เนื้อเพลง It Must Be You คำอ่านไทย Van Morrison

The sun is shining, it’s everywhere
( เดอะ ซัน อีส ชายนิง , อิทซ เอวี่แวร์)
Don’t have no worry, don’t have no care
(ด้อนท์ แฮ็ฝ โน ว๊อร์รี่ , ด้อนท์ แฮ็ฝ โน แคร์)
It must be true, this is the season
(อิท มัสท์ บี ทรู , ดิส ซิส เดอะ ซี๊ซั่น)
Baby it must be you
(เบ๊บี้ อิท มัสท์ บี ยู)

It was raining the other day
(อิท วอส เรนนิง ดิ อ๊อเธ่อร์ เดย์)
But that lonely feeling has gone away
(บั๊ท แดท โลนลิ ฟีลอิง แฮ็ส กอน อะเวย์)
It must be true, it’s so pleasing
(อิท มัสท์ บี ทรู , อิทซ โซ พลีสอิง)
It must be you
(อิท มัสท์ บี ยู)

That’s what they say, in those old storybooks of old
(แด้ท ว๊อท เด เซย์ , อิน โฑส โอลด์ storybooks อ็อฝ โอลด์)
You light my way and you satisfy my soul
(ยู ไล๊ท มาย เวย์ แอนด์ ยู แซ๊ททิซไฟ มาย โซล)

It must be magic, it must be love
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค , อิท มัสท์ บี ลัฝ)
Oh what could I have been thinking of
(โอ ว๊อท เคิด ดาย แฮ็ฝ บีน ติ้งกิง อ็อฝ)
It’s the reason I’m feeling so blue
(อิทซ เดอะ รี๊ซั่น แอม ฟีลอิง โซ บลู)
It must be you
(อิท มัสท์ บี ยู)

Well that’s what they say, in those old storybooks of old
(เวลล แด้ท ว๊อท เด เซย์ , อิน โฑส โอลด์ storybooks อ็อฝ โอลด์)
You light my way and you satisfy my soul
(ยู ไล๊ท มาย เวย์ แอนด์ ยู แซ๊ททิซไฟ มาย โซล)

It must be magic, it must be bliss
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค , อิท มัสท์ บี บลิซ)
Oh it must be rain on a night like this
(โอ อิท มัสท์ บี เรน ออน อะ ไน๊ท ไล๊ค ดิส)
It must be true, that’s the reason I think
(อิท มัสท์ บี ทรู , แด้ท เดอะ รี๊ซั่น นาย ทริ๊งค)
It must be you
(อิท มัสท์ บี ยู)

It must be you
(อิท มัสท์ บี ยู)
Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
Baby, b-b-b-b-b-b-baby
(เบ๊บี้ , บี บี บี บี บี บี เบ๊บี้)
It must be you
(อิท มัสท์ บี ยู)
I really do believe, it must be you
(ไอ ริแอ็ลลิ ดู บีลี๊ฝ , อิท มัสท์ บี ยู)
Baby, baby, I really do believe, really do believe, really do believe.
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , ไอ ริแอ็ลลิ ดู บีลี๊ฝ , ริแอ็ลลิ ดู บีลี๊ฝ , ริแอ็ลลิ ดู บีลี๊ฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It Must Be You คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น