เนื้อเพลง If It’s Going To Work คำอ่านไทย K-Ci & Jojo

[Verse 1:]
( [ เฝิซ 1 : ])
I’m tellin the truth
(แอม เทลลิน เดอะ ทรู๊ธ)
You don’t believe a word
(ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ อะ เวิร์ด)
How can we start over again?
(ฮาว แคน วี สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร อะเกน)
I know I lied
(ไอ โนว์ ไอ ไล)
You said let’s try
(ยู เซ็ด เล็ท ธราย)
But still you wont let me in
(บั๊ท สทิลล ยู ว็อนท เล็ท มี อิน)
Girl it’s easy to confess
(เกิร์ล อิทซ อีสอิ ทู คอนเฟสส)
When the truth’s been revealed
(เว็น เดอะ ทรู๊ธ บีน รีฝีล)
And it’s easy not to believe a word that I am saying
(แอนด์ อิทซ อีสอิ น็อท ทู บีลี๊ฝ อะ เวิร์ด แดท ไอ แอ็ม เซอิง)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
So baby if you want me [If you really want me]
(โซ เบ๊บี้ อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี [ อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท มี ])
And baby if you need me
(แอนด์ เบ๊บี้ อิ๊ฟ ยู นี๊ด มี)
You gotta let me know with us there’s still a chance
(ยู กอททะ เล็ท มี โนว์ วิธ อัซ แดร์ สทิลล อะ แช้นซํ)
[You gotta let me know]
([ ยู กอททะ เล็ท มี โนว์ ])
You gotta put the past behind us and start all over again
(ยู กอททะ พุท เดอะ พาสท์ บีฮายน์ อัซ แซน สท๊าร์ท ดอร์ โอ๊เฝ่อร อะเกน)
I got to know If It’s Going To Work
(ไอ ก็อท ทู โนว์ อิ๊ฟ อิทซ โกอิ้ง ทู เวิ๊ร์ค)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
When circumstances don’t seem right
(เว็น เซ๊อร์คั่มสแสตนซ์ ด้อนท์ ซีม ไร๊ท)
Why can’t you just go on with the fact
(วาย แค็นท ยู จั๊สท โก ออน วิธ เดอะ แฟคท)
Not what you hear, but what you know
(น็อท ว๊อท ยู เฮียร , บั๊ท ว๊อท ยู โนว์)
You wanna believe the bad
(ยู วอนนา บีลี๊ฝ เดอะ แบ้ด)
After we work it out
(แอ๊ฟเท่อร วี เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
Why do you bring it up again?
(วาย ดู ยู บริง อิท อั๊พ อะเกน)
I know it’s gonna be so hard
(ไอ โนว์ อิทซ กอนนะ บี โซ ฮาร์ด)
But we’ve got to start somewhere
(บั๊ท หวีบ ก็อท ทู สท๊าร์ท ซัมแวร์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
So baby if you want me
(โซ เบ๊บี้ อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี)
And baby if you need me
(แอนด์ เบ๊บี้ อิ๊ฟ ยู นี๊ด มี)
You gotta let me know
(ยู กอททะ เล็ท มี โนว์)
With us there’s still a chance
(วิธ อัซ แดร์ สทิลล อะ แช้นซํ)
[You gotta let me know]
([ ยู กอททะ เล็ท มี โนว์ ])
You gotta put the past behind us and start all over again
(ยู กอททะ พุท เดอะ พาสท์ บีฮายน์ อัซ แซน สท๊าร์ท ดอร์ โอ๊เฝ่อร อะเกน)
I got to know If It’s Going To Work
(ไอ ก็อท ทู โนว์ อิ๊ฟ อิทซ โกอิ้ง ทู เวิ๊ร์ค)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
I never loved no one like you
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ลัฝ โน วัน ไล๊ค ยู)
Never, never, never, never, never baby
(เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ เบ๊บี้)
It doesn’t matter who you think you we’re before
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ฮู ยู ทริ๊งค ยู เวีย บีฟอร์)
I’m tryin’ real hard, yes I am
(แอม ทายอิน เรียล ฮาร์ด , เย็ซ ซาย แอ็ม)
To bring back the trust
(ทู บริง แบ็ค เดอะ ทรัสท)
If we don’t bring it back
(อิ๊ฟ วี ด้อนท์ บริง อิท แบ็ค)
There’s gonna be no more us
(แดร์ กอนนะ บี โน โม อัซ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
So baby if you want me
(โซ เบ๊บี้ อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี)
And baby if you need me you gotta let me know
(แอนด์ เบ๊บี้ อิ๊ฟ ยู นี๊ด มี ยู กอททะ เล็ท มี โนว์)
With us there’s still a chance
(วิธ อัซ แดร์ สทิลล อะ แช้นซํ)
[You gotta let me know]
([ ยู กอททะ เล็ท มี โนว์ ])
We gotta put the past behind us
(วี กอททะ พุท เดอะ พาสท์ บีฮายน์ อัซ)
And start all over again
(แอนด์ สท๊าร์ท ดอร์ โอ๊เฝ่อร อะเกน)
I got to know If It’s Going To Work
(ไอ ก็อท ทู โนว์ อิ๊ฟ อิทซ โกอิ้ง ทู เวิ๊ร์ค)

Yea, yea, yea, yea, yea
(เย , เย , เย , เย , เย)
Baby baby
(เบ๊บี้ เบ๊บี้)
ooh yea,
(อู้ เย ,)
Can I get a witness?
(แคน นาย เก็ท ดา วิทเหนส)
Shoo doo doo doo
(ฌู ดู ดู ดู)
It’s gonna be alright
(อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท)
Can I get a witness?
(แคน นาย เก็ท ดา วิทเหนส)
I said let me know, and I need to know
(ไอ เซ็ด เล็ท มี โนว์ , แอนด์ ดาย นี๊ด ทู โนว์)
I gotta know right now baby… ooh
(ไอ กอททะ โนว์ ไร๊ท นาว เบ๊บี้ อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If It’s Going To Work คำอ่านไทย K-Ci & Jojo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น