทู บี)
Gave me a way out, showed me it was better to teach
(เกฝ มี อะ เวย์ เอ๊าท , โชว์ มี อิท วอส เบ๊ทเท่อร์ ทู ที๊ช)
Than bust n*ggas with the fo-fo, leave them dead in the streets
(แฑ็น บัซท เอ็น *ggas วิธ เดอะ โฟ โฟ , ลี๊ฝ เด็ม เด้ด อิน เดอะ สทรีท)
Over beef that was worth less, than the cost of the slugs
(โอ๊เฝ่อร บี๊ฟ แดท วอส เวิร์ธ เลซ , แฑ็น เดอะ คอสทํ อ็อฝ เดอะ ซลัก)
That I bought to kill them
(แดท ไอ บอท ทู คิลล์ เด็ม)
And that’s because I thought I ought to kill them
(แอนด์ แด้ท บิคอส ไอ ธอท ไอ อ๊อธ ทู คิลล์ เด็ม)
Little did I know, death wasn’t right
(ลิ๊ทเทิ่ล ดิด ดาย โนว์ , เด้ท วอสซึ้น ไร๊ท)
Didn’t always show every breath was a life
(ดิ๊นอิน ออลเว โชว์ เอ๊เฝอร์รี่ บรี๊ทฺรฺ วอส ซา ไล๊ฟ)
It was to be captured in suspended animation
(อิท วอส ทู บี แค๊พเจ้อรํ อิน ซัสเพ็นด์ แอนิเมฌัน)
To be felt by all, understood by every nation
(ทู บี เฟ็ลท บาย ออล , อันเดิซทูด บาย เอ๊เฝอร์รี่ เน๊ชั่น)
What’s the sense of hating, when I can show love
(ว๊อท เดอะ เซ้นส อ็อฝ เฮดติง , เว็น นาย แคน โชว์ ลัฝ)
What’s the sense of faking, when I can show blood
(ว๊อท เดอะ เซ้นส อ็อฝ เฟคกิ้ง , เว็น นาย แคน โชว์ บลัด)

[Mary J. Blige]
([ แมริ เจ บีจช ])
Now what’s the moral to this story?
(นาว ว๊อท เดอะ ม๊อรั่ล ทู ดิส สท๊อรี่)

[DMX]
([ DMX ])
Come on!
(คัมมอน !)

[Mary J. Blige]
([ แมริ เจ บีจช ])
If I don’t know where I’m coming from
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ โนว์ แวร์ แอม คัมอิง ฟรอม)
Where would I go?
(แวร์ เวิด ดาย โก)
If I don’t know where I’m coming from
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ โนว์ แวร์ แอม คัมอิง ฟรอม)
Where would I go?
(แวร์ เวิด ดาย โก)
-If I don’t know, I don’t know
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ โนว์ , ไอ ด้อนท์ โนว์)
If I don’t know where I’m coming from
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ โนว์ แวร์ แอม คัมอิง ฟรอม)
Where would I go?
(แวร์ เวิด ดาย โก)
-But I know where I’m coming from
(บั๊ท ไอ โนว์ แวร์ แอม คัมอิง ฟรอม)
If I don’t know where I’m coming from
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ โนว์ แวร์ แอม คัมอิง ฟรอม)
Where would I go?
(แวร์ เวิด ดาย โก)
-Do you know where you’re coming from?
(ดู ยู โนว์ แวร์ ยัวร์ คัมอิง ฟรอม)

Yonkers is where we grew
(ยังเคอะ ซิส แวร์ วี กรู)
Trials we got through
(ไทรอั้ล วี ก็อท ทรู)
On top is where we staying
(ออน ท๊อพ อีส แวร์ วี สเตย์ยิ่ง)
Till the end, as long as we’ll pray
(ทิลล์ ดิ เอ็นด , แอส ลอง แอส เวลล เพรย์)
On Hot 97 ya hear
(ออน ฮอท 97 ยา เฮียร)
DMX all through the year
(DMX ออล ทรู เดอะ เยียร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Coming From คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น