เนื้อเพลง Steelo (remix) คำอ่านไทย 702

say 7[say 702]
( เซย์ 7 [ เซย์ 702 ])
say 7[say 702]
(เซย์ 7 [ เซย์ 702 ])
say 7[say 702]
(เซย์ 7 [ เซย์ 702 ])

[Meelah}
([ Meelah})
Boy you’re so fine
(บอย ยัวร์ โซ ไฟน)
[so fine]
([ โซ ไฟน ])
And dat’s no doubt
(แอนด์ แดซ โน เดาท)
[no doubt]
([ โน เดาท ])
When it comes to good taste
(เว็น หนิด คัม ทู กู๊ด เท๊ซท)
I know what I’m talking about
(ไอ โนว์ ว๊อท แอม ทอคอิง อะเบ๊าท)
I dig your style[style style]
(ไอ ดีกกํ ยุร สไทล์ [ สไทล์ สไทล์ ])
I dig your style
(ไอ ดีกกํ ยุร สไทล์)
The way you flow[flow flow]
(เดอะ เวย์ ยู โฟลว์ [ โฟลว์ โฟลว์ ])
The way you flow
(เดอะ เวย์ ยู โฟลว์)
It’s like I
(อิทซ ไล๊ค ไก)
I think I dig your steelo
(ไอ ทริ๊งค ไอ ดีกกํ ยุร สตรีโร)

chorus:
(ค๊อรัส :)
I know that I
(ไอ โนว์ แดท ไอ)
Like the way you move
(ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู มู๊ฝ)
I dig the way you flow
(ไอ ดีกกํ เดอะ เวย์ ยู โฟลว์)
I like the way way you move
(ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ เวย์ ยู มู๊ฝ)
I like your steelo
(ไอ ไล๊ค ยุร สตรีโร)

[Misha]
([ Misha ])
I’ve been thinking about you
(แอฝ บีน ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู)
All the time
(ออล เดอะ ไทม์)
It’s 24 7, your on my mind
(อิทซ 24 7 , ยุร ออน มาย ไมนด์)
Can I get
(แคน นาย เก็ท)
Get your name[name name, give you a call]
(เก็ท ยุร เนม [ เนม เนม , กี๊ฝ ยู อะ คอลลํ ])
Boy it’s your steelo
(บอย อิทซ ยุร สตรีโร)
That drives me all wild[boy it’s]
(แดท ไดร๊ฝ มี ออล ไวลด์ [ บอย อิทซ ])

chorus:
(ค๊อรัส :)

[Missy]
([ มีซซิ ])
Ha ha, one two one two anybody
(ฮา ฮา , วัน ทู วัน ทู เอนอิบอดิ)
Wanna, wanna, wanna follow me
(วอนนา , วอนนา , วอนนา ฟ๊อลโล่ว มี)
One two one two anybody
(วัน ทู วัน ทู เอนอิบอดิ)
Wanna, wanna, wanna follow me
(วอนนา , วอนนา , วอนนา ฟ๊อลโล่ว มี)
One two one two anybody
(วัน ทู วัน ทู เอนอิบอดิ)
Wanna, wanna, wanna follow me
(วอนนา , วอนนา , วอนนา ฟ๊อลโล่ว มี)
Wanna two one two anybody
(วอนนา ทู วัน ทู เอนอิบอดิ)
MC’s wanna copy me, cuz they dig the way I hee hee hee
(เมซีสฺ วอนนา ค๊อพพี่ มี , คัซ เด ดีกกํ เดอะ เวย์ ไอ ฮี ฮี ฮี)
They wanna scream when I hee hee ha, I hit ’em with the hee hee
(เด วอนนา สครีม เว็น นาย ฮี ฮี ฮา , ไอ ฮิท เอ็ม วิธ เดอะ ฮี ฮี)
702, them fools be a follow by crew, one two come follow me
(702 , เด็ม ฟูล บี อะ ฟ๊อลโล่ว บาย ครู , วัน ทู คัม ฟ๊อลโล่ว มี)
I hit ’em with the hee hee
(ไอ ฮิท เอ็ม วิธ เดอะ ฮี ฮี)

chorus:
(ค๊อรัส :)

feat. Missy Elliot
(ฟีท มีซซิ อิวลีเอ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Steelo (remix) คำอ่านไทย 702

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น