เนื้อเพลง I Don’t Want The Night to End คำอ่านไทย Bette Midler

And I don’t want,
( แอนด์ ดาย ด้อนท์ ว้อนท ,)
I, I don’t want,
(ไอ , ไอ ด้อนท์ ว้อนท ,)
I don’t want the night to end.
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท เดอะ ไน๊ท ทู เอ็นด)

Oh, daddy, daddy.
(โอ , แดดดิ , แดดดิ)
Oh, daddy, daddy.
(โอ , แดดดิ , แดดดิ)
Wastin’ half my life
(เวสดิน ฮาล์ฟ มาย ไล๊ฟ)
on platforms underground,
(ออน แพล๊ทฟอร์ม อันเดิกเรานด ,)
the other half I’m spending
(ดิ อ๊อเธ่อร์ ฮาล์ฟ แอม ซเพ็นดิง)
as a desperate clown.
(แอส ซา เด๊สเพอเหรท คลาวนํ)
My problem now is that
(มาย โพร๊เบล่ม นาว อีส แดท)
you’re nowhere to be found.
(ยัวร์ โนแวร์ ทู บี เฟานด)
In dark delicious dreams
(อิน ด๊าร์ค ดิลีฌอัซ ดรีม)
of you I’ll drown.
(อ็อฝ ยู อิลล ดราวน)

Ah-ha-ha-ha-ha-hi.
(อา ฮา ฮา ฮา ฮา ไฮ)
Oh, daddy. Oh, daddy.
(โอ , แดดดิ โอ , แดดดิ)
Ooooooooh. Oh, daddy. Oh, daddy.
(Ooooooooh โอ , แดดดิ โอ , แดดดิ)
I don’t want the night to end.
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท เดอะ ไน๊ท ทู เอ็นด)

Oh, baby, baby.
(โอ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
Ohhhhh, my sweet baby.
(โอ้ , มาย สวี้ท เบ๊บี้)
Wrapped around your soul
(แร็พท อะราวนฺดฺ ยุร โซล)
is where I want to be.
(อีส แวร์ ไอ ว้อนท ทู บี)
But in the night, blue music.
(บั๊ท อิน เดอะ ไน๊ท , บลู มิ๊วสิค)
All my eyes can see:
(ออล มาย อาย แคน ซี :)
Junkies in the rain,
(จังคี ซิน เดอะ เรน ,)
down on their knees.
(เดาน ออน แดร์ นี)
Tell me, what’s to become
(เทลล มี , ว๊อท ทู บีคัม)
of you and me?
(อ็อฝ ยู แอนด์ มี)

Ah-ha-ha-ha-ha-ha.
(อา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา)
Don’t let it be, don’t let it be over.
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ บี , ด้อนท์ เล็ท ดิธ บี โอ๊เฝ่อร)
No, no, don’t let it be, don’t let it be.
(โน , โน , ด้อนท์ เล็ท ดิธ บี , ด้อนท์ เล็ท ดิธ บี)
I-i, I don’t want the night to end.
(ไอ ไอ , ไอ ด้อนท์ ว้อนท เดอะ ไน๊ท ทู เอ็นด)
I don’t want the night to end.
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท เดอะ ไน๊ท ทู เอ็นด)
I-i-i-i-i-i-i-i-i, I don’t want the night to end.
(ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ , ไอ ด้อนท์ ว้อนท เดอะ ไน๊ท ทู เอ็นด)
Mmmm, say it again, now.
(อึม , เซย์ อิท อะเกน , นาว)
I-i-i-i-i, I don’t want, don’t want the night to end.
(ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ , ไอ ด้อนท์ ว้อนท , ด้อนท์ ว้อนท เดอะ ไน๊ท ทู เอ็นด)

Don’t let it be, don’t let it be,
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ บี , ด้อนท์ เล็ท ดิธ บี ,)
don’t let it be o-o-o-o-over.
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ บี โอ โอ โอ โอ โอ๊เฝ่อร)
No, no, no, no, no, no, no.
(โน , โน , โน , โน , โน , โน , โน)
I don’t want it to be over.
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ดิธ ทู บี โอ๊เฝ่อร)
Baby, I’m a soul to lend.
(เบ๊บี้ , แอม มา โซล ทู เล็นด)
I’m all, all alone. I don’t want the night to end.
(แอม ออล , ออล อะโลน ไอ ด้อนท์ ว้อนท เดอะ ไน๊ท ทู เอ็นด)
Oh, mommy, mommy, I am falling.
(โอ , มอมมิ , มอมมิ , ไอ แอ็ม ฟ๊อลิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Want The Night to End คำอ่านไทย Bette Midler

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น