เนื้อเพลง I’m So Sick of You คำอ่านไทย Weird Al Yankovic

You tell a joke and forget the punchline
( ยู เทลล อะ โจ้ก แอนด์ ฟอร์เก๊ท เดอะ punchline)
Why you always wastin’ my time?
(วาย ยู ออลเว เวสดิน มาย ไทม์)
Hey baby, trust me, you just disgust me
(เฮ เบ๊บี้ , ทรัสท มี , ยู จั๊สท ดิสกั๊สท มี)
Your hair’s a mess and your make-up’s crusty
(ยุร แฮร์ ซา เมซ แซน ยุร เม้ค อัพสฺ ครัซทิ)
I don’t know too many females
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ทู เมนอิ ฟี๊เมล)
Who make a habit of biting their toenails
(ฮู เม้ค เก แฮ๊บบิท อ็อฝ ไบดิ้ง แดร์ โทวเนียวสฺ)
Wo, every time you call, you drive me up the wall
(โว , เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู คอลลํ , ยู ไดร๊ฝ มี อั๊พ เดอะ วอลล์)
Honey, just the sight of you makes my flesh crawl
(ฮั๊นนี่ , จั๊สท เดอะ ไซ๊ท อ็อฝ ยู เม้ค มาย เฟลช ครอล)
I’m sure we’d be happy together
(แอม ชัวร์ เว็ด บี แฮ๊พพี่ ทูเก๊ทเธ่อร์)
If only one little thing weren’t true
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ วัน ลิ๊ทเทิ่ล ทริง เวินท์ ทรู)
Oh baby, I yi yi yi yi
(โอ เบ๊บี้ , ไอ yi yi yi yi)
I’m so sick of you
(แอม โซ ซิ๊ค อ็อฝ ยู)

You drink the milk right from the carton
(ยู ดริ๊งค เดอะ มิลค์ ไร๊ท ฟรอม เดอะ คาท็อน)
What are you, in kindergarten?
(ว๊อท อาร์ ยู , อิน kindergarten)
You’re belchin’ everywhere, foulin’ up the air
(ยัวร์ belchin เอวี่แวร์ , foulin อั๊พ ดิ แอร์)
Then you use my razor to shave your back hair
(เด็น ยู ยู๊ส มาย เร๊เซ่อร์ ทู เชฝ ยุร แบ็ค แฮร์)
You don’t have an ounce of class
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ แอน อันซ อ็อฝ คลาสสํ)
You’re just one big pain in the neck
(ยัวร์ จั๊สท วัน บิ๊ก เพน อิน เดอะ เน็ค)
How much more can I take now,
(ฮาว มัช โม แคน นาย เท้ค นาว ,)
give me a break now
(กี๊ฝ มี อะ เบร๊ค นาว)
You even snore when you’re wide awake now
(ยู อี๊เฝ่น ซโน เว็น ยัวร์ ไวด์ อะเว้ค นาว)
You tell all your friends we’re the perfect couple
(ยู เทลล ออล ยุร เฟรน เวีย เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท คั๊พเพิ่ล)
Well, maybe you should get a clue
(เวลล , เมบี ยู เชิด เก็ท ดา คลู)
‘Cause baby, I yi yi yi yi
(ค๊อส เบ๊บี้ , ไอ yi yi yi yi)
I’m so sick of you
(แอม โซ ซิ๊ค อ็อฝ ยู)
Baby, you’re so nauseatin’
(เบ๊บี้ , ยัวร์ โซ nauseatin)
I yi yi yi yi
(ไอ yi yi yi yi)
I’m so sick of you
(แอม โซ ซิ๊ค อ็อฝ ยู)

And when you softly call my name
(แอนด์ เว็น ยู ซอฟทลิ คอลลํ มาย เนม)
It’s like I’m listenin’ to a squeaky chalk sound
(อิทซ ไล๊ค แอม ลิเซินนิน ทู อะ ซควีคอิ ชอค ซาวน์ด)
And when you look at me that special way
(แอนด์ เว็น ยู ลุ๊ค แกท มี แดท สเพ๊เชี่ยล เวย์)
It’s hard for me to keep my lunch down
(อิทซ ฮาร์ด ฟอร์ มี ทู คี๊พ มาย ลั้นช เดาน)
And when you ask me what I’m thinkin’
(แอนด์ เว็น ยู อาสคฺ มี ว๊อท แอม ติ้งกิน)
honey, usually I’m thinkin’
(ฮั๊นนี่ , ยูฉัวลิ แอม ติ้งกิน)
how I’d really like to tie your head
(ฮาว อาย ริแอ็ลลิ ไล๊ค ทู ไท ยุร เฮด)
completely up in duct tape
(ค็อมพลีทลี อั๊พ อิน ดั๊คท เท๊พ)
so I wouldn’t have to listen to you
(โซ ไอ วูดดึ่น แฮ็ฝ ทู ลิ๊สซึ่น ทู ยู)
asking me those stupid questions
(อาคกิ้ง มี โฑส สทิ๊วผิด เคว๊สชั่น)
over and over again
(โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร อะเกน)

Well, that disgusting noise you make
(เวลล , แดท ดิซกัซทิง น๊อยส ยู เม้ค)
when you laugh
(เว็น ยู ล๊าฟ)
gives me a throbbing migraine
(กี๊ฝ มี อะ ทรอบบิง ไมกเรน)
[Can’t stand you, I just can’t stand you]
([ แค็นท สแทนด์ ยู , ไอ จั๊สท แค็นท สแทนด์ ยู ])
Until you came along I never dated anyone
(อันทิล ยู เคม อะลอง ไอ เน๊เฝ่อร์ แดซ เอนอิวัน)
this low on the food chain
(ดิส โลว ออน เดอะ ฟู้ด เชน)
[Can’t stand you, I just can’t stand you]
([ แค็นท สแทนด์ ยู , ไอ จั๊สท แค็นท สแทนด์ ยู ])
You’ve got inhuman body odor
(ยู๊ฟ ก็อท อินฮยูแม็น บ๊อดี้ โอเดอะ)
You’ve got the hair of a boxing promoter
(ยู๊ฟ ก็อท เดอะ แฮร์ อ็อฝ อะ บอคซิง พโระโมทเออะ)
Yeah, your teeth are all yellow,
(เย่ , ยุร ทีท อาร์ ออล เย๊ลโล่ว ,)
your b*tt’s made of Jell-O
(ยุร บี *tts เมด อ็อฝ Jell โอ)
You wake up in a puddle,
(ยู เว้ค อั๊พ อิน อะ พาทเดว ,)
droolin’ on your pillow
(droolin ออน ยุร พิ๊ลโล่ว)
I hate the way you crack your knuckles
(ไอ เฮท เดอะ เวย์ ยู แคร๊ค ยุร นักเคิล)
I hate your whiny loser girlfriends too
(ไอ เฮท ยุร whiny ลูสเออะ เกลิลเฟรน ทู)
But mostly I yi yi yi yi
(บั๊ท โมซทลิ ไอ yi yi yi yi)
I’m so sick of you
(แอม โซ ซิ๊ค อ็อฝ ยู)
Really now, you’re aggravatin’
(ริแอ็ลลิ นาว , ยัวร์ aggravatin)
I yi yi yi yi
(ไอ yi yi yi yi)
I’m so sick of you
(แอม โซ ซิ๊ค อ็อฝ ยู)
Not to mention irritatin’
(น็อท ทู เม๊นชั่น irritatin)
I yi yi yi yi
(ไอ yi yi yi yi)
I’m so sick of you
(แอม โซ ซิ๊ค อ็อฝ ยู)
Well, now won’t you give my best regards to Satan
(เวลล , นาว ว็อนท ยู กี๊ฝ มาย เบ๊สท์ รีการ์ด ทู ซาตาน)
I yi yi yi yi
(ไอ yi yi yi yi)
I’m so sick of you
(แอม โซ ซิ๊ค อ็อฝ ยู)

I’m so sick of you
(แอม โซ ซิ๊ค อ็อฝ ยู)
I’m so sick of you
(แอม โซ ซิ๊ค อ็อฝ ยู)
I’m so sick of you
(แอม โซ ซิ๊ค อ็อฝ ยู)
You make me sick
(ยู เม้ค มี ซิ๊ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m So Sick of You คำอ่านไทย Weird Al Yankovic

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น