เนื้อเพลง Man From Milwaukee คำอ่านไทย Hanson

It Started At A Bus Stop In The Middle Of Nowhere
( อิท สท๊าร์ท แอ็ท ดา บัส สท๊อพ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ โนแวร์)
Sitting Beside Me Was A Man With No Hair
(ซีททิง บีไซด์ มี วอส ซา แมน วิธ โน แฮร์)
From The Look On His Face And The Size Of His Toes
(ฟรอม เดอะ ลุ๊ค ออน ฮิส เฟซ แอนด์ เดอะ ไซ๊ซ อ็อฝ ฮิส โท)
He Comes From A Place That Nobody Knows
(ฮี คัม ฟรอม มา เพลส แดท โนบอดี้ โนว์)
Maybe I’m Hallucinating Hyperventilating
(เมบี แอม Hallucinatings Hyperventilatings)
Letting This Big Toed Bald Man Sitting Here Tell Me About The Sky
(เลทดิง ดิส บิ๊ก โท บาลดฺ แมน ซีททิง เฮียร เทลล มี อะเบ๊าท เดอะ สกาย)
Maybe I’m Hallucinating Hyperventilating
(เมบี แอม Hallucinatings Hyperventilatings)
If You Asked Me Now Then I Couldn’t Tell You Why
(อิ๊ฟ ยู อาสคฺ มี นาว เด็น นาย คูดซึ่น เทลล ยู วาย)

I’ve Been Sitting Here Too Long By A Man From Milwaukee
(แอฝ บีน ซีททิง เฮียร ทู ลอง บาย อะ แมน ฟรอม Milwaukee)
He’s Been Talking Too Long On His Yellow Walkie Talkie
(อีส บีน ทอคอิง ทู ลอง ออน ฮิส เย๊ลโล่ว Walkie Talkie)
He’s Been Talking To Mars But I Think He’s Wacky
(อีส บีน ทอคอิง ทู มา บั๊ท ไอ ทริ๊งค อีส แวกขี้)
He Says They’ll Come Get Him Come Get Him Some Day
(ฮี เซย์ เด๊ว คัม เก็ท ฮิม คัม เก็ท ฮิม ซัม เดย์)

He Says Where He’s From Is Called Albertane
(ฮี เซย์ แวร์ อีส ฟรอม อีส คอลลํ Albertane)
There They Use More Than 10 Of The Brain
(แดร์ เด ยู๊ส โม แฑ็น 10 อ็อฝ เดอะ เบรน)
But You Couldn’t Tell It From They Way They Behave
(บั๊ท ยู คูดซึ่น เทลล อิท ฟรอม เด เวย์ เด บีแฮฝ)
They Run Around In Underwear And They Never Shave
(เด รัน อะราวนฺดฺ อิน อั๊นเด้อร์แวร์ แอนด์ เด เน๊เฝ่อร์ เชฝ)
Or Maybe I’m Hallucinating Hyperventilating
(ออ เมบี แอม Hallucinatings Hyperventilatings)
Letting This Big Toed Bald Man Sitting Here Tell Me About The Sky
(เลทดิง ดิส บิ๊ก โท บาลดฺ แมน ซีททิง เฮียร เทลล มี อะเบ๊าท เดอะ สกาย)
Maybe I’m Hallucinating Hyperventilating
(เมบี แอม Hallucinatings Hyperventilatings)
If You Asked Me Now Then I Couldn’t Tell You Why
(อิ๊ฟ ยู อาสคฺ มี นาว เด็น นาย คูดซึ่น เทลล ยู วาย)

Repeat Chorus
(รีพี๊ท ค๊อรัส)

This Is Mother Bird Calling Baby Bird
(ดิส ซิส ม๊าเธ่อร์ เบิร์ด คอลลิง เบ๊บี้ เบิร์ด)
Baby Bird Come In Come In Baby Bird
(เบ๊บี้ เบิร์ด คัม อิน คัม อิน เบ๊บี้ เบิร์ด)
For The Love Of Pete Come In
(ฟอร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ พีท คัม อิน)
This Is Baby Bird Sorry I Was Watching Court Tv
(ดิส ซิส เบ๊บี้ เบิร์ด ซ๊อรี่ ไอ วอส วัทชิง คอร์ท ทีวี)
Do You Copy Do You Copy
(ดู ยู ค๊อพพี่ ดู ยู ค๊อพพี่)
Of Course We Copy 24 Hours A Day In Color
(อ็อฝ คอร์ส วี ค๊อพพี่ 24 เอาเอ้อร์ ซา เดย์ อิน คัลเออะ)
You Wouldn’t Believe Me If I Told You The Rest
(ยู วูดดึ่น บีลี๊ฝ มี อิ๊ฟ ฟาย โทลด ยู เดอะ เรสท)
The Man Sitting By Me Who Was Barely Dressed
(เดอะ แมน ซีททิง บาย มี ฮู วอส แบลิ เดรส)
Flew Off To Milwaukee Or Perhaps Albertane
(ฟลู ออฟฟ ทู Milwaukee ออ เพอร์แฮพส์ Albertane)
And Left Me At The Bus Stop Just Barely Sane
(แอนด์ เล๊ฟท มี แอ็ท เดอะ บัส สท๊อพ จั๊สท แบลิ เซน)
I’ve Been Sitting Here Too Long Thinkin’ About Milwaukee
(แอฝ บีน ซีททิง เฮียร ทู ลอง ติ้งกิน อะเบ๊าท Milwaukee)
I’ve Been Talking Too Long On My Yellow Walkie Talkie
(แอฝ บีน ทอคอิง ทู ลอง ออน มาย เย๊ลโล่ว Walkie Talkie)
I’m Talking To Mars You May Think I’m Wacky
(แอม ทอคอิง ทู มา ยู เมย์ ทริ๊งค แอม แวกขี้)
I Know They’ll Come Get Me Come Get Me Someday
(ไอ โนว์ เด๊ว คัม เก็ท มี คัม เก็ท มี ซัมเดย์)
I Know They’ll Come Get Me And Take Me Away
(ไอ โนว์ เด๊ว คัม เก็ท มี แอนด์ เท้ค มี อะเวย์)
I Know They’ll Come Get Me Come Get Me Someday
(ไอ โนว์ เด๊ว คัม เก็ท มี คัม เก็ท มี ซัมเดย์)
If Not Tomorrow Then Maybe Today
(อิ๊ฟ น็อท ทูม๊อโร่ว เด็น เมบี ทูเดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Man From Milwaukee คำอ่านไทย Hanson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น