เนื้อเพลง Outro (Dc-3) Thank You คำอ่านไทย Destiny’s Child

[Beyonc้–ฝs vocals]
( [ Beyonc้–ฝs โฝแค็ล ])

You are my best friend
(ยู อาร์ มาย เบ๊สท์ เฟรน)
You been right here through thick and thin
(ยู บีน ไร๊ท เฮียร ทรู ทริ๊ค แอนด์ ทริน)
You are my best friend
(ยู อาร์ มาย เบ๊สท์ เฟรน)
Gotten me through places IๆŠณe been
(กอททน มี ทรู เพลส IๆŠณe บีน)
You are my best friend
(ยู อาร์ มาย เบ๊สท์ เฟรน)
Through our situations
(ทรู เอ๊า ซิ๊ทูเอชั่น)
YouๆŠณe been my inspiration
(YouๆŠณe บีน มาย อินซพิเรฌัน)
My best friend
(มาย เบ๊สท์ เฟรน)
Your still here and I love you
(ยุร สทิลล เฮียร แอนด์ ดาย ลัฝ ยู)

[Beyonc้–ฝs thanks]
([ Beyonc้–ฝs แธ๊งค์ ])

I think you got angel wings
(ไอ ทริ๊งค ยู ก็อท แอ๊งเจล วิง)
Hiding up under there somewhere
(ไฮดอิง อั๊พ อั๊นเด้อร แดร์ ซัมแวร์)
Mi-chelle my belle
(มี เชล มาย เบ็ล)
Dunno where we would be if we never met you girl
(ดันโน แวร์ วี เวิด บี อิ๊ฟ วี เน๊เฝ่อร์ เม็ท ยู เกิร์ล)
I love you!
(ไอ ลัฝ ยู !)
I thank you!
(ไอ แธ๊งค์ ยู !)
You such a blessing
(ยู ซัช อะ บเลซซิง)
I am so grateful
(ไอ แอ็ม โซ เกร๊ทฟุล)
I truly believe the Lord sent you to me and Kelly
(ไอ ทรูลิ บีลี๊ฝ เดอะ หลอร์ด เซ็นท ยู ทู มี แอนด์ เคลลี่)
The smile the laughter always makes me happy
(เดอะ สไมล์ เดอะ ลาฟเทอะ ออลเว เม้ค มี แฮ๊พพี่)
When IๆŠฆ too serious or too intense
(เว็น IๆŠฆ ทู ซี๊เรี๊ยส ออ ทู อินเทนซ)
With a voice that beautiful!
(วิธ อะ ว๊อยซ์ แดท บยูทิฟุล !)
You was heaven sent
(ยู วอส เฮ๊ฝเฝ่น เซ็นท)
My sister my life couldnๆŠฐ be better
(มาย ซิ๊สเท่อร์ มาย ไล๊ฟ couldnๆŠฐ บี เบ๊ทเท่อร์)
Doing what I love wid my best friend
(ดูอิง ว๊อท ไอ ลัฝ หวีด มาย เบ๊สท์ เฟรน)
And making cheddar!
(แอนด์ เมคอิง เชเดอร์ !)

Kelly
(เคลลี่)
The most beautifulist girl in the world
(เดอะ โมซท beautifulist เกิร์ล อิน เดอะ เวิลด)
YouๆŠฎe my Survivor
(YouๆŠฎe มาย เซอะไฝฝเออะ)
And I admire you
(แอนด์ ดาย แอ๊ดไมร ยู)
You have no idea how special you are
(ยู แฮ็ฝ โน ไอเดีย ฮาว สเพ๊เชี่ยล ยู อาร์)
Humble, talented and blessed you are
(ฮั๊มเบิ้ล , แท๊เล้นท แอนด์ เบล๊ส ยู อาร์)
Sometimes I wish I could be more like you!
(ซัมไทม์ ซาย วิ๊ช ไอ เคิด บี โม ไล๊ค ยู !)
Sometimes they donๆŠฐ wanna give your credit to you
(ซัมไทม์ เด donๆŠฐ วอนนา กี๊ฝ ยุร เคร๊ดิท ทู ยู)
WouldnๆŠฐ be a destinyๆŠฏ child if it WASNๆ‰ต FOR YOU!!!
(WouldnๆŠฐ บี อะ destinyๆŠฏ ชายลํดํ อิ๊ฟ อิท WASNๆ‰ต ฟอร์ ยู ! ! !)
DC-3 forever IๆŠฆ thanking you!
(ดีซี 3 ฟอเร๊เฝ่อร IๆŠฆ แต้งคิง ยู !)

[KellyๆŠฏ vocals]
([ KellyๆŠฏ โฝแค็ล ])

Lord thank you for your vision that we see down here on Earth
(หลอร์ด แธ๊งค์ ยู ฟอร์ ยุร ฝิ๊ชั่น แดท วี ซี เดาน เฮียร ออน เอิร์ทร)
Thank you for your precious gifts your sweet precious gift of love
(แธ๊งค์ ยู ฟอร์ ยุร พรีเชี๊ยส กิฟท ยุร สวี้ท พรีเชี๊ยส กิฟท อ็อฝ ลัฝ)
Through everything canๆŠฐ NO ONE come between
(ทรู เอ๊วี่ติง canๆŠฐ โน วัน คัม บีทะวีน)
Us three
(อัซ ทรี)

[KellyๆŠฏ thanks]
([ KellyๆŠฏ แธ๊งค์ ])

Michelle
(มิเชลอ)
[AinๆŠฐ it funny?]
([ AinๆŠฐ อิท ฟันนิ ])
God always know whatๆŠฏ he doing
(ก๊อด ออลเว โนว์ whatๆŠฏ ฮี ดูอิง)
And he showed me some of that when you came
(แอนด์ ฮี โชว์ มี ซัม อ็อฝ แดท เว็น ยู เคม)
Into me and BeeๆŠฏ life
(อิ๊นทู มี แอนด์ BeeๆŠฏ ไล๊ฟ)
And just let us know that we can count on you
(แอนด์ จั๊สท เล็ท อัซ โนว์ แดท วี แคน เค้าทํ ออน ยู)
And actually stay with a relaxed heart
(แอนด์ แอคชัวลิ สเทย์ วิธ อะ รีแหล๊ก ฮาร์ท)
Together we are sisters
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี อาร์ ซิ๊สเท่อร์)
Your smile has so much meaning
(ยุร สไมล์ แฮ็ส โซ มัช มีนนิง)
So much life
(โซ มัช ไล๊ฟ)
You are the perfect fit
(ยู อาร์ เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ฟิท)
What more could we ask for?
(ว๊อท โม เคิด วี อาสคฺ ฟอร์)
We got Michelle!
(วี ก็อท มิเชลอ !)
Your voice is like water
(ยุร ว๊อยซ์ อีส ไล๊ค ว๊อเท่อร)
Your voice is like rain
(ยุร ว๊อยซ์ อีส ไล๊ค เรน)
And the world ainๆŠฐ ready for you
(แอนด์ เดอะ เวิลด ainๆŠฐ เร๊ดี้ ฟอร์ ยู)
I love you and I will always be here for you!
(ไอ ลัฝ ยู แอนด์ ดาย วิล ออลเว บี เฮียร ฟอร์ ยู !)

BeyoncWeๆŠณe come so far together
(BeyoncWeๆŠณe คัม โซ ฟาร์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
And it feels so good to have travelled
(แอนด์ ดิท ฟีล โซ กู๊ด ทู แฮ็ฝ ทแรฝเอ็ลด)
Half the road of life with an angel
(ฮาล์ฟ เดอะ โร้ด อ็อฝ ไล๊ฟ วิธ แอน แอ๊งเจล)
Walking and learning and teaching you the whole time
(วอคกิง แอนด์ เลอนิง แอนด์ ทีชอิงส ยู เดอะ โฮล ไทม์)
God is so awesome
(ก๊อด อีส โซ ออซัม)
And I thank him for answering my prayers as a child
(แอนด์ ดาย แธ๊งค์ ฮิม ฟอร์ answerings มาย พเรเออะ แอส ซา ชายลํดํ)
I never told you this, but I prayed for
(ไอ เน๊เฝ่อร์ โทลด ยู ดิส , บั๊ท ไอ เพรย์ ฟอร์)
A lifelong friend as a child
(อะ ไลฟ์ลอง เฟรน แอส ซา ชายลํดํ)
And God just has his way of sending precious treasures
(แอนด์ ก๊อด จั๊สท แฮ็ส ฮิส เวย์ อ็อฝ เซนดิ้ง พรีเชี๊ยส เทร๊เช่อร)
And I found mine
(แอนด์ ดาย เฟานด ไมน์)
Everyday our relationship gets stronger
(เอวี่เดย์ เอ๊า ริเลฌันฌิพ เก็ท สตองเกอร์)
And I love you for the
(แอนด์ ดาย ลัฝ ยู ฟอร์ เดอะ)
Loyal, unselfish, generous, gifted, wise and beautiful
(ล๊อยัล , อันเซลฟิฌ , เจ๊นเนอรั๊ส , กิฟท , ไว๊ส แอนด์ บยูทิฟุล)
Person you are
(เพ๊อร์ซั่น ยู อาร์)
No one ABSOLUTLEY NO ONE can take that away from us
(โน วัน แอ๊บสลูดลี่ โน วัน แคน เท้ค แดท อะเวย์ ฟรอม อัซ)
You are the definition of a true friend!
(ยู อาร์ เดอะ เดฟินีฌอัน อ็อฝ อะ ทรู เฟรน !)
[MichelleๆŠฏ vocals]
([ MichelleๆŠฏ โฝแค็ล ])
Bee and Kelly you two mean so much to me
(บี แอนด์ เคลลี่ ยู ทู มีน โซ มัช ทู มี)
Only God knew that this union was meant to be
(โอ๊นลี่ ก๊อด นยู แดท ดิส ยู๊เนี่ยน วอส เม็นท ทู บี)
Only God knew all the things we couldnๆŠฐ see
(โอ๊นลี่ ก๊อด นยู ออล เดอะ ทริง วี couldnๆŠฐ ซี)
But if we pray together
(บั๊ท อิ๊ฟ วี เพรย์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
WeๆŠฃl stay together
(WeๆŠฃl สเทย์ ทูเก๊ทเธ่อร์)

[MichelleๆŠฏ thanks]
([ MichelleๆŠฏ แธ๊งค์ ])

Beyoncand Kelly
(Beyoncand เคลลี่)
You both exemplify coming from my eyes
(ยู โบทรฺ เอ็กเสมพลิไฟ คัมอิง ฟรอม มาย อาย)
What love is
(ว๊อท ลัฝ อีส)
Love is patient.BeyoncthatๆŠฏ what youๆŠณe been
(ลัฝ อีส เพ๊เที้ยนท์ BeyoncthatๆŠฏ ว๊อท youๆŠณe บีน)
Love is kind Miss Kelly, thatๆŠฏ what youๆŠณe shown
(ลัฝ อีส ไคนด์ มิซ เคลลี่ , thatๆŠฏ ว๊อท youๆŠณe โฌน)
It does not envy, it does not boast, it is not proud. It is not rude, it is not
(อิท โด น็อท เอนฝิ , อิท โด น็อท โบซท , อิท อีส น็อท พเราด ดิท อีส น็อท รู๊ด , อิท อีส น็อท)
self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrong. Love does
(เซลฟ์ ซีคิง , อิท อีส น็อท อีสอิลิ แอ๊งเก้อร , อิท คี๊พ โน เร๊คขอร์ด อ็อฝ รอง ลัฝ โด)
not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always
(น็อท ดีไล๊ท อิน อี๊ฝิ่ล บั๊ท รีจ๊อยซ วิธ เดอะ ทรู๊ธ อิท ออลเว โพรเท๊คท , ออลเว)
trusts, always hopes, always preserves.
(ทรัสท , ออลเว โฮพ , ออลเว พรีเซิ๊ร์ฝ)
1 Corinthians 13: 4-7
(1 โคะรีนเธียน 13 : 4 7)

[Beyonc้–ฝs Outro chants]
([ Beyonc้–ฝs เอ๊าโต ชานท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Outro (Dc-3) Thank You คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น