เนื้อเพลง Master Blaster คำอ่านไทย Whitney Houston

Everyone’s feeling pretty
( เอ๊วี่วัน ฟีลอิง พริ๊ทที่)
It’s hotter than July
(อิทซ ฮอทเดอ แฑ็น จูไล)
Though the world’s full of problems
(โธ เดอะ เวิลด ฟูล อ็อฝ โพร๊เบล่ม)
They couldn’t touch us even if they tried
(เด คูดซึ่น ทั๊ช อัซ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ เด ทไร)
From the park I hear rhythms
(ฟรอม เดอะ พาร์ค ไอ เฮียร ริธึ่ม)
Marley’s hot on the box
(มาร์รี ฮอท ออน เดอะ บ๊อกซฺ)
Tonight there will be a party
(ทูไน๊ท แดร์ วิล บี อะ พ๊าร์ที่)
On the corner at the end of the block
(ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ แรท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ บล๊อค)

Didn’t know you
(ดิ๊นอิน โนว์ ยู)
Would be jammin’ until the break of dawn
(เวิด บี แจมมิน อันทิล เดอะ เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น)
I bet nobody ever told you that you
(ไอ เบ๊ท โนบอดี้ เอ๊เฝ่อร์ โทลด ยู แดท ยู)
would be jammin’ until the break of dawn
(เวิด บี แจมมิน อันทิล เดอะ เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น)
You would be jammin’ and jammin’ and jammin’, jam on
(ยู เวิด บี แจมมิน แอนด์ แจมมิน แอนด์ แจมมิน , แจม ออน)

They want us to join their fighting
(เด ว้อนท อัซ ทู จอย แดร์ ไฟท์ดิง)
But our answer today
(บั๊ท เอ๊า แอ๊นเซ่อร ทูเดย์)
Is to let all our worries
(อีส ทู เล็ท ดอร์ เอ๊า วอรีสฺ)
Like the breeze through our fingers slip away
(ไล๊ค เดอะ บร๊ซ ทรู เอ๊า ฟิ๊งเก้อร สลิ๊พ อะเวย์)
Peace has come to Zimbabwe
(พี๊ซ แฮ็ส คัม ทู Zimbabwe)
Third World’s right on the one
(เทริ๊ด เวิลด ไร๊ท ออน ดิ วัน)
Now’s the time for celebration
(นาว เดอะ ไทม์ ฟอร์ เซลิบเรฌัน)
‘Cause we’ve only just begun
(ค๊อส หวีบ โอ๊นลี่ จั๊สท บิกัน)

Didn’t know that you
(ดิ๊นอิน โนว์ แดท ยู)
Would be jammin’ until the break of dawn
(เวิด บี แจมมิน อันทิล เดอะ เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น)
Bet you nobody ever told you that you
(เบ๊ท ยู โนบอดี้ เอ๊เฝ่อร์ โทลด ยู แดท ยู)
Would be jammin’ until the break of dawn
(เวิด บี แจมมิน อันทิล เดอะ เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น)
You would be jammin’ and jammin’ and jammin’, jam on
(ยู เวิด บี แจมมิน แอนด์ แจมมิน แอนด์ แจมมิน , แจม ออน)
Bet you nobody ever told you that you
(เบ๊ท ยู โนบอดี้ เอ๊เฝ่อร์ โทลด ยู แดท ยู)
[We’re in the middle of the makin’s of the master blaster jammin’]
([ เวอ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ เมกิน อ็อฝ เดอะ ม๊าสเต้อร์ blaster แจมมิน ])
Would be jammin’ until the break of dawn
(เวิด บี แจมมิน อันทิล เดอะ เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น)
I know nobody told you that you
(ไอ โนว์ โนบอดี้ โทลด ยู แดท ยู)
[We’re in the middle of the makin’s of the master blaster jammin’]
([ เวอ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ เมกิน อ็อฝ เดอะ ม๊าสเต้อร์ blaster แจมมิน ])
Would be jammin’ until the break of dawn
(เวิด บี แจมมิน อันทิล เดอะ เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น)
We’re jammin’, jammin’, jammin’, jam on
(เวีย แจมมิน , แจมมิน , แจมมิน , แจม ออน)

You ask me am I happy
(ยู อาสคฺ มี แอ็ม ไอ แฮ๊พพี่)
Well as matter of fact
(เวลล แอส แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท)
I can say that I’m ecstatic
(ไอ แคน เซย์ แดท แอม เอ็คซแททอิค)
‘Cause we all just made a pact
(ค๊อส วี ออล จั๊สท เมด อะ แพ็คท์)
We’ve agreed to get together
(หวีบ อะกรี ทู เก็ท ทูเก๊ทเธ่อร์)
Joined as children in Jah
(จอย แอส ชีลดเร็น อิน ย่า)
When you’re moving in the positive
(เว็น ยัวร์ มูฝอิง อิน เดอะ โพ๊สิถีฝ)
Your destination is the brightest star
(ยุร เดซทิเนฌัน อีส เดอะ ไบท์เดซ สทาร์)

You didn’t know that you
(ยู ดิ๊นอิน โนว์ แดท ยู)
[We’re in the middle of the makin’s of the master blaster jammin’]
([ เวอ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ เมกิน อ็อฝ เดอะ ม๊าสเต้อร์ blaster แจมมิน ])
Would be jammin’ until the break of dawn
(เวิด บี แจมมิน อันทิล เดอะ เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น)
I bet you nobody ever told you that you
(ไอ เบ๊ท ยู โนบอดี้ เอ๊เฝ่อร์ โทลด ยู แดท ยู)
[We’re in the middle of the makin’s of the master blaster jammin’]
([ เวอ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ เมกิน อ็อฝ เดอะ ม๊าสเต้อร์ blaster แจมมิน ])
Would be jammin’ until the break of dawn
(เวิด บี แจมมิน อันทิล เดอะ เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น)
Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, you
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , ยู)
[We’re in the middle of the makin’s of the master blaster jammin’]
([ เวอ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ เมกิน อ็อฝ เดอะ ม๊าสเต้อร์ blaster แจมมิน ])
Would be jammin’ until the break of dawn
(เวิด บี แจมมิน อันทิล เดอะ เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น)
Don’t you stop the music, oh no,
(ด้อนท์ ยู สท๊อพ เดอะ มิ๊วสิค , โอ โน ,)
[We’re in the middle of the makin’s of the master blaster jammin’]
([ เวอ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ เมกิน อ็อฝ เดอะ ม๊าสเต้อร์ blaster แจมมิน ])
Na, na na…
(นา , นา นา)
[We’re in the middle of the makin’s of the master blaster jammin’]
([ เวอ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ เมกิน อ็อฝ เดอะ ม๊าสเต้อร์ blaster แจมมิน ])
Nobody told you Oh, Oh, Oh, you
(โนบอดี้ โทลด ยู โอ , โอ , โอ , ยู)
[We’re in the middle of the makin’s of the master blaster jammin’]
([ เวอ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ เมกิน อ็อฝ เดอะ ม๊าสเต้อร์ blaster แจมมิน ])
Would be jammin’ until the break of dawn
(เวิด บี แจมมิน อันทิล เดอะ เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น)
I bet you if someone approached you
(ไอ เบ๊ท ยู อิ๊ฟ ซัมวัน แอพโพร๊ช ยู)
[We’re in the middle of the makin’s of the master blaster jammin’]
([ เวอ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ เมกิน อ็อฝ เดอะ ม๊าสเต้อร์ blaster แจมมิน ])
yesterday to tell you that you would be jammin’ you would not
(เยซเทอะดิ ทู เทลล ยู แดท ยู เวิด บี แจมมิน ยู เวิด น็อท)
believe it because you never thought that you would be jammin’
(บีลี๊ฝ อิท บิคอส ยู เน๊เฝ่อร์ ธอท แดท ยู เวิด บี แจมมิน)
Oh, Oh, Oh, Oh,
(โอ , โอ , โอ , โอ ,)
[We’re in the middle of the makin’s of the master blaster jammin’]
([ เวอ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ เมกิน อ็อฝ เดอะ ม๊าสเต้อร์ blaster แจมมิน ])
jammin’ ’til the break of dawn
(แจมมิน ทิล เดอะ เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น)
Oh, Oh, Oh, You may as well believe what you are feeling
(โอ , โอ , โอ , ยู เมย์ แอส เวลล บีลี๊ฝ ว๊อท ยู อาร์ ฟีลอิง)
[We’re in the middle of the makin’s of the master blaster jammin’]
([ เวอ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ เมกิน อ็อฝ เดอะ ม๊าสเต้อร์ blaster แจมมิน ])
because you feel your body jammin’
(บิคอส ยู ฟีล ยุร บ๊อดี้ แจมมิน)
[We’re in the middle of the makin’s of the master blaster jammin’]
([ เวอ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ เมกิน อ็อฝ เดอะ ม๊าสเต้อร์ blaster แจมมิน ])
Oh, Oh, you would be jammin’ until the break of dawn
(โอ , โอ , ยู เวิด บี แจมมิน อันทิล เดอะ เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น)
[We’re in the middle of the makin’s of the master blaster jammin’]
([ เวอ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ เมกิน อ็อฝ เดอะ ม๊าสเต้อร์ blaster แจมมิน ])
[We’re in the middle of the makin’s of the master blaster jammin’]
([ เวอ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ เมกิน อ็อฝ เดอะ ม๊าสเต้อร์ blaster แจมมิน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Master Blaster คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น