เนื้อเพลง Bonafide Hustler คำอ่านไทย Young Buck feat 50 Cent & Tony Yayo

[50 Cent:]
( [ 50 เซ็นท : ])
Yeah, I’m a special kinda n*gga with mine’s y’know,
(เย่ , แอม มา สเพ๊เชี่ยล กินดา เอ็น *gga วิธ ไมน์ yknow ,)
I grind I get’s my paper, you know what I mean?
(ไอ ไกรนด ดาย เก็ท มาย เพ๊เพ่อร์ , ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน)
Hahaha…
(ฮาฮาฮา)

[Chorus: 50 Cent]
([ ค๊อรัส : 50 เซ็นท ])
I’m a Bonafide Hustler, n*gga get outta line I’ll cut ya’,
(แอม มา โบนะไฟดิ ฮัซเลอะ , เอ็น *gga เก็ท เอ๊าตา ไลน์ อิลล คัท ยา ,)
Me, I’m ’bout my paper It’s f*ck ya’,
(มี , แอม เบาท มาย เพ๊เพ่อร์ อิทซ เอฟ *ck ยา ,)
If you, play games with mine I’ll come at you from behind,
(อิ๊ฟ ยู , เพลย์ เกม วิธ ไมน์ อิลล คัม แอ็ท ยู ฟรอม บีฮายน์ ,)
With my nine I’m a Bonafide Hustler…
(วิธ มาย ไนน แอม มา โบนะไฟดิ ฮัซเลอะ)

[Verse 1: 50 Cent]
([ เฝิซ 1 : 50 เซ็นท ])
They say heaven’s for Church go’ers and Hell’s for the heathens,
(เด เซย์ เฮ๊ฝเฝ่น ฟอร์ เชิร์ช goers แซน เฮ็ลล ฟอร์ เดอะ ฮีเฑ็น ,)
So Im’a just ball the f*ck out while I’m breathin’,
(โซ แอมอา จั๊สท บอล เดอะ เอฟ *ck เอ๊าท ไวล์ แอม บีตดิน ,)
8th after 8th, what you know about that fast flip?
(8th แอ๊ฟเท่อร 8th , ว๊อท ยู โนว์ อะเบ๊าท แดท ฟาสท ฟลิพ)
Crack spots smokey fiends s*ckin’ on that glass d*ck,
(แคร๊ค สพอท สโมกคี่ ฟีนด เอส *ckin ออน แดท กล๊าสส d*ck ,)
Man sham stay askin’ for a dime for nine,
(แมน แฌ็ม สเทย์ แอสกิน ฟอร์ รา ไดม ฟอร์ ไนน ,)
I tell you what, I hook you up this one last time,
(ไอ เทลล ยู ว๊อท , ไอ ฮุ๊ค ยู อั๊พ ดิส วัน ล๊าสท ไทม์ ,)
Custody’s comin’ son is pumpin’ watch the packs disolve,
(คั๊สโทดี้ คัมอิน ซัน อีส พัมปิน ว๊อทช เดอะ แพ็ค disolve ,)
Save Reciedo some food stamps we stackin’ It off,
(เซฝ Reciedo ซัม ฟู้ด สแทมพ์ วี สทาคกิน หนิด ออฟฟ ,)
Pass that joint what’s his name son? I don’t remember,
(เพซ แดท จอยนท ว๊อท ฮิส เนม ซัน นาย ด้อนท์ รีเม๊มเบ่อร์ ,)
The Hatian n*gga with the guitar that sang ” Gone In November, ”
(เดอะ Hatian เอ็น *gga วิธ เดอะ กิทา แดท แซ็ง ” กอน อิน โนะเฝมเบอะ , “)
I do a buck 40 in the rain hydro plainin’,
(ไอ ดู อะ บั๊ค 40 อิน เดอะ เรน ไฮดโระ plainin ,)
Now we can get a Diablo Candy-Painted,
(นาว วี แคน เก็ท ดา Diablo แค๊นดี้ เพ้นท ,)
Got that hydro burnin’ got the burner in the stash,
(ก็อท แดท ไฮดโระ เบินนิน ก็อท เดอะ เบอเนอะ อิน เดอะ สแตช ,)
Hit the hazards hit the A.C. then it come out the dash,
(ฮิท เดอะ แฮสเอิด ฮิท ดิ อะ ซี เด็น หนิด คัม เอ๊าท เดอะ แด็ฌ ,)
If I go in the club son and n*ggas start dumbin’,
(อิ๊ฟ ฟาย โก อิน เดอะ คลับ ซัน แอนด์ เอ็น *ggas สท๊าร์ท dumbin ,)
Start shootin’ an’ I ain’t strapped, f*ck it I’m runnin’…
(สท๊าร์ท ชูดทิน แอน นาย เอน สแตปชฺ , เอฟ *ck อิท แอม รูนนิน)

[Chorus: 50 Cent]
([ ค๊อรัส : 50 เซ็นท ])
I’m a Bonafide Hustler, n*gga get outta line I’ll cut ya’,
(แอม มา โบนะไฟดิ ฮัซเลอะ , เอ็น *gga เก็ท เอ๊าตา ไลน์ อิลล คัท ยา ,)
Me, I’m ’bout my paper It’s f*ck ya’,
(มี , แอม เบาท มาย เพ๊เพ่อร์ อิทซ เอฟ *ck ยา ,)
If you, play games with mine I’ll come at you from behind,
(อิ๊ฟ ยู , เพลย์ เกม วิธ ไมน์ อิลล คัม แอ็ท ยู ฟรอม บีฮายน์ ,)
With my nine, I’m a Bonafide Hustler,
(วิธ มาย ไนน , แอม มา โบนะไฟดิ ฮัซเลอะ ,)
I’m a Bonafide Hustler, n*gga get outta line I’ll cut ya’,
(แอม มา โบนะไฟดิ ฮัซเลอะ , เอ็น *gga เก็ท เอ๊าตา ไลน์ อิลล คัท ยา ,)
Me, I’m ’bout my paper It’s f*ck ya’,
(มี , แอม เบาท มาย เพ๊เพ่อร์ อิทซ เอฟ *ck ยา ,)
If you, play games with mine I’ll come at you from behind,
(อิ๊ฟ ยู , เพลย์ เกม วิธ ไมน์ อิลล คัม แอ็ท ยู ฟรอม บีฮายน์ ,)
With my nine, I’m a Bonafide Hustler…
(วิธ มาย ไนน , แอม มา โบนะไฟดิ ฮัซเลอะ)

[Verse 2: Young Buck]
([ เฝิซ 2 : ยัง บั๊ค ])
I been out here for too long I deserve to get a bird [Yeah],
(ไอ บีน เอ๊าท เฮียร ฟอร์ ทู ลอง ไอ ดิเสิฝ ทู เก็ท ดา เบิร์ด [ เย่ ] ,)
The fiend’s know my name now from standin’ on this curb [Buck],
(เดอะ ฟีนด โนว์ มาย เนม นาว ฟรอม แสตนดิน ออน ดิส เคิบ [ บั๊ค ] ,)
I got blood on my shirt [What] and a hand full of crack,
(ไอ ก็อท บลัด ออน มาย เชิ๊ร์ท [ ว๊อท ] แอนด์ อะ แฮนด์ ฟูล อ็อฝ แคร๊ค ,)
A bunch of lil’ n*ggas with dime sack’s in they backpacks [Fo’ real],
(อะ บันช อ็อฝ ลิล เอ็น *ggas วิธ ไดม แซ๊ค ซิน เด backpacks [ โฟ เรียล ] ,)
Come and get it, we got it, take a trip to the Projects,
(คัม แอนด์ เก็ท ดิธ , วี ก็อท ดิธ , เท้ค เก ทริ๊พ ทู เดอะ โพร๊เจ็คท ,)
You see the police, but we gon’ sell our dope regardless [A’ight],
(ยู ซี เดอะ โพลิ๊ซ , บั๊ท วี ก็อน เซลล์ เอ๊า โดพ ริกาดเล็ซ [ ไอชฺ ] ,)
N*ggas know me from fillin’ up ya heroine needles,
(เอ็น *ggas โนว์ มี ฟรอม ฟิลลิน อั๊พ ยา เฮโระอิน นี๊ดเดิ้ล ,)
I’m connected with them people who don’t speak no english [Yeah],
(แอม คอนเน็คท วิธ เด็ม พี๊เพิ่ล ฮู ด้อนท์ สพี๊ค โน อีงกลิฌ [ เย่ ] ,)
We ain’t scared of the row we just get it and go,
(วี เอน ซคา อ็อฝ เดอะ โรว์ วี จั๊สท เก็ท ดิธ แอนด์ โก ,)
When you see them Tennessee tags n*gga you already know,
(เว็น ยู ซี เด็ม เทนเนซซี แท็ก เอ็น *gga ยู ออลเร๊ดี้ โนว์ ,)
I don’t trust no hoes that’s how T got popped,
(ไอ ด้อนท์ ทรัสท โน โฮ แด้ท ฮาว ที ก็อท พอพทฺ ,)
He showed the b*tch where his stash was she told it to the cops [Yeah],
(ฮี โชว์ เดอะ บี *tch แวร์ ฮิส สแตช วอส ชี โทลด ดิท ทู เดอะ ค็อพ [ เย่ ] ,)
Me and Preist had the streets on lock,
(มี แอนด์ Preist แฮ็ด เดอะ สทรีท ออน ล๊อค ,)
He’d break down the blocks I’d open up shop around the clock,
(ฮีด เบร๊ค เดาน เดอะ บล๊อค อาย โอ๊เพ่น อั๊พ ช๊อพ อะราวนฺดฺ เดอะ คล๊อค ,)
And I ain’t gon’ stop so soon as you come home from the pen,
(แอนด์ ดาย เอน ก็อน สท๊อพ โซ ซูน แอส ยู คัม โฮม ฟรอม เดอะ เพ็น ,)
We at it again we gettin’ it for 10 my n*gga…
(วี แอ็ท ดิธ อะเกน วี เกดดิน หนิด ฟอร์ 10 มาย เอ็น *gga)

[Chorus: 50 Cent]
([ ค๊อรัส : 50 เซ็นท ])
I’m a Bonafide Hustler, n*gga get outta line I’ll cut ya’,
(แอม มา โบนะไฟดิ ฮัซเลอะ , เอ็น *gga เก็ท เอ๊าตา ไลน์ อิลล คัท ยา ,)
Me, I’m ’bout my paper It’s f*ck ya’,
(มี , แอม เบาท มาย เพ๊เพ่อร์ อิทซ เอฟ *ck ยา ,)
If you, play games with mine I’ll come at you from behind,
(อิ๊ฟ ยู , เพลย์ เกม วิธ ไมน์ อิลล คัม แอ็ท ยู ฟรอม บีฮายน์ ,)
With my nine,
(วิธ มาย ไนน ,)
I’m a Bonafide Hustler, n*gga get outta line I’ll cut ya’,
(แอม มา โบนะไฟดิ ฮัซเลอะ , เอ็น *gga เก็ท เอ๊าตา ไลน์ อิลล คัท ยา ,)
Me, I’m ’bout my paper It’s f*ck ya’,
(มี , แอม เบาท มาย เพ๊เพ่อร์ อิทซ เอฟ *ck ยา ,)
If you, play games with mine I’ll come at you from behind,
(อิ๊ฟ ยู , เพลย์ เกม วิธ ไมน์ อิลล คัม แอ็ท ยู ฟรอม บีฮายน์ ,)
With my nine, I’m a Bonafide Hustler…
(วิธ มาย ไนน , แอม มา โบนะไฟดิ ฮัซเลอะ)

[Verse 3: Tony Yayo]
([ เฝิซ 3 : โทนี่ Yayo ])
You know I’ma hustler yeah,
(ยู โนว์ แอมอา ฮัซเลอะ เย่ ,)
Now I’m Headed down South and that’s my word,
(นาว แอม เฮด เดาน เซ๊าธ แอนด์ แด้ท มาย เวิร์ด ,)
I’m on a Greyhound ’bout to move these birds,
(แอม ออน อะ กเราเฮานด เบาท ทู มู๊ฝ ฑิส เบิร์ด ,)
And if these n*ggas don’t let me sling,
(แอนด์ อิ๊ฟ ฑิส เอ็น *ggas ด้อนท์ เล็ท มี ซลิง ,)
I’m out there robbin’ everything,
(แอม เอ๊าท แดร์ รอบบิน เอ๊วี่ติง ,)
Got a brand new Mack, and a P-89,
(ก็อท ดา แบรนดฺ นิว แมกคฺ , แอนด์ อะ พี 89 ,)
Yeah he’s a hustler man I stay on the grind,
(เย่ อีส ซา ฮัซเลอะ แมน นาย สเทย์ ออน เดอะ ไกรนด ,)
9 grams of Heroine 100 grams of Coke,
(9 กแร็ม อ็อฝ เฮโระอิน 100 กแร็ม อ็อฝ โคค ,)
12 O’s of Mushrooms 2 pounds of Smoke,
(12 โอเอส อ็อฝ มั๊ชรูม 2 เพานด อ็อฝ สโม๊ค ,)
3 Gal’s of Dust Juice and a tank of L.S.D.
(3 แก็ล อ็อฝ ดัสท จู้ยซ แอนด์ อะ แท๊งค อ็อฝ แอล เอส ดี)
And a 1000 pills of every kind of Exstacy,
(แอนด์ อะ 1000 พิลล์ อ็อฝ เอ๊เฝอร์รี่ ไคนด์ อ็อฝ เอ๊กซเตย์ซี่ ,)
Hash, Ha-Sheesh, I bought a ’62,
(แฮ็ช , ฮา Sheesh , ไอ บอท ดา 62 ,)
When I was younger with my crew,
(เว็น นาย วอส ยังเกอะ วิธ มาย ครู ,)
I had them n*ggas sniffin’ glue,
(ไอ แฮ็ด เด็ม เอ็น *ggas สนิฟฟิน กลู ,)
It’s 40 cinnagrams to them trucker’s and bammer’s,
(อิทซ 40 cinnagrams ทู เด็ม ทักเกอร์ แซน bammers ,)
And I can chef up a miracle with Arm & Hammer,
(แอนด์ ดาย แคน เช๊ฟ อั๊พ อะ มิ๊ราเคิ่ล วิธ อาร์ม & แฮ๊มเมอร์ ,)
I’m a Hustler, man I supply the fiends,
(แอม มา ฮัซเลอะ , แมน นาย ซั๊พพลาย เดอะ ฟีนด ,)
I’m a Hustler, n*gga I’ll sell you a dream…
(แอม มา ฮัซเลอะ , เอ็น *gga อิลล เซลล์ ยู อะ ดรีม)

[Chorus: 50 Cent]
([ ค๊อรัส : 50 เซ็นท ])
I’m a Bonafide Hustler, n*gga get outta line I’ll cut ya’,
(แอม มา โบนะไฟดิ ฮัซเลอะ , เอ็น *gga เก็ท เอ๊าตา ไลน์ อิลล คัท ยา ,)
Me, I’m ’bout my paper It’s f*ck ya’,
(มี , แอม เบาท มาย เพ๊เพ่อร์ อิทซ เอฟ *ck ยา ,)
If you, play games with mine I’ll come at you from behind,
(อิ๊ฟ ยู , เพลย์ เกม วิธ ไมน์ อิลล คัม แอ็ท ยู ฟรอม บีฮายน์ ,)
With my nine,
(วิธ มาย ไนน ,)
I’m a Bonafide Hustler, n*gga get outta line I’ll cut ya’,
(แอม มา โบนะไฟดิ ฮัซเลอะ , เอ็น *gga เก็ท เอ๊าตา ไลน์ อิลล คัท ยา ,)
Me, I’m ’bout my paper It’s f*ck ya’,
(มี , แอม เบาท มาย เพ๊เพ่อร์ อิทซ เอฟ *ck ยา ,)
If you, play games with mine I’ll come at you from behind,
(อิ๊ฟ ยู , เพลย์ เกม วิธ ไมน์ อิลล คัม แอ็ท ยู ฟรอม บีฮายน์ ,)
With my nine, I’m a Bonafide Hustler…
(วิธ มาย ไนน , แอม มา โบนะไฟดิ ฮัซเลอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bonafide Hustler คำอ่านไทย Young Buck feat 50 Cent & Tony Yayo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น