เนื้อเพลง Some People คำอ่านไทย Cliff Richard

Some people they tease one another
( ซัม พี๊เพิ่ล เด ทีส วัน อะน๊าเทร่อร์)
Take pride in themselves
(เท้ค ไพรด์ อิน เฑ็มเซลฝส)
Keeping the other one down
(คีพอิง ดิ อ๊อเธ่อร์ วัน เดาน)
Well i’m not like that at all
(เวลล แอม น็อท ไล๊ค แดท แอ็ท ดอร์)

Some people they hurt one another
(ซัม พี๊เพิ่ล เด เฮิร์ท วัน อะน๊าเทร่อร์)
They love to see
(เด ลัฝ ทู ซี)
Hurt in the other one’s eyes
(เฮิร์ท อิน ดิ อ๊อเธ่อร์ วัน อาย)
Well i’m not like that at all
(เวลล แอม น็อท ไล๊ค แดท แอ็ท ดอร์)

Some people are born for each other
(ซัม พี๊เพิ่ล อาร์ บอน ฟอร์ อีช อ๊อเธ่อร์)
They love to walk
(เด ลัฝ ทู ว๊อล์ค)
Holding the other one’s hand
(โฮลดิง ดิ อ๊อเธ่อร์ วัน แฮนด์)
They always understand
(เด ออลเว อั๊นเด้อรสแทนด)
Some people cry
(ซัม พี๊เพิ่ล คราย)
Some people know why
(ซัม พี๊เพิ่ล โนว์ วาย)

Oh ah ah
(โอ อา อา)
Some people they use one another
(ซัม พี๊เพิ่ล เด ยู๊ส วัน อะน๊าเทร่อร์)
So aimlessly
(โซ เอมเล็ซลิ)
Not like lovers do
(น็อท ไล๊ค ลัฝเออะ ดู)
Well i’m not like that at all
(เวลล แอม น็อท ไล๊ค แดท แอ็ท ดอร์)

Some people they long for each other
(ซัม พี๊เพิ่ล เด ลอง ฟอร์ อีช อ๊อเธ่อร์)
They love to walk
(เด ลัฝ ทู ว๊อล์ค)
Holding the other one’s hand
(โฮลดิง ดิ อ๊อเธ่อร์ วัน แฮนด์)
They always understand
(เด ออลเว อั๊นเด้อรสแทนด)
Some people cry
(ซัม พี๊เพิ่ล คราย)
Some people know why
(ซัม พี๊เพิ่ล โนว์ วาย)

With a word unspoken
(วิธ อะ เวิร์ด อันซโพเค็น)
With a voice unheard
(วิธ อะ ว๊อยซ์ unheard)
When a thought is broken
(เว็น อะ ธอท อีส บโรเค็น)
By a tender word
(บาย อะ เท๊นเด้อร์ เวิร์ด)
When a heart is moved
(เว็น อะ ฮาร์ท อีส มู๊ฝ)
When a heart is thrown
(เว็น อะ ฮาร์ท อีส ธโรน)
The silence tells you
(เดอะ ไซเล็นซ เทลล ยู)
You’re not alone
(ยัวร์ น็อท อะโลน)

Some people are born for each other…
(ซัม พี๊เพิ่ล อาร์ บอน ฟอร์ อีช อ๊อเธ่อร์)

[some people are born for each other]
([ ซัม พี๊เพิ่ล อาร์ บอน ฟอร์ อีช อ๊อเธ่อร์ ])
They love to walk holding the other one
(เด ลัฝ ทู ว๊อล์ค โฮลดิง ดิ อ๊อเธ่อร์ วัน)
[some people they long for each other]
([ ซัม พี๊เพิ่ล เด ลอง ฟอร์ อีช อ๊อเธ่อร์ ])
They love to talk holding theother one
(เด ลัฝ ทู ท๊อล์ค โฮลดิง theother วัน)
[some people are born for each other]
([ ซัม พี๊เพิ่ล อาร์ บอน ฟอร์ อีช อ๊อเธ่อร์ ])
They love to walk holding the other one
(เด ลัฝ ทู ว๊อล์ค โฮลดิง ดิ อ๊อเธ่อร์ วัน)
Holding the other one
(โฮลดิง ดิ อ๊อเธ่อร์ วัน)
Holding each other
(โฮลดิง อีช อ๊อเธ่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Some People คำอ่านไทย Cliff Richard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น