เนื้อเพลง Endless Summer คำอ่านไทย Cascada

It feels like paradise
( อิท ฟีล ไล๊ค พาราได๊ซ)
The world is closing in
(เดอะ เวิลด อีส โครสซิง อิน)
It feels so right
(อิท ฟีล โซ ไร๊ท)
I start to fantasize
(ไอ สท๊าร์ท ทู แฟนทาซาย)
‘Bout what we’re getting in
(เบาท ว๊อท เวีย เกดดดิ้ง อิน)
Cuz now your mine
(คัซ นาว ยุร ไมน์)
This is our time
(ดิส ซิส เอ๊า ไทม์)

It’s an endless summer
(อิทซ แอน เอ็นเล็ซ ซั๊มเม่อร์)
Boy I want you close to me
(บอย ไอ ว้อนท ยู โคลส ทู มี)
In an endless summer
(อิน แอน เอ็นเล็ซ ซั๊มเม่อร์)
We’ll make love and we’ll be free
(เวลล เม้ค ลัฝ แอนด์ เวลล บี ฟรี)
It’s an endless summer
(อิทซ แอน เอ็นเล็ซ ซั๊มเม่อร์)
Boy i want you close to me
(บอย ไอ ว้อนท ยู โคลส ทู มี)
In an endless summer
(อิน แอน เอ็นเล็ซ ซั๊มเม่อร์)
Now it’s time for you and me
(นาว อิทซ ไทม์ ฟอร์ ยู แอนด์ มี)

Endless summer
(เอ็นเล็ซ ซั๊มเม่อร์)

My heart beats stronger
(มาย ฮาร์ท บีท สตองเกอร์)
Now you’re by my side
(นาว ยัวร์ บาย มาย ไซด์)
I’ll hold you tight
(อิลล โฮลด์ ยู ไท๊ท)
Please let me show you
(พลีซ เล็ท มี โชว์ ยู)
How we’ll grab a ray of light
(ฮาว เวลล แกร๊บ อะ เรย์ อ็อฝ ไล๊ท)
‘Cause now you’re mine
(ค๊อส นาว ยัวร์ ไมน์)
This is our time
(ดิส ซิส เอ๊า ไทม์)

Endless summer; boy I want you close to me
(เอ็นเล็ซ ซั๊มเม่อร์ ; บอย ไอ ว้อนท ยู โคลส ทู มี)
In an endless summer; we’ll make love and we’ll be free
(อิน แอน เอ็นเล็ซ ซั๊มเม่อร์ ; เวลล เม้ค ลัฝ แอนด์ เวลล บี ฟรี)
Its an endless summer; boy I want you close to me
(อิทซ แอน เอ็นเล็ซ ซั๊มเม่อร์ ; บอย ไอ ว้อนท ยู โคลส ทู มี)
iIn an endless summer; now it’s time for you and me
(iIn แอน เอ็นเล็ซ ซั๊มเม่อร์ ; นาว อิทซ ไทม์ ฟอร์ ยู แอนด์ มี)

Endless summer
(เอ็นเล็ซ ซั๊มเม่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Endless Summer คำอ่านไทย Cascada

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น