เนื้อเพลง Impossible คำอ่านไทย Mariah Carey

We were two little people wrapped up in this big ole world
( วี เวอ ทู ลิ๊ทเทิ่ล พี๊เพิ่ล แร็พท อั๊พ อิน ดิส บิ๊ก โอเล เวิลด)
Drifting ’round in space, out of place just boy and girl
(ดริฟทิง ราวนด อิน สเพ๊ซ , เอ๊าท อ็อฝ เพลส จั๊สท บอย แอนด์ เกิร์ล)
Then you took my hand and made me a part of you
(เด็น ยู ทุค มาย แฮนด์ แอนด์ เมด มี อะ พาร์ท อ็อฝ ยู)
And I looked in your heart and saw all my dreams come true
(แอนด์ ดาย ลุ๊ค อิน ยุร ฮาร์ท แอนด์ ซอว์ ออล มาย ดรีม คัม ทรู)

You did the impossible [you did the impossible]
(ยู ดิด ดิ อิมพ๊อซซิเบิ้ล [ ยู ดิด ดิ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ])
You rescued my love
(ยู เร๊สคิ้ว มาย ลัฝ)
You did the impossible [you did the impossible]
(ยู ดิด ดิ อิมพ๊อซซิเบิ้ล [ ยู ดิด ดิ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ])
See I had almost given up
(ซี ไอ แฮ็ด อ๊อลโมสท กีฝเอ็น อั๊พ)

And now I love you like summertime,
(แอนด์ นาว ไอ ลัฝ ยู ไล๊ค ซัมเมอร์ไทม์ ,)
Love you cherry wine,
(ลัฝ ยู เชริ ไวน์ ,)
Love you like free money
(ลัฝ ยู ไล๊ค ฟรี มั๊นนี่)
Like a preacher loves Sunday,
(ไล๊ค เก พิทเชอร์ ลัฝ ซันดิ ,)
Love you like a freeze pop
(ลัฝ ยู ไล๊ค เก ฟรีส พ็อพ)
Love you like a milkshake
(ลัฝ ยู ไล๊ค เก มิลเชรค)
Love you like a high school girl on a first date
(ลัฝ ยู ไล๊ค เก ไฮฮ สคูล เกิร์ล ออน อะ เฟิร์สท เดท)
Love you like shooting stars
(ลัฝ ยู ไล๊ค ชูดดิง สทาร์)
Love you like a muscle car
(ลัฝ ยู ไล๊ค เก มั๊สเคิ่ล คารํ)
Love you like were destined
(ลัฝ ยู ไล๊ค เวอ เดซทิน)
Love you like my lover and my best friend
(ลัฝ ยู ไล๊ค มาย ลัฝเออะ แอนด์ มาย เบ๊สท์ เฟรน)
Yeah, you did the impossible
(เย่ , ยู ดิด ดิ อิมพ๊อซซิเบิ้ล)

Tonight, I’m gonna need, all your attention
(ทูไน๊ท , แอม กอนนะ นี๊ด , ออล ยุร แอ็ทเทนฌัน)
Close the door,
(โคลส เดอะ ดอร์ ,)
I wanna do things
(ไอ วอนนา ดู ทริง)
I probably should mention
(ไอ พรอบอับลิ เชิด เม๊นชั่น)
Like a bird imma hum
(ไล๊ค เก เบิร์ด แอมมา ฮัม)
Those three words
(โฑส ทรี เวิร์ด)
I love you, I love you, I love you
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู)
Freeze the time,
(ฟรีส เดอะ ไทม์ ,)
Let the world go by
(เล็ท เดอะ เวิลด โก บาย)
If your mine, say
(อิ๊ฟ ยุร ไมน์ , เซย์)
You love me, You love me, You love me
(ยู ลัฝ มี , ยู ลัฝ มี , ยู ลัฝ มี)
Go on and take my hand and make me a part of you
(โก ออน แอนด์ เท้ค มาย แฮนด์ แอนด์ เม้ค มี อะ พาร์ท อ็อฝ ยู)
And the love that you gave to me has pulled me through
(แอนด์ เดอะ ลัฝ แดท ยู เกฝ ทู มี แฮ็ส พูลล มี ทรู)

You did the impossible [you did the impossible]
(ยู ดิด ดิ อิมพ๊อซซิเบิ้ล [ ยู ดิด ดิ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ])
You rescued my love
(ยู เร๊สคิ้ว มาย ลัฝ)
You did the impossible [you did the impossible]
(ยู ดิด ดิ อิมพ๊อซซิเบิ้ล [ ยู ดิด ดิ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ])
See I had almost given up
(ซี ไอ แฮ็ด อ๊อลโมสท กีฝเอ็น อั๊พ)

Now I love you like sunsets, bubble baths on the jet
(นาว ไอ ลัฝ ยู ไล๊ค ซันเซส , บั๊บเบิ้ล บ๊าทร ออน เดอะ เจ๊ต)
Love you like Kool Aid, Louis millionaire shades
(ลัฝ ยู ไล๊ค Kool เอด , ลุอี มิลเลี่ยนแนร์ เฉด)
Love you like sugar daddies
(ลัฝ ยู ไล๊ค ชู๊ก้าร แด๊ดดี)
Love like a pimp caddy
(ลัฝ ไล๊ค เก พิมพ แคดดิ)
Love like a holiday, duncan hines, yellow cake
(ลัฝ ไล๊ค เก ฮอลอิเด , ดีงคัน hines , เย๊ลโล่ว เค้ก)
Love you like it’s 5am and I’m off to work
(ลัฝ ยู ไล๊ค อิทซ 5am แอนด์ แอม ออฟฟ ทู เวิ๊ร์ค)
Love you like loubotim heels and a miniskirt
(ลัฝ ยู ไล๊ค loubotim ฮีล แซน อะ มีนอิซเคิท)
Love you like as Asher cut pink and white engagement ring.
(ลัฝ ยู ไล๊ค แอส Asher คัท พิ๊งค แอนด์ ไว๊ท เอ็นเกจเม็นท ริง)
Love you like laying in the bed, bumping Jodeci
(ลัฝ ยู ไล๊ค เลยิง อิน เดอะ เบ๊ด , bumpings โจโดซี)

And I’m forever you lady
(แอนด์ แอม ฟอเร๊เฝ่อร ยู เล๊ดี้)
Laying in the bed bumping Jodeci
(เลยิง อิน เดอะ เบ๊ด bumpings โจโดซี)
And I’m forever your lady
(แอนด์ แอม ฟอเร๊เฝ่อร ยุร เล๊ดี้)
Laying in the bed bumping Jodeci
(เลยิง อิน เดอะ เบ๊ด bumpings โจโดซี)
And I’m forever your lady
(แอนด์ แอม ฟอเร๊เฝ่อร ยุร เล๊ดี้)
[Love you like the sunsets in the evening]
([ ลัฝ ยู ไล๊ค เดอะ ซันเซส ซิน ดิ อี๊ฝนิ่ง ])
And I’m forever your lady
(แอนด์ แอม ฟอเร๊เฝ่อร ยุร เล๊ดี้)
[Like shooting stars]
([ ไล๊ค ชูดดิง สทาร์ ])
Laying in the bed bumping Jodeci
(เลยิง อิน เดอะ เบ๊ด bumpings โจโดซี)
And I’m forever your lady
(แอนด์ แอม ฟอเร๊เฝ่อร ยุร เล๊ดี้)
[You did the impossible]
([ ยู ดิด ดิ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ])
[I almost given up, the impossible!]
([ ไอ อ๊อลโมสท กีฝเอ็น อั๊พ , ดิ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Impossible คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น