เนื้อเพลง A Girl and Her Horse คำอ่านไทย Carbon Leaf

You lean forward to go.
( ยู ลีน ฟ๊อร์เวิร์ด ทู โก)
You pull back to go slow.
(ยู พูลล แบ็ค ทู โก สโลว์)
These are the horse basics you should know.
(ฑิส อาร์ เดอะ ฮอร์ส เบซอิค ยู เชิด โนว์)

There’s no use to wait,
(แดร์ โน ยู๊ส ทู เว้ท ,)
A girl and her horse will never separate.
(อะ เกิร์ล แอนด์ เฮอ ฮอร์ส วิล เน๊เฝ่อร์ เซ๊พาเหรท)
You were done before the gun at the starting gate.
(ยู เวอ ดัน บีฟอร์ เดอะ กัน แอ็ท เดอะ ซทาททิง เกท)

And away she rides,
(แอนด์ อะเวย์ ชี ไรด์ ,)
To the great unknown.
(ทู เดอะ เกรท อันโนน)
You can wave goodbye
(ยู แคน เว๊ฝ กู๊ดบาย)
And spend some time on your own,
(แอนด์ สเพ็นด ซัม ไทม์ ออน ยุร โอว์น ,)
And wonder why.
(แอนด์ วั๊นเด้อร วาย)
Sometimes you find yourself far, far behind on the course.
(ซัมไทม์ ยู ไฟนด์ ยุรเซลฟ ฟาร์ , ฟาร์ บีฮายน์ ออน เดอะ คอร์ส)
Some things best left between and girl and her horse.
(ซัม ทริง เบ๊สท์ เล๊ฟท บีทะวีน แอนด์ เกิร์ล แอนด์ เฮอ ฮอร์ส)

With no words to say,
(วิธ โน เวิร์ด ทู เซย์ ,)
A girl and her horse can communicate.
(อะ เกิร์ล แอนด์ เฮอ ฮอร์ส แคน คอมมิ๊วนิเขท)
‘Cause motion is motion
(ค๊อส โมฌัน อีส โมฌัน)
And nothing’s up for debate.
(แอนด์ นัธอิง อั๊พ ฟอร์ ดีเบท)

And away she rides,
(แอนด์ อะเวย์ ชี ไรด์ ,)
To the great beyond.
(ทู เดอะ เกรท บียอนด์)
You can wave goodbye –
(ยู แคน เว๊ฝ กู๊ดบาย)
To a girl and her horse
(ทู อะ เกิร์ล แอนด์ เฮอ ฮอร์ส)
With a bond you can’t deny
(วิธ อะ บอนดฺ ยู แค็นท ดีนาย)

Sometimes you find yourself far, far behind on the course.
(ซัมไทม์ ยู ไฟนด์ ยุรเซลฟ ฟาร์ , ฟาร์ บีฮายน์ ออน เดอะ คอร์ส)
Some things best left between a girl and her horse.
(ซัม ทริง เบ๊สท์ เล๊ฟท บีทะวีน อะ เกิร์ล แอนด์ เฮอ ฮอร์ส)
Sometimes you find you can’t cross the line on the course.
(ซัมไทม์ ยู ไฟนด์ ยู แค็นท ครอสสํ เดอะ ไลน์ ออน เดอะ คอร์ส)
Some things best left between a girl and her horse.
(ซัม ทริง เบ๊สท์ เล๊ฟท บีทะวีน อะ เกิร์ล แอนด์ เฮอ ฮอร์ส)

You lean forward to go.
(ยู ลีน ฟ๊อร์เวิร์ด ทู โก)
You pull back to go slow.
(ยู พูลล แบ็ค ทู โก สโลว์)
The rest is anyone’s guess, don’t you know?
(เดอะ เรสท อีส เอนอิวัน เกสส , ด้อนท์ ยู โนว์)

And away she rides,
(แอนด์ อะเวย์ ชี ไรด์ ,)
With the best in show.
(วิธ เดอะ เบ๊สท์ อิน โชว์)
You can wave goodbye –
(ยู แคน เว๊ฝ กู๊ดบาย)
To the girl and her horse
(ทู เดอะ เกิร์ล แอนด์ เฮอ ฮอร์ส)
And the bond you’ll never know.
(แอนด์ เดอะ บอนดฺ โยว เน๊เฝ่อร์ โนว์)

And away she rides,
(แอนด์ อะเวย์ ชี ไรด์ ,)
With the best in show.
(วิธ เดอะ เบ๊สท์ อิน โชว์)
You know unicorns don’t exist, of course,
(ยู โนว์ ยูนิคอน ด้อนท์ เอ็กซิ๊สท , อ็อฝ คอร์ส ,)
But every girl in this world has a horse.
(บั๊ท เอ๊เฝอร์รี่ เกิร์ล อิน ดิส เวิลด แฮ็ส ซา ฮอร์ส)

Sometimes you find you far, far behind on the course.
(ซัมไทม์ ยู ไฟนด์ ยู ฟาร์ , ฟาร์ บีฮายน์ ออน เดอะ คอร์ส)
Some things best left between and girl and her horse.
(ซัม ทริง เบ๊สท์ เล๊ฟท บีทะวีน แอนด์ เกิร์ล แอนด์ เฮอ ฮอร์ส)
Sometimes you find you can’t cross the line on the course.
(ซัมไทม์ ยู ไฟนด์ ยู แค็นท ครอสสํ เดอะ ไลน์ ออน เดอะ คอร์ส)
Some things best left between and girl and her horse.
(ซัม ทริง เบ๊สท์ เล๊ฟท บีทะวีน แอนด์ เกิร์ล แอนด์ เฮอ ฮอร์ส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Girl and Her Horse คำอ่านไทย Carbon Leaf

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น