เนื้อเพลง Breakdown คำอ่านไทย Daughtry

Open up the book you beat me with again.
( โอ๊เพ่น อั๊พ เดอะ บุ๊ค ยู บีท มี วิธ อะเกน)
Read it off one sentence at a time.
(รี๊ด ดิท ออฟฟ วัน เซ๊นเท้นซ แอ็ท ดา ไทม์)
I’m tired of all the lines,
(แอม ไทร์ อ็อฝ ออล เดอะ ไลน์ ,)
Convictions and your lies.
(ค็อนฝีคฌัน แซน ยุร ไล)
What right do you have to point at me?
(ว๊อท ไร๊ท ดู ยู แฮ็ฝ ทู พ๊อยท์ แอ็ท มี)

Well, I’m sitting alone thinking about it all over coffee.
(เวลล , แอม ซีททิง อะโลน ติ้งกิง อะเบ๊าท ดิธ ดอร์ โอ๊เฝ่อร คีอฟฟี่)
And still crowdin’ my space are the things you still hold against me.
(แอนด์ สทิลล crowdin มาย สเพ๊ซ อาร์ เดอะ ทริง ยู สทิลล โฮลด์ อะเก๊นสท มี)
You cannot save me.
(ยู แคนน็อท เซฝ มี)

Well, it’s not the time to breakdown.
(เวลล , อิทซ น็อท เดอะ ไทม์ ทู เบรคดาว)
It’s not the time to breakdown.
(อิทซ น็อท เดอะ ไทม์ ทู เบรคดาว)
It’s not the time to break up this love,
(อิทซ น็อท เดอะ ไทม์ ทู เบร๊ค อั๊พ ดิส ลัฝ ,)
Keep it together now.
(คี๊พ อิท ทูเก๊ทเธ่อร์ นาว)
It’s not the time to break.
(อิทซ น็อท เดอะ ไทม์ ทู เบร๊ค)

Read it all, no need for separating here.
(รี๊ด ดิท ออล , โน นี๊ด ฟอร์ separatings เฮียร)
You see what you want and try to justify.
(ยู ซี ว๊อท ยู ว้อนท แอนด์ ธราย ทู จั๊สทิฟาย)
All your little lines,
(ออล ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ไลน์ ,)
Convictions and your lies.
(ค็อนฝีคฌัน แซน ยุร ไล)
What right do you have to point at me?
(ว๊อท ไร๊ท ดู ยู แฮ็ฝ ทู พ๊อยท์ แอ็ท มี)

Well, I’m sitting alone thinking about it all over coffee.
(เวลล , แอม ซีททิง อะโลน ติ้งกิง อะเบ๊าท ดิธ ดอร์ โอ๊เฝ่อร คีอฟฟี่)
And still crowdin’ my space are the things you still hold against me.
(แอนด์ สทิลล crowdin มาย สเพ๊ซ อาร์ เดอะ ทริง ยู สทิลล โฮลด์ อะเก๊นสท มี)
You cannot save me.
(ยู แคนน็อท เซฝ มี)

Well, it’s not the time to breakdown.
(เวลล , อิทซ น็อท เดอะ ไทม์ ทู เบรคดาว)
It’s not the time to breakdown.
(อิทซ น็อท เดอะ ไทม์ ทู เบรคดาว)
It’s not the time to break up this love,
(อิทซ น็อท เดอะ ไทม์ ทู เบร๊ค อั๊พ ดิส ลัฝ ,)
Keep it together now.
(คี๊พ อิท ทูเก๊ทเธ่อร์ นาว)
It’s not the time to break.
(อิทซ น็อท เดอะ ไทม์ ทู เบร๊ค)

Open up the book you beat me with again.
(โอ๊เพ่น อั๊พ เดอะ บุ๊ค ยู บีท มี วิธ อะเกน)
Read it off one sentence at a time.
(รี๊ด ดิท ออฟฟ วัน เซ๊นเท้นซ แอ็ท ดา ไทม์)

Well, it’s not the time to breakdown.
(เวลล , อิทซ น็อท เดอะ ไทม์ ทู เบรคดาว)
Well, it’s not the time to breakdown.
(เวลล , อิทซ น็อท เดอะ ไทม์ ทู เบรคดาว)
Well, it’s not the time to breakdown.
(เวลล , อิทซ น็อท เดอะ ไทม์ ทู เบรคดาว)
Well, it’s not the time to breakdown.
(เวลล , อิทซ น็อท เดอะ ไทม์ ทู เบรคดาว)
Well, it’s not the time to break up this love,
(เวลล , อิทซ น็อท เดอะ ไทม์ ทู เบร๊ค อั๊พ ดิส ลัฝ ,)
Keep it together now.
(คี๊พ อิท ทูเก๊ทเธ่อร์ นาว)
Well, it’s not the time to break,
(เวลล , อิทซ น็อท เดอะ ไทม์ ทู เบร๊ค ,)
Breakdown.
(เบรคดาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breakdown คำอ่านไทย Daughtry

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น