เนื้อเพลง What Ya Gonna Do คำอ่านไทย Craig David feat Pete Devereux, Mark Hill

Drop the funk, drop the base
( ดรอพ เดอะ ฟังค , ดรอพ เดอะ เบส)
Hit it, hit it for me
(ฮิท ดิธ , ฮิท ดิธ ฟอร์ มี)
Hit it, hit it for me
(ฮิท ดิธ , ฮิท ดิธ ฟอร์ มี)
Hit it, hit it for me
(ฮิท ดิธ , ฮิท ดิธ ฟอร์ มี)
Hit it, hit it for me
(ฮิท ดิธ , ฮิท ดิธ ฟอร์ มี)

What ya gonna do
(ว๊อท ยา กอนนะ ดู)
What ya gonna say
(ว๊อท ยา กอนนะ เซย์)
What ya gonna do
(ว๊อท ยา กอนนะ ดู)
What ya gonna say
(ว๊อท ยา กอนนะ เซย์)
Did it, what ya gonna do
(ดิด ดิท , ว๊อท ยา กอนนะ ดู)
Did it, what ya gonna say
(ดิด ดิท , ว๊อท ยา กอนนะ เซย์)
Did it, what ya gonna do
(ดิด ดิท , ว๊อท ยา กอนนะ ดู)
Did it, what ya gonna say
(ดิด ดิท , ว๊อท ยา กอนนะ เซย์)
Did it for me, Did it for me
(ดิด ดิท ฟอร์ มี , ดิด ดิท ฟอร์ มี)
Did it for me, Did it for me
(ดิด ดิท ฟอร์ มี , ดิด ดิท ฟอร์ มี)
[ey, uh yeah] What ya gonna do
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ ดู)
[ey, uh yeah] What ya gonna say
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ เซย์)
[ey, uh yeah] What ya gonna do
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ ดู)
[ey, uh yeah] Drop the funk drop the base
([ อาย์ , อา เย่ ] ดรอพ เดอะ ฟังค ดรอพ เดอะ เบส)
Lately I’ve been thinking
(เลทลิ แอฝ บีน ติ้งกิง)
The way your treating me
(เดอะ เวย์ ยุร ทีทดิง มี)
I’ve been wondering
(แอฝ บีน วันเดอะริง)
What it’s about, there’s no doubt
(ว๊อท อิทซ อะเบ๊าท , แดร์ โน เดาท)
So when I leave
(โซ เว็น นาย ลี๊ฝ)
What ya gonna do
(ว๊อท ยา กอนนะ ดู)
Strong on me to grieve
(สทรอง ออน มี ทู กรีฝ)
What ya gonna say
(ว๊อท ยา กอนนะ เซย์)
It’s my time to go, no need to shout
(อิทซ มาย ไทม์ ทู โก , โน นี๊ด ทู เช๊าท)
I’m out
(แอม เอ๊าท)

[ey, uh yeah] What ya gonna do
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ ดู)
[ey, uh yeah] What ya gonna say
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ เซย์)
[ey, uh yeah] What ya gonna do
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ ดู)
[ey, uh yeah] What ya gonna say
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ เซย์)
[ey, uh yeah] What ya gonna do
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ ดู)
[ey, uh yeah] What ya gonna say
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ เซย์)
[ey, uh yeah] What ya gonna do
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ ดู)
[ey, uh yeah] What ya gonna say
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ เซย์)
Ey what ya gonna do, ohhh
(อาย์ ว๊อท ยา กอนนะ ดู , โอ้)
Ey what ya gonna say, ohhh
(อาย์ ว๊อท ยา กอนนะ เซย์ , โอ้)
Ey what ya gonna do, ohhh
(อาย์ ว๊อท ยา กอนนะ ดู , โอ้)
Ey what ya gonna say, say
(อาย์ ว๊อท ยา กอนนะ เซย์ , เซย์)
Drop the funk, drop the base
(ดรอพ เดอะ ฟังค , ดรอพ เดอะ เบส)
Did it, did it for me
(ดิด ดิท , ดิด ดิท ฟอร์ มี)
Did it, did it for me
(ดิด ดิท , ดิด ดิท ฟอร์ มี)
Did it, did it for me
(ดิด ดิท , ดิด ดิท ฟอร์ มี)
Did it, did it for me
(ดิด ดิท , ดิด ดิท ฟอร์ มี)

Lately I’ve been thinking
(เลทลิ แอฝ บีน ติ้งกิง)
The way your treating me
(เดอะ เวย์ ยุร ทีทดิง มี)
I’ve been wondering
(แอฝ บีน วันเดอะริง)
What it’s about, there’s no doubt
(ว๊อท อิทซ อะเบ๊าท , แดร์ โน เดาท)
So when I leave
(โซ เว็น นาย ลี๊ฝ)
What ya gonna do
(ว๊อท ยา กอนนะ ดู)
Strong on me to grieve
(สทรอง ออน มี ทู กรีฝ)
What ya gonna say
(ว๊อท ยา กอนนะ เซย์)
It’s my time to go, no need to shout
(อิทซ มาย ไทม์ ทู โก , โน นี๊ด ทู เช๊าท)
I’m out
(แอม เอ๊าท)

[ey, uh yeah] What ya gonna do
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ ดู)
[ey, uh yeah] What ya gonna say
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ เซย์)
[ey, uh yeah] What ya gonna do
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ ดู)
[ey, uh yeah] What ya gonna say
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ เซย์)
[ey, uh yeah] What ya gonna do
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ ดู)
[ey, uh yeah] What ya gonna say
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ เซย์)
[ey, uh yeah] What ya gonna do
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ ดู)
[ey, uh yeah] What ya gonna say
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ เซย์)

Did it, what ya gonna do
(ดิด ดิท , ว๊อท ยา กอนนะ ดู)
Did it, what ya gonna say
(ดิด ดิท , ว๊อท ยา กอนนะ เซย์)
Did it, what ya gonna do
(ดิด ดิท , ว๊อท ยา กอนนะ ดู)
Did it, what ya gonna say
(ดิด ดิท , ว๊อท ยา กอนนะ เซย์)
Did it for me, what ya gonna do
(ดิด ดิท ฟอร์ มี , ว๊อท ยา กอนนะ ดู)
Did it for me, what ya gonna say
(ดิด ดิท ฟอร์ มี , ว๊อท ยา กอนนะ เซย์)
Did it for me, what ya gonna do
(ดิด ดิท ฟอร์ มี , ว๊อท ยา กอนนะ ดู)
Did it for me, what ya gonna say
(ดิด ดิท ฟอร์ มี , ว๊อท ยา กอนนะ เซย์)

You’ve been treating me so bad
(ยู๊ฟ บีน ทีทดิง มี โซ แบ้ด)
You’ve been treating me so wrong
(ยู๊ฟ บีน ทีทดิง มี โซ รอง)
You’ve been treating me so bad
(ยู๊ฟ บีน ทีทดิง มี โซ แบ้ด)
You’ve been treating me so bad
(ยู๊ฟ บีน ทีทดิง มี โซ แบ้ด)
You’ve been treating me so wrong
(ยู๊ฟ บีน ทีทดิง มี โซ รอง)
You’ve been treating me so bad
(ยู๊ฟ บีน ทีทดิง มี โซ แบ้ด)

[ey, uh yeah] What ya gonna do
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ ดู)
[ey, uh yeah] What ya gonna do, what ya gonna say
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ ดู , ว๊อท ยา กอนนะ เซย์)
[ey, uh yeah] What ya gonna say
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ เซย์)
[ey, uh yeah] What ya gonna say, what ya gonna do
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ เซย์ , ว๊อท ยา กอนนะ ดู)
[ey, uh yeah] What ya gonna do
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ ดู)
[ey, uh yeah] What ya gonna do, what ya gonna say
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ ดู , ว๊อท ยา กอนนะ เซย์)
[ey, uh yeah] What ya gonna say
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ เซย์)
[ey, uh yeah] What ya gonna say, what ya gonna do
([ อาย์ , อา เย่ ] ว๊อท ยา กอนนะ เซย์ , ว๊อท ยา กอนนะ ดู)

Did it, Did it, Did it
(ดิด ดิท , ดิด ดิท , ดิด ดิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What Ya Gonna Do คำอ่านไทย Craig David feat Pete Devereux, Mark Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น